¦piewaj±cy Panu

Organistka

Teresa Adamczyk - pracuje w naszej parafii od 1.X.2010 r.

 


Chór parafialny

Chór parafialny pod kierunkiem p. Teresy Adamczyk ¶piewa w klasycznym układzie 4-głosowym.

Próby chóru w każd± ¶rodę po Mszy ¶w. wieczornej.

 


Schola młodzieżowa

Spotkania scholi młodzieżowej: sobota godz. 11:00
oraz niedziele o godz. 8:30

 


Schola dziecięca

Scholę dziecięc± prowadz± fachow± ręk± p.p. Anna i Paweł Podeszwik.

Spotkania scholi dziecięcej: sobota godzina 9:00