Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa
3-VI-2016


Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa jest aktem wiary i deklaracją życia według tej wiary, czyli decyzją prawdziwie chrześcijańskiego życia. To wybór Jezusa w tajemnicy Jego Serca. Intronizacja to świadome i dobrowolne odwrócenie się od grzechu ze względu na miłość do Chrystusa. To postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Pana Jezusa. To wprowadzenie Boga na tron, a tronem tym ma być serce człowieka, życie rodzinne i społeczne. Intronizacja jest wstępem do życia poświęconego Bożemu Sercu.

Od niedzieli 29 maja do środy 1 czerwca 2016 roku w naszym kościele odbywały się rekolekcje intronizacyjne obejmujące obydwie kolneńskie parafie. W kolejnych dniach przygotowywaliśmy się do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Rekolekcje prowadzili redemptoryści - o. Stanisław Dębski i o. Wojciech Bieszke. Czwartek był dniem zakończenia oktawy Bożego Ciała i jednocześnie dniem spowiedzi przed główną uroczystością intronizacyjną, która pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego miała miejsce w piątek 3 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oto podczas uroczystej Eucharystii delegacje wszystkich grup społecznych i zawodowych publicznie odczytały i podpisały akt intronizacyjny przyjmując i uznając Jezusa Chrystusa swoim Panem i Królem oraz zobowiązując się w swoim życiu kierować się zasadami wiary.

Akty Intronizacji

01. Kapłani

02. Samorządowcy

03. Służby mundurowe

04. Pocztowcy

05. Działalność gospodarcza

06. Pracownicy bankowości

07. Prawnicy

08. Zakłady pracy

09. Rzemieślnicy

10. Służby miejskie

11. Rolnicy

12. Służba zdrowia

13. Emeryci, renciści i chorzy

14. Pracownicy oświaty i kultury

15. Młodzież

16. Rodziny

17. Wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy katolickie

18. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Mamy głęboką świadomość, że intronizacja nie jest aktem jednorazowym. Jest to proces nawracania trwający do końca życia każdego człowieka, polegający na wyborze Boga w każdej sytuacji i przestrzeganiu jego przykazań. Potwierdzają to słowa Pana Jezusa skierowane do sł. bożej Rozalii Celak: "Intronizacja to nie jest formuła zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy".

Ponowienie Aktu Intronizacji dokonywanie corocznie w dniu 3 czerwca w rocznicę uroczystości intronizacyjnej:

Ponowienie

Pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność Bogu Najwyższemu za łaskę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym mieście, w parafii Chrystusa Króla Wszechświata i parafii św. Anny. Niech będzie uwielbiony Pan nasz Jezus Chrystus - Król naszych serc.

Dziękujemy gorąco księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu za przewodniczenie Najświętszej Ofierze, za Słowo Boże, modlitwę i błogosławieństwo. Dziękujemy z całego serca rekolekcjonistom o. Stanisławowi Dębskiemu i o. Wojciechowi Bieszke za apostolski trud głoszenia Słowa Bożego i pracowite wprowadzanie nas na drogę miłości, zawierzenia i oddania się Bożemu Sercu. Dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi Wojciechowi Stefaniakowi za siedem lat duchowej opieki nad Wspólnotą dla Intronizacji NSPJ oraz ogromne zaangażowanie w przygotowanie parafii i przeprowadzenie rekolekcji intronizacyjnych. Dziękujemy z wdzięcznością księdzu dziekanowi Stanisławowi Uradzińskiemu za wspólne działania w dziele szerzenia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym środowisku. Dziękujemy wszystkim kapłanom obydwu naszych parafii i kapłanom wspomagającym za ofiarną codzienną posługę w tych dniach przygotowania i przeprowadzenia Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękujemy delegacjom wszystkich środowisk i grup społecznych za publiczne wyznanie wiary i gotowość świadczenia swoim życiem o wielkiej miłości Bożego Serca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świadectwo wiary, odpowiedzialność i troskę o duchowe dobro naszych rodzin, parafii i całej Ojczyzny. Wszystkich polecamy miłującemu Sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zapewnia, że nie ustanie w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich czcicieli Serca Jezusowego do włączenia się w dzieło uwielbienia, dziękczynienia i wynagrodzenia Bożemu Sercu w Jego eucharystycznej postaci. Bóg zapłać za wszelkie dobro.