P A R A F I A
pod wezwaniem
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

18-500 KOLNO
ul. ks. Grajewskiego 2

tel./fax (86) 278-1188

Proboszcz:
ks. Tadeusz Kaczyński
tel. 790-636-490
(86) 278-1188 wew. 31

Wikariusze:
ks. Wojciech Uściński
tel. (86) 278-1188 wew. 32
ks. Mateusz Dembiński
tel. (86) 278-1188 wew. 33

Tel. do księdza dyżurnego:
782-278-410KANCELARIA PARAFIALNA
tel. 86 278-1188 wew. 30

Czynna w dni powszednie cały rok
od 9:00 do 10:00

Dodatkowo od poniedziałku do piątku:
miesiące V - VIII od 17:30 do 18:30
miesiące IX - IV od 16:30 do 17:30


KONTO PARAFII:

BS Kolno     80 8754 0004 0000 9957 2000 0010
PKO BP SA  27 1020 1332 0000 1902 0203 9857


O parafii

Parafia została erygowana 1 lipca 2004 roku przez biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.
Parafia znajduje się w północnej części m. Kolna, gdzie w latach 1999-2004 zbudowano nowy kościół
pw. Chrystusa Króla Wszechświata staraniem ks. Jana L. Grajewskiego.
Kamień węgielny został wmurowany 24.09.2000 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego.
Proboszczem parafii od początku jest ks. Wojciech Stefaniak.
Staraniem ks. proboszcza i ofiarnością wiernych zbudowano dom parafialny, postępuje wyposażanie kościoła i zagospodarowywanie placu kościelnego.

Do parafii należą:
Kolno ulice: Sosnowa, Świerkowa, Dębowa, Klonowa, Brzozowa, ks. Grajewskiego, Witosa, M. Dąbrowskiej 6 i 8, Wojska Polskiego bloki 67, 67a i domy prywatne od nr 43, Kolejowa, Targowa, Sportowa, Sikorskiego, 11 Listopada 3, 7, 17. oraz miejscowości: Czerwone, Czerwone Kolonie (wierni należący poprzednio do parafii Świętej Anny w Kolnie), Rupin.

Liczba wiernych: ok. 4 750

Odpusty: Chrystusa Króla Wszechświata, Świętego Floriana

Cmentarz grzebalny: Cmentarz komunalny wspólny dla obydwu parafii w Kolnie.