Ustawienie krzyża misyjnego
1-IV-1998


Na zakończenie parafialnych rekolekcji wielkopostnych w dniu
1 kwietnia 1998 roku przeszła ulicami miasta droga krzyżowa z kościoła św. Anny na plac budowy nowego kościoła. Uroczystej procesji przewodził ks. prałat dr Antoni Boszko prowadzący rekolekcje.

Wierni tłumnie wzięli udział w tej niecodziennej formie życia religijnego. Na placu nieopodal szpitala ustawiono krzyż misyjny jako znak szczególnej obecności Chrystusa w tym miejscu, aby pod Jego opieką i na Jego chwałę powstawała nowa świątynia -  dzieło rąk ludzkich, świadectwo wiary społeczeństwa kolneńskiego.

 

Widok wznoszącego się ku niebu krzyża wywołał powszechne wzruszenie, a w niejednym oku zakręciła się łza.