flag_yellow_low                          Leader                                         PROW-2014-2020-logo-kolor

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu zielenią przy kościele parafialnym oraz budowa ogólnodostępnego palcu zabaw

 

W związku z realizacją operacji pt. „Zagospodarowanie terenu zielenią przy kościele parafialnym oraz budowa ogólnodostępnego palcu zabaw” współfinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na ww. zadania.

 

Pełna treść Zapytania ofertowego została załączona poniżej oraz opublikowana na Portalu ogłoszeń ARiMR (Ogłoszenie nr: 47/25/05/2018):

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia

 

Proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla

Wszechświata w Kolnie

 

(-) Ks. Wojciech Stefaniak

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki:

Załącznik Nr 1   (PDF)

Załącznik Nr 2-1   (PDF)

Załącznik Nr 2-2   (ZIP)

Załącznik Nr 3-1   (PDF)

Załącznik Nr 3-2   (PDF)

Załącznik Nr 3-3   (PDF)

Załącznik Nr 3-4   (PDF)

Załącznik Nr 3-5   (PDF)

Załącznik Nr 4-1   (PDF)

Załącznik Nr 4-2   (PDF)