Księża aktualnie posługujący w parafii

Ks. Stefaniak Wojciech  - s. Mariana i Stefanii Gertrudy z d. Pukszta,
ur. 19.01.1965 w Augustowie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.1990 w Łomży przez biskupa Juliusza Paetza.

01.07.1990 - wikariusz w Miastkowie - par. Matki Bożej Różańcowej,
19.10.1991 - wikariusz w Zawadach Kościelnych - par. Przemienienia Pańskiego,
01.07.1992 - wikariusz w Myszyńcu - par. Trójcy Przenajświętszej,
25.08.1998 - wikariusz w Ostrołęce - par. św. Antoniego,
25.07.1999 - proboszcz w Dąbrowach - par. św. Józefa Oblubieńca,
01.07.2004 - proboszcz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata.

Ks. Sierzputowski Adam - s. Władysława i Elżbiety z d. Groszfeld,
ur. 30.08.1978 w Zambrowie
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2003 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2003 - wikariusz w Jedwabnem - par. św. Jakuba Apostoła,
25.08.2006 - wikariusz w Ostrołęce - par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
25.08.2011 - wikariusz w Grajewie - par. Trójcy Przenajświętszej,
25.08.2014 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata.

Ks. Krawczyk Adam Radosław - s. Jana i Marii z d. Supińska,
ur. 9.12.1987 w Białymstoku,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.2012 w Łomży przez biskupa Janusza Stepnowskiego.

25.08.2012 - wikariusz w Krasnosielcu - par. św. Jana Kantego,
01.07.2014 - wikariusz w Ostrołęce - par. św. Franciszka z Asyżu, 25.08.2016 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata.Księża poprzednio posługujący w parafii


Ks. Turbaczewski Michał Grzegorz - s. Mieczysława i Marii z d. Jakubczyk,
ur. 12.03.1981 w Makowie Mazowieckim,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.2012 w Łomży przez biskupa Janusza Stepnowskiego.

25.08.2012 - wikariusz w Grajewie - par. św. Ojca Pio,
27.08.2015 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2016 - skierowany do pracy duszpasterskiej w Anglii.

Ks. Chmielewski Wiesław - s. Jan i Haliny z d. Piekarska,
ur. 22.02.1978 w Wyszkowie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2003 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2003 - wikariusz w Ostrołęce - par. Zbawiciela Świata,
25.08.2008 - wikariusz w Łomży - par. Świętego Krzyża,
25.08.2010 - wikariusz w Wąsoszu - par. Przemienienia Pańskiego,
25.08.2012 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
27.08.2015 - skierowany do pracy duszpasterskiej w Hiszpanii.

Ks. Dębek Piotr - s. Kazimierza i Kazimiery z d. Rojek,
ur. 28.10.1978 w Ostrołęce,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 20.05.2006 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2006 - wikariusz w Wąsewie - par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
25.08.2012 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2014 - przeniesiony do parafii św. Jana Apostoła w Nurze.

Ks. Kowalewski Adam - s. Ludwika Leszka i Bronisławy z d. Lendzioszek,
ur.18.12.1977 w Ostrołęce,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 30.05.2009 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2009 - wikariusz w Rząśniku - par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła,
17.09.2009 - wikariusz w Różanie - par. św. Anny,
25.08.2011 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2012 - przeniesiony do parafii św. Stanisława w Płoniawach.

Ks. Rostkowski Artur Tomasz - s. Wiesława i Elżbiety z d. Deptuła,
ur. 06.04.1974 w Ostrowi Mazowieckiej,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 29.05.1999 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.1999 - wikariusz w Kobylinie - par. św. Stanisława,
25.08.2001 - wikariusz w Olszewie Borkach - par. Najświętszej MP Królowej Polski,
25.08.2004 - wikariusz w Chorzelach - par. św. Mikołaja,
25.08.2006 - wilariusz w Goworowie - par. Podwyższenia Krzyża Świętego,
25.08.2011 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2012 - przeniesiony do parafii św. Stanisława w Dąbrowie Wielkiej.

Ks. Muzyczak Andrzej - s. Jerzego i Aliny z d. Wileńska
ur. 25.03.1973 w Zambrowie
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 29.05.1999 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.1999 - wikariusz w Zambrowie - par. św. Józefa Rzemieślnika,
25.08.2007 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2011 - przeniesiony do parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

Ks. Stokowski Bogdan - s. Zygmunta i Grażyny z d. Choromańska
ur. 28.06.1980 w Wysokiem Mazowieckiem
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 26.05.2007 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2007 - wikariusz w Porębie - par. św. Barbary,
25.08.2010 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2011 - przeszedł do pracy w innej diecezji.

Ks. Kiempista Maciej - s. Bogdana i Jadwigi z d. Olędzka,
ur. 07.09.1983 w Wysokiem Mazowieckiem,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2008 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2008 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2010 - przeniesiony do parafii św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Ks. Legacki Piotr Aleksander - s. Józefa i Anny z d. Soliwoda,
ur. 30.04.1973 w Ostrołęce,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 30.05.1998 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.1998 - wikariusz w Ostrołęce - par. św. Franciszka,
25.08.2003 - wikariusz w Kolnie - par. św. Anny,
01.07.2004 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2008 - przeniesiony do parafii św. Antoniego w Ostrołęce.

Ks. Bartosiak Mariusz - s. Tadeusza i Jadwigi z d. Chludzińska,
ur. 08.09.1979 w Łomży,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 28.05.2005 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

25.08.2005 - wikariusz w Kolnie - par. Chrystusa Króla Wszechświata,
25.08.2007 - skierowany na studia specjalistyczne do Hiszpanii.Księża pochodzący z naszej parafii


Ks. Kaszuba Krzysztof - s. Włodzimierza Sławomira i Anny z d. Kulas,
ur. 18.03.1986 w Kolnie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,
wyświęcony 19.05.2012 w Ełku przez biskupa Jerzego Mazura.

Ks. Izbicki Adam - s. Józefa i Emilii z d. Chodnicka,
ur. 28.12.1984 w Kolnie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 28.05.2011 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

O. Parzych Dariusz - s. Józefa i Jadwigi,
ur. 04.05.1979 w Kolnie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów w Krakowie,
wyświęcony 29.05.2010 w Częstochowie przez arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Ks. Polkowski Łukasz - s. Stefana i Marianny z d. Duchnowska,
ur. 10.07.1985 w Kolnie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 29.05.2010 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.

Ks. Muszyński Zdzisław - s. Tadeusza i Danuty,
ur. 6.04.1979 w Kolnie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne "Hosianum" w Olsztynie,
wyświęcony 29.05.2010 w Olsztynie przez arcybiskupa Wojciecha Ziembę.

Ks. Grala Paweł - s. Bogdana i Haliny z d. Grajko,
ur. 04.05.1983 w Grajewie,
ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży,
wyświęcony 31.05.2008 w Łomży przez biskupa Stanisława Stefanka.