Kamień węgielny od Ojca Świętego
15-23.IV.1999


 

W czasie parafialnej pielgrzymki do Rzymu, która odbyła się w dniach 15-23 kwietnia 1999 roku pod przewodnictwem ks. dziekana Jana L. Grajewskiego, delegacja przedstawiła papieżowi makietę przyszłego kościoła i otrzymała od ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II niezwykły dar - kamień węgielny wzięty z grobu św. Piotra Apostoła na budowę nowego kościoła.


       

Fabryka św. Piotra na Watykanie
Kamień wzięty z grobu św. Piotra Apostoła
dnia 22 lutego 1999 r.
VERGILIUS CARD. NOE


Jednocześnie delegacja parafii otrzymała  >>dokument<<  potwierdzający autentyczność oraz pochodzenie kamienia o następującej treści:

 

DOKUMENT NA KAMIEŃ WĘGIELNY
Vergiliusz Kardynał Noe
Archiprezbiter Patriarchalnej
Bazyliki Św. Piotra

Tym listem poświadczamy na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i ku czci św. Piotra Apostoła, że w darze została przekazana cząstka kamienia. Pochodzi z Grobu św. Piotra Apostoła. Opatrzona jest pieczęcią ołowianą ze skarbca św. Piotra i przewiązana drucianą nitką, złożona w drewnianej kasecie.

Ten list napisaliśmy jako świadectwo powyższego tekstu.

Szlachetny i historyczny kawałek przeznaczony do budowy kościoła ku czci Pana Naszego Chrystusa Króla Wszechświata w mieście zwanym Kolno, diecezja łomżyńska w Polsce.

Kamień węgielny jest znakiem jedności duchowej z kościołem w Rzymie.

Niech to będzie zapowiedzią przyszłych obfitych darów duchowych i świadectwem synowskiego oddania wiernych dla Stolicy Piotrowej.

Dar ze skarbca na Watykanie w dniu 22 lutego 1999 roku w uroczystość Katedry św. Piotra.

Podpisał
Vergiliusz Kardynał Noe