Historia kościoła i parafii

Kalendarium | Budowa kościoła


Krótka historia parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie


Myśl o powstaniu nowej parafii w Kolnie swymi początkami sięga 1991 r. Wówczas staraniem Burmistrza Miasta Kolno, Józefa Stanisława Szymanowskiego, w listopadzie Wojewoda Łomżyński Jan Niebrzydowski przekazał dla samorządu Miasta i Gminy Kolno około 47 ha ziemi. W lutym 1992 roku decyzją Rady Miasta i Gminy Kolno teren ten został podzielony na działki. Część z nich stała się własnością gminy a część własnością miasta. Obszar położony za szpitalem przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nazwane osiedlem "Południe II".

W porozumieniu z ówczesnym proboszczem ks. kanonikiem Janem Harasimem i po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Budownictwa Sakralnego przy Kurii Łomżyńskiej, podjęto decyzję o zabezpieczeniu terenu o powierzchni 2 ha pod budowę nowego kościoła w Kolnie. W związku z tym Rada Miasta Kolna 13 kwietnia 1994 roku podjęła Uchwałę o ustaleniu granic terenu pod budowę obiektu sakralnego. Teren przeznaczony pod budowę kościoła składał się z czterech działek, jednej miejskiej i trzech prywatnych. Działki prywatne wymieniono na działki miejskie i cały teren przewidziany pod budowę kościoła wówczas stał się własnością miasta Kolna. Następnie Burmistrz Miasta Józef Stanisław Szymanowski w dniu 30 grudnia 1997 roku zamienił w/w teren aktem notarialnym na cmentarz parafialny w Kolnie. Od tego momentu teren pod budowę naszej świątyni stał się własnością Parafii św. Anny w Kolnie, której proboszczem z dniem 1 września 1997 roku został ks. prałat Jan Lucjan Grajewski.

1 kwietnia 1998 roku w uroczystej procesji z kościoła św. Anny przyniesiono krzyż i ustawiono na przeznaczonym pod budowę placu. Procesji przewodniczył i poświęcił krzyż ks. prałat Antoni Boszko.

7 maja 1998 roku ks. Bp Stanisław Stefanek w obecności duchowieństwa i wiernych pobłogosławił miejsce, gdzie miał stanąć kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

Podczas kwietniowej pielgrzymki do Włoch w 1999 roku pielgrzymi otrzymali od papieża Jana Pawła II kamień węgielnym wzięty z grobu św. Piotra Apostoła w Watykanie i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców Kolna na całe planowane przedsięwzięcie związane z budową nowej świątyni.

3 maja 1999 roku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny ks. prałat dr Jan Lucjan Grajewski powołał Radę Ekonomiczną i Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Przewodniczącym został Burmistrz Miasta Kolna p. Józef Stanisław Szymanowski a wiceprzewodniczącym - dyrektor ZDZ p. Stanisław Malinowski. 1 czerwca 1999 roku rozpoczęto prace ziemne budowy przy wielkim wkładzie i zaangażowaniu p. Henryka Podeszwika i jego synów.

Budowę świątyni rozpoczęto 22 sierpnia 1999 r. Kamień węgielny wmurowany został przez Bpa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego 24 września 2000 r. Budowa kościoła staraniem ks. prałata Jan Lucjana Grajewskiego, proboszcza parafii pw. św. Anny w Kolnie trwała do końca czerwca 2004 r., do momentu, kiedy został mianowany proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

1 lipca 2004 r., jeszcze podczas trwania prac budowlanych, została erygowana przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata, która powstała z terytorium parafii pw. św. Anny w Kolnie.

Codzienną liturgię w murach budującej się jeszcze świątyni rozpoczęto dnia 3 lipca 2004 roku - wraz z objęciem urzędu przez pierwszego proboszcza.

W latach 2004-2018 staraniem ks. kan. Wojciecha Stefaniaka przeprowadzono prace nad wykończeniem surowego stanu wnętrza kościoła, wykonano ocieplenie oraz elewację zewnętrzną świątyni, wykonano również ogrzewanie kościoła i instalację nagłośnieniową. Wykonano posadzkę granitową na powierzchni całego kościoła oraz marmurowy ołtarz i lektorium. Wyposażono prezbiterium i wnętrze kościoła w meble liturgiczne, wykonana została również Droga Krzyżowa i wstawiono witraże. W ołtarzu głównym umieszczono płaskorzeźby: Chrystusa Króla, oraz symbole czterech ewangelistów i Ducha Świętego, które zostały zaprojektowane i wykonane przez artystów plastyków - państwa Beatę i Macieja Aleksandrowiczów. Na placu wokół świątyni zostały wykonane kapliczki różańcowe, a otoczenie kościoła i plebanii zagospodarowano zielenią.

W latach 2006-2012 staraniem w/w proboszcza, została wybudowana i uposażona plebania.

Wszystkie te prace budowlano-wykończeniowe kościoła, plebanii i otoczenia zostały sfinansowane z ofiar parafian, instytucji, fundatorów indywidualnych oraz innych ofiarodawców.

W dniu 9 czerwca 2018 roku kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie został uroczyście konsekrowany przez ks. biskupa Janusza Stepnowskiego przy współudziale ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego i ks. biskupa seniora Stanisława Stefanka.