Księża aktualnie posługujący w parafii

Ks. Stefaniak Wojciech
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.1990 w Łomży przez biskupa Juliusza Paetza.

01.07.1990 - wikariusz w Miastkowie - par. Matki Bożej Różańcowej,
19.10.1991 - wikariusz w Zawadach Kościelnych - par. Przemienienia Pańskiego,
01.07.1992 - wikariusz w Myszyńcu - par. Trójcy Przenajświętszej,
25.08.1998 - wikariusz w Ostrołęce - par. św. Antoniego,
25.07.1999 - proboszcz w Dąbrowach - par. św. Józefa Oblubieńca,
01.07.2004 - proboszcz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata.

Ks. Sierzputowski Adam
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2003 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2003 - wikariusz w Jedwabnem - par. św. Jakuba Apostoła,
25.08.2006 - wikariusz w Ostrołęce - par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
25.08.2011 - wikariusz w Grajewie - par. Trójcy Przenajświętszej,
25.08.2014 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata.

Ks. Krawczyk Adam Radosław
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.2012 w Łomży przez biskupa Janusza Stepnowskiego.

25.08.2012 - wikariusz w Krasnosielcu - par. św. Jana Kantego,
01.07.2014 - wikariusz w Ostrołęce - par. św. Franciszka z Asyżu, 25.08.2016 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata.Księża poprzednio posługujący w parafii


Ks. Turbaczewski Michał Grzegorz
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.2012 w Łomży przez biskupa Janusza Stepnowskiego.

25.08.2012 - wikariusz w Grajewie - par. św. Ojca Pio,
27.08.2015 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2016 - skierowany do pracy duszpasterskiej w Anglii.

Ks. Chmielewski Wiesław
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2003 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2003 - wikariusz w Ostrołęce - par. Zbawiciela Świata,
25.08.2008 - wikariusz w Łomży - par. Świętego Krzyża,
25.08.2010 - wikariusz w Wąsoszu - par. Przemienienia Pańskiego,
25.08.2012 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
27.08.2015 - skierowany do pracy duszpasterskiej w Hiszpanii.

Ks. Dębek Piotr
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 20.05.2006 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2006 - wikariusz w Wąsewie - par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
25.08.2012 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2014 - przeniesiony do parafii św. Jana Apostoła w Nurze.

Ks. Kowalewski Adam
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 30.05.2009 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2009 - wikariusz w Rząśniku - par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła,
17.09.2009 - wikariusz w Różanie - par. św. Anny,
25.08.2011 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2012 - przeniesiony do parafii św. Stanisława w Płoniawach.

Ks. Rostkowski Artur Tomasz
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 29.05.1999 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.1999 - wikariusz w Kobylinie - par. św. Stanisława,
25.08.2001 - wikariusz w Olszewie Borkach - par. Najświętszej MP Królowej Polski,
25.08.2004 - wikariusz w Chorzelach - par. św. Mikołaja,
25.08.2006 - wilariusz w Goworowie - par. Podwyższenia Krzyża Świętego,
25.08.2011 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2012 - przeniesiony do parafii św. Stanisława w Dąbrowie Wielkiej.

Ks. Muzyczak Andrzej
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 29.05.1999 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.1999 - wikariusz w Zambrowie - par. św. Józefa Rzemieślnika,
25.08.2007 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2011 - przeniesiony do parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

Ks. Stokowski Bogdan
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.2007 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2007 - wikariusz w Porębie - par. św. Barbary,
25.08.2010 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2011 - przeszedł do pracy w innej diecezji.

Ks. Kiempista Maciej
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2008 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2008 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2010 - przeniesiony do parafii św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Ks. Legacki Piotr Aleksander
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 30.05.1998 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.1998 - wikariusz w Ostrołęce - par. św. Franciszka,
25.08.2003 - wikariusz w Kolnie - par. św. Anny,
01.07.2004 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2008 - przeniesiony do parafii św. Antoniego w Ostrołęce.

Ks. Bartosiak Mariusz
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 28.05.2005 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2005 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2007 - skierowany na studia specjalistyczne do Hiszpanii.Księża pochodzący z naszej parafii


Ks. Kaszuba Krzysztof
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,
wyświęcony 19.05.2012 w Ełku przez biskupa Jerzego Mazura.

Ks. Izbicki Adam
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 28.05.2011 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

O. Parzych Dariusz
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie,
wyświęcony 29.05.2010 w Częstochowie przez arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Ks. Polkowski Łukasz
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 29.05.2010 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

Ks. Muszyński Zdzisław
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne "Hosianum" w Olsztynie,
wyświęcony 29.05.2010 w Olsztynie przez arcybiskupa Wojciecha Ziembę.

Ks. Grala Paweł
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2008 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.