OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    


17 lutego 2019 – VI niedziela zwykła

Dziś III niedziela miesiąca lutego i VI Niedziela Zwykła w roku liturgicznym. Dziękujemy o. Józefowi z wygłoszone słowo Boże i podzielenie się doświadczeniem pracy na Litwie.

Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy.

Odpowiadając na zachętę dzisiejszego słowa Bożego, zapraszamy kolejnych wolontariuszy pragnących zaangażować się w prace Parafialnego Zespołu Caritas. Chęć zaangażowania się w posługę proszę zgłaszać do ks. proboszcza.

W piątek święto Katedry Świętego Piotra Apostoła, będziemy modlili się w tym dniu szczególnie o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla papieża.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, kieruje następujący apel: W ostatnim czasie zanotowaliśmy wzrost wypadków drogowych z udziałem pieszych, a zwłaszcza seniorów. Wśród czynników wpływających na ten smutną statystykę należy uznać między innymi złe warunki atmosferyczne oraz szybko zapadający zmierzch. Szczególną prośbę o ostrożną, przewidującą i odpowiedzialną jazdę kierujemy do kierowców.

W sobotę 23 marca b.r. w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, odbędzie się I Diecezjalnym Dzień Skupienia Zelatorów Kół Żywego Różańca. Chęć wzięcia udziału zgłaszamy w zakrystii do 10 marca włącznie.

Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej.  Dyrektor Caritas zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na „CARITAS BLIŹNIM”. Otrzymane środki przeznaczone będą na dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz opiekę nad bezdomnymi. Informacja o nr KRS „CARITAS BLIŹNIM” znajduje się na plakatach, w Głosie Katolickim na obrazkach kolędowych i na stronie internetowej Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Prosimy, aby intencje zamówione opłacać na dwa tygodnie przed terminem odprawienia.

Dziękujemy wszystkim za modlitwę i składane ofiary na potrzeby naszej parafii.

Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła i ofiarę na Mszę święta przedstawicielom mieszkańców bloku z ul. Sikorskiego 3c i zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła w najbliższą sobotę na godzinę 1200, mieszkańców I części bloku przy ul. Sikorskiego 5.