Kronika wspólnoty Gloriosa Trinita
w Kolnie

Konsekracja w Gloriosie

3.02.2024

W następny dzień po konsekracji wieczystej, tym razem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży, czyli w kolebce polskiej Gloriosy, miała miejsce "zwykła" konsekracja. Po 3-letnim okresie przygotowania, systematycznych spotkań pod opieką kapłana i osób odpowiedzialnych oraz intensywnym formowaniu do mety szlaku konsekracyjnego skutecznie dotarły 44 osoby. Właśnie oni - w tym małżeństwa, a nawet całe rodziny - w sobotę 3 lutego złożyli swój akt konsekracji. Wypełniony po brzegi dolny kościół obecnością licznych wspólnot z całego kraju, a także z Włoch, Litwy i Białorusi był świadkiem tej niezwykle podniosłej uroczystości. Jej ważność podkreślała także obecność wielu kapłanów. Tak licznej grupy ludzi, którzy zawierzyli swe życie Bogu w charyzmacie Ruchu Gloriosa Trinita, jeszcze nigdy nie było. Bogu niech będą dzięki za ten obfity dar dla poszczególnych wspólnot i wielką radość dla wszystkich!

Rota konsekracji:    >>Mariusz <<

Konsekracja wieczysta

2.02.2024

W święto Ofiarowania Pańskiego - tradycyjnie Matki Boskiej Gromnicznej - czyli w dzień osób konsekrowanych w ruchu Gloriosa Trinita miała miejsce niezwykła uroczystość. Oto 10 osób po 5 latach od złożenia aktu prywatnej konsekracji zdecydowało się przedłużyć swoją drogę życia w stanie konsekrowanym na zawsze i na ręce założyciela Ruchu złożyło akt wieczystej konsekracji. Wśród tej dziesiątki było małżeństwo z naszej kolneńskiej wspólnoty Elwira i Robert Sikorowie. W tej podniosłej chwili towarzyszyła im grupa najbliższych przyjaciół i opiekun wspólnoty ks. Michał. Warto dodać, że droga konsekracji jest bardzo wymagająca - do powinności należy m.in. codzienna Eucharystia, medytacja Słowa Bożego, Różaniec, jedna z części Liturgii Godzin i ofiara dziesięciny. Dla całej wspólnoty to wielka radość i niecodzienne święto.

Rota konsekracji:    => Elwira <=      => Robert <=

Rekolekcje GT

I-20224

W ostatni weekend stycznia w Domu Rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Ruchu Gloriosa Trinita. Rekolekcje prowadził ks. Jacek Czaplicki Sekretarz Generalny i ks. Andrzej Święciński założyciel Prezydent Ruchu Gloriosa Trinita w Polsce wraz z opiekunami liderów Magdą i Tomkiem Jakackimi. W spotkaniu wzięło udział ok. 130 osób z różnych wspólnot. Całe wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią w przepięknej kaplicy seminaryjnej oraz wieczorną adoracją Najświętszego Sakramentu. W sobotę po jutrzni i śniadaniu głównym punktem była konferencja biblijna ks. dr Skuzy "Apokalipsa wg św. Jana - Listy do Siedmiu Kościołów". Cały tegoroczny cykl rekolekcji jest osnuty wokół księgi Apokalipsy - to już drugie spotkanie z tego cyklu. Po obiedzie i koronce do Miłosierdzia Bożego była jeszcze konferencja ks. Andrzeja "Jezus jako Baranek Mistyczny". Przedstawiciele poszczególnych wspólnot podzielili się informacją i świadectwem działania swoich wspólnot. Po kolacji zaś radosna Eucharystia i oczywiście wieczorna pełna śpiewu adoracja, która jest stałą tradycją każdego dnia wszelkich rekolekcji wspólnotowych. W adoracji żywo wybrzmiewał motyw Baranka Mistycznego, jako najgłębszej formy oddania siebie za innych. W ostatni dzień, czyli w niedzielę, najpierw jutrznia a po śniadaniu wielkie atelier wspólnotowe, w czasie którego uczestnicy dzielili się świadectwami a ks. Jacek podsumował całe wydarzenie zapowiadając jednocześnie następne tego typu spotkania. Finałem bogatego programu była oczywiście niedzielna Eucharystia. W imieniu wszystkich uczestników złożono też gorące podziękowania na ręce organizatorów tj. ks. Jacka, wcześniej ks. Andrzeja, oraz Magdy i Tomka Jakackich. Po obiedzie pełni głębokich przeżyć i z nowym entuzjazmem uczestnicy rozjechali się do domów by w swoich parafiach kontynuować to Boże dzieło, jakim jest ruch Gloriosa Trinita.

Gloriosa Trinita - przygotowanie do Seminarium

21.01.2024

Kolneńska wspólnota Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita przygotowuje się do przeprowadzenia rekolekcji wspólnotowych, które odbywają się pod nazwą "Seminarium Nowego Życia w Trójcy Świętej". Tym razem odbędą się one w parafii św. Anny w Kolnie. Hasłem przewodnim będzie cytat z Ewangelii św. Jana "Panie, do kogóż pójdziemy?" (J 6,68). W ramach tego przygotowania w ostatnią niedzielę w kościele św. Anny na wszystkich Mszach świętych głoszone było świadectwo wiary i powołania do wspólnoty, które prezentowała osoba konsekrowana dla Ruchu p. Magda Jakacka z Łomży. Oprawę muzyczną i śpiew w czasie nabożeństw przy udziale naszej wspólnoty zapewnili przedstawiciele wspólnot z Wizny i z Łomży. Wygłoszone świadectwo oraz informacja o rekolekcjach spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników niedzielnej liturgii.

Warto dodać, że rekolekcje wspólnotowe to 7 spotkań z uzdrawiającą mocą Słowa Bożego. Przez kolejne 7 tygodni uczestnicy spotykają się ze Słowem Bożym w katechezie kapłana, potem to Słowo rozważają wspólnie w grupach dzielenia i Słowo to towarzyszy im przez wszystkie pozostałe dni tygodnia w osobistej kontemplacji. Ostatnie ósme spotkanie będzie połączone z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego na uczestników seminarium.

Wigilie

XII-2023

Idą święta. Nastał więc czas spotkań opłatkowych i wigilii w szkołach, urzędach, instytucjach, organizacjach i grupach modlitewnych. W tym duchu również spotkała się nasza Wspólnota Gloriosa Trinita, by wspólnie ze swoim opiekunem ks. Michałem połamać się opłatkiem i z kolędą na ustach przeżywać radość zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Bo jak tu się nie cieszyć gdy Bóg się rodzi, przybieżeli do Betlejem pasterze gdzie śliczna Panna Syna kołysała. Również mężczyźni ze swego Koła Żywego Różańca św. Wojciecha corocznym obyczajem po Mszy św. wieczornej - czyli już wśród nocnej ciszy - podzielili się opłatkiem pomiędzy gromkim śpiewem kolęd. I choć nie wszyscy mogli wziąć w tym udział - bo ci już wyjechali, a innemu coś ważnego wypadło - to wigilijny nastrój i świąteczny duch w niczym nie był mniejszy ani uboższy.

Halinka odeszła

28.09.2023

W wyniku tragicznego wypadku odeszła do Pana nasza siostra Halinka Siwik ze wspólnoty Gloriosa Trinita i wspólnoty Dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, nasza niezapomniana skrzypaczka. Prosimy o modlitewną pamięć. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ...

Ostatnie zdjęcie Halinki sprzed kilku dni:

Dzień Wspólnot GT

23-24.09.2023

W ostatni weekend września w ośrodku Szych nad malowniczym jeziorem Toczyłowo nieopodal Grajewa zebrało się ponad 200 osób z wielu wspólnot Gloriosa Trinita, by radośnie w duchu jedności pod przewodnictwem założyciela ks. Andrzeja Święcińskiego zanurzyć się w we wspólnej modlitwie i po raz kolejny oddać refleksji nad przesłaniem Ruchu i wyzwaniami, jakie stoją współcześnie na drodze ewangelizacji. Okazją ku temu była kolejna rocznica powstania Ruchu i początek nowego roku formacyjnego. Oprócz uczestników z Polski należy podkreślić udział licznej grupy wspólnoty z Litwy (jak zawsze bardzo umuzykalnioną) oraz Eleny i Corso spośród grona założycieli (Alleanza). Gościem specjalnym był biskup sąsiedniej Diecezji Ełckiej ks. Jerzy Mazur, który przewodniczył inauguracyjnej Eucharystii, wygłosił homilię i podzielił się świadectwem ze swojej działalności misyjnej. Szczególnie mocny ślad w świadomości zostawiła wielogodzinna wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja ks. Andrzeja, który podkreślał, że każdemu z nas jest potrzebne wybudzenie przez modlitwę kochających ludzi, przebudzenie mocą słowa i pobudzenie przez Ducha Świętego. Do dobrej ewangelizacji potrzebna zaś jest bliskość do Chrystusa, do Kościoła, do sióstr i braci oraz do ludzi z zewnątrz. A kochać jest ważniejsze niż mieć rację.

Nie trzeba chyba dodawać, że wszystko odbywało się w atmosferze radości, przyjaźni, wzajemnej życzliwości, w oderwaniu od zgiełku i absurdów codziennego życia. Bogu niech będą dzięki za obfite owoce tego spotkania, które każdy z uczestników przeniesie i rozmnoży w swojej wspólnocie.

Nowy rok formacyjny w GT

2.09.2023

Wakacje - choć długie - szybko minęły. Wraz z wrześniem wkraczamy w kolejny rok formacyjny ruchu Gloriosa Trinita. Na dobry początek liczni członkowie wielu wspólnot od Wyszkowa do Giżycka spotkali się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, by na modlitwie szukać nowych inspiracji na nadchodzące tygodnie i miesiące. Najpierw uroczysta Eucharystia z jakże sugestywną Ewangelią o talentach - tych wykorzystanych i tych zakopanych. Założyciel Gloriosy, ks. Andrzej Święciński, natchnął zebranych nowym entuzjazmem i wskazówkami.

Oto najważniejsze:
1. Nie trać nadziei
2. Pytaj o sens - odkryj Boga
3. Nie bój się cierpienia
4. Nie idź ze światem, nie bądź częścią tłumu - jesteś niepowtarzalny
5. Nie bój się wyzwań - bądź kreatywny
6. Czyń dobro
7. Nie koncentruj się na sobie - wzbudź empatię
8. Zawsze możesz się zmienić.

Skoro Eucharystia to i adoracja, jak zawsze pełna ducha i nieoczekiwanych inspiracji. Jak bumerang wracało w niej hasło "Przynieście misę!" (O znaczenie pytajcie tych, co byli.)

Po części modlitewnej piknik w ogrodzie za kościołem przygotowany przez wspólnotę-matkę. Oprócz smakowania zgromadzonych łakoci, przyjaznych rozmów i radosnych uścisków były też ważne zapowiedzi na najbliższy czas i radosne muzykowanie. A to wszystko przy pięknej, słonecznej pogodzie i w rodzinnej atmosferze.

Rekolekcje letnie GT

9-16.07.2023

Tegoroczne wakacyjne rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita odbywają się w trzech miejscach i terminach. Nasza wspólnota tym razem wybrała Zwierzyń w Bieszczadach - tam jeszcze nie byliśmy, choć to na drugim końcu Polski. Uczestnicy z Kolna w liczbie 10 osób stanowili widoczną grupę wśród całej 120-osobowej wspólnoty rekolekcyjnej. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania był cytat z I listu św. Piotra "Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni". Dzień rekolekcyjny toczył się utartym trybem: godzinki, jutrznia, śniadanie, przerwa, msza święta, czas wolny, obiad, czas wolny, atelier, różaniec, kolacja, przerwa i adoracja na zakończenie dnia. Tryb ten sam, ale każdy dzień był inny zarówno pod względem tematu przewodniego jak i sposobów realizacji. Jeden dzień tradycyjnie przeznaczono do zagospodarowania we własnym zakresie - większość wybrała wędrówkę po górach na Tarnicę 1346 m n.p.m. - najwyższy szczyt Bieszczad. A wieczorem tego dnia wspólne świętowanie przy ognisku i przeróżnych zabawach. Najwięcej jednak było wspólnej modlitwy. Szczególnie gorącą atmosferą pełną dynamiki ducha charakteryzowały się wieczorne adoracje Najświętszego Sakramentu. Wartość dodaną stanowiły spotkania i wzajemne poznawanie się ludzi z różnych wspólnot (Łomża, Wyszków, Kolno, Białystok, Radzymin, Goniądz), nowe przyjaźnie i często długie nocne rozmowy. Ogromną niespodzianką i radością była prawie dwudniowa obecność ks. Andrzeja Święcińskiego - założyciela ruchu Gloriosa Trinita. A to wszystko w atmosferze pełnej życzliwości, otwarcia, radości przebywania z braćmi i z Panem a jednocześnie wyciszenia i separacji od zgiełku i codziennej gonitwy. Rekolekcje to czas swoistego "ładowania akumulatorów" wiary, czas odbudowy wewnętrznego pokoju i nabierania nowego entuzjazmu. Z tym radosnym bagażem wracamy do swojej codzienności by ochoczo podejmować stare obowiązki i nowe wyzwania.

Rekolekcje prowadził z właściwą sobie werwą i zaangażowaniem ks. Mateusz Gąsowski.
Wielkie Bóg zapłać!

Rekolekcje GT

21-23.03.2023

To czwarte już rekolekcje weekendowe ruchu Gloriosa Trinita w tym roku. Każde z nich osnute były na kolejnej Ewangelii. Tym razem na fali radości okresu wielkanocnego motywem przewodnim była ostatnia i jakże inna od pozostałych Ewangelia według św. Jana. Ale przecież nie tylko ona. Codziennie w przepięknej kaplicy seminaryjnej sprawowana była uroczysta Eucharystia, w każdy wieczór aż do późna trwała pełna mocy i ducha adoracja Najświętszego Sakramentu. W przestronnej auli Jana Pawła II toczyły się rozważania i świadectwa dotyczące komunii serc - ważnego elementu charyzmatu Gloriosy. Przy okazji niejako odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowej z radami wspólnot i radami miast. Gościem specjalnym była Tycjana ze wspólnoty z Mediolanu, która dzieliła się swoim świadectwem i doświadczeniem. Wszystkie części programu tętniły radosnym śpiewem a posiłki i przerwy to czas intensywnych spotkań i rozmów indywidualnych, czy to w budynku, czy to w pięknym pełnym już wiosny ogrodzie seminaryjnym. Bogu niech będą dzięki za wszelkie owoce tego wydarzenia.

Goście w naszej Gloriosie

11.04.2023

We wtorek, zaraz po Wielkanocy, do naszej wspólnoty Gloriosa Trinita przybyli niecodzienni goście - przedstawiciele Rady Krajowej ruchu na czele z krajowym sekretarzem ks. Jackiem Czaplickim. Goście wzięli udział w co wtorkowej wspólnotowej Eucharystii, której notabene ks. Jacek przewodniczył, oraz w cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Było więcej niż zwykle śpiewu, oczywiście spontaniczna modlitwa, ale również indywidualne błogosławieństwo dla wszystkich potrzebujących. Po adoracji na spotkaniu w sali parafialnej przy jeszcze świątecznym stole miała miejsce serdeczna rozmowa, w czasie której z jednej strony członkowie Rady Krajowej zapoznali się z aktualną sytuacją w naszej wspólnocie, a z drugiej przedstawili pewne nowe propozycje i zalecenia dla wspólnot. Spotkanie przebiegło w duchu jedności i troski o rozwój i zachowania wierności charyzmatowi ruchu Gloriosa Trinita.

Terenowa Droga Krzyżowa

25.03.2023

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli dzień świętości życia, nasza wspólnota Gloriosa Trinita przeprowadziła Drogę Krzyżową "Z tej śmierci rodzi się życie". Po wieczornej Mszy św. wszyscy chętni udali się do Kozła na wzgórze św. Brunona, by tam w mroku zapadającej nocy i pod szumiącymi sosnami rozważać mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Początkiem i zakończeniem była pieśń Króla wznoszą się znamiona, w której śpiewamy "Króla wznoszą się znamiona, tajemnica krzyża błyska: Na nim życie śmiercią kona, lecz z tej śmierci życie tryska." W tym pięknym i pełnym ducha wydarzeniu wzięło udział ok. 30 osób - także spoza wspólnoty - oraz ks. Kamil Nowak z parafii św. Anny.

Pogrzeb Jana Krawczyka

25.03.2023

Zmarł ojciec ks. Adama Krawczyka, który niedawno przez kilka lat posługiwał w naszej parafii. Pogrzeb ś.p. Jana Krawczyka odbył się w rodzinnej parafii Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Uroczystościom pogrzebowym przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele naszej parafii, gównie z Koła Misyjnego i wspólnoty Gloriosa Trinita. Warto przypomnieć, że ks. Adam założył i rozwinął Koło Przyjaciół Misji, które ciągle prężnie działa. Był także przez cały swój pobyt w Kolnie opiekunem naszej wspólnoty Gloriosa Trinita.

Gloriosa u ks. Mateusza

19.03.2023

Ks. Mateusz Dembiński, którego mamy jeszcze świeżo w pamięci, posługuje teraz w Ostrołęce w parafii Chrystusa Zbawiciela Świata. Z okazji zbliżających się urodzin odwiedziła go delegacja wspólnoty Gloriosa Trinita, którą przez 2 lata opiekował się ks. Mateusz. Parafia w Ostrołęce jest większa od naszej i z tej racji ks. Mateusz ma - jak sam mówi - więcej obowiązków, ale jak zawsze jest uśmiechnięty i tryska optymizmem. Spotkanie obfitowało w liczne wspomnienia, wiele serdeczności i wymianę informacji. Życzymy ks. Mateuszowi Bożego błogosławieństwa i wiele radości na kapłańskiej drodze życia.

Rekolekcje Gloriosa Trinita

17-19.02.2023

W ostatnim tygodniu przed Popielcem odbyły się w Łomży trzecie już w tym roku formacyjnym weekendowe rekolekcje ewangelizacyjne ruchu Gloriosa Trinita. Swoich pomieszczeń - pokoi, kaplicy, refektarza i auli - użyczyło nasze Wyższe Seminarium Duchowne. Miejsca starczyło, choć momentami jeść trzeba było na zmianę, bo udział wzięło wyjątkowo dużo uczestników. Niecodziennym ubogaceniem była spora grupa Litwinów z diecezji Mariampole, gdzie aktywnie od kilku lat działają wspólnoty Gloriosy. Trzeba nadmienić, że nasi wschodni bracia są bardzo śpiewni i muzykalni - oprócz gitar był więc i saksofon, i perkusja Cajon i kastaniety. Bogaty program szczelnie wypełniał cały czas rekolekcji, na przyjacielskie pogawędki można było sobie jedynie pozwolić przy posiłkach i krótkich przerwach pomiędzy wydarzeniami. A do tych należały: codzienna Eucharystia z homilią, dwie pełne mocy wieczorne adoracje, konferencja o komunikacji w małżeństwie, przepiękny wykład biblisty naszego WSD ks. Zbigniewa Skuzy o Ewangelii wg św. Łukasza, konferencja o cierpieniu połączona ze świadectwami. W czasie sobotniej Eucharystii posługę trynitarza przez uroczyste ślubowanie i błogosławieństwo przyjęło 27 kolejnych osób z różnych wspólnot. W niedzielny poranek - tradycyjnie już - wielkie atelier i świadectwa uczestników. I przy wszystkim mnóstwo śpiewu pełnego radości i mocy.

Rekolekcje to jakby czas przeniesienia się w inny świat, oderwania od codziennego pośpiechu i zgiełku, od kłamstwa i chamstwa wylewającego się z każdego ekranu i głośnika, przejście do świata, w którym panuje życzliwość, ciepły uśmiech i dobre słowo, gdzie nie ma podstępu, obłudy i fałszu. Rekolekcje to czas i miejsce, gdzie człowiek czuje się dobrze i bezpiecznie, to jakby przedsionek nieba. A cóż dopiero będzie tam, gdzie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka pojąć nie zdoła, co Pan przygotował tym, którzy Go miłują?

10 lat Gloriosy

13.11.2022

Gloriosa Trinita (Chwalebna Trójca) - to Katolicki Ruch Ewangelizacyjny poświęcony Trójcy Świętej, który stawia sobie za cel przewartościowanie wiary ludzi wierzących od wiary z tradycji i przyzwyczajenia do wiary z potrzeby serca. Kolneńska wspólnota Gloriosa Trinita, która działa przy naszej parafii, świętowała właśnie 10-lecie swojego istnienia. Przez całą niedzielę 13 listopada wyeksponowane były symbole ruchu: krzyż trynitarny oraz ikona Trójcy Świętej wykonana przez Rublowa. Na każdej Mszy świętej mogliśmy też wysłuchać krótkiej informacji na temat ruchu. Uroczysta Msza jubileuszowa sprawowana była wieczorem w rycie wspólnotowym i z muzyczną oprawą w wykonaniu Gloriosy. Warto nadmienić, że śpiew i charakterystyczne charyzmatyczne pieśni stanowią bardzo ważny element pobożności wspólnoty, której fundamentem są Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu i tzw. atelier, czyli modlitwa w małych grupach w domach prywatnych pod kierunkiem osób przygotowanych i pobłogosławionych.

Wspólnota Gloriosa Trinita zaprasza w każdy wtorek na godz. 18:00 na Mszę św. i adorację. Życzymy naszej wspólnocie owocnego trwania, spokojnego rozwoju i duchowego bogactwa na kolejne 10 lat.

Rekolekcje GT

21-23.10.2022

W przedostatni weekend października w domu rekolekcyjnym przy WSD w Łomży odbyły się rekolekcje wspólnot Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita połączone z formacją liderów. W piątek po katechezie wprowadzającej ks. Mateusza Gąsowskiego sprawowana była Eucharystia i jak zwykle dzień zakończyła wieczorna adoracja. W sobotę do obiadu królowała Ewangelia według św. Marka, o której dwuczęściową konferencję wygłosił ks. Zbigniew Skuza - jak zwykle z wielkim znawstwem, werwą i zaangażowaniem. Po obiedzie koronka, Eucharystia, różaniec i wieczorem konferencja Magdy Jakackiej na temat posłuszeństwa - jednego z 5 filarów charyzmatu Gloriosy. I oczywiście do późna w nocy adoracja, w czasie której była modlitwa wstawiennicza nad poszczególnymi wspólnotami i błogosławieństwo kolejnej liderki atelier wspólnoty z Giżycka. Niedziela, ostatni dzień, to czas świadectw, czyli dzielenia się bogactwem przeżyć i przemyśleń doświadczonych w czasie tych rekolekcji. Zwieńczeniem tego dnia i całego spotkania była modlitwa przy ołtarzu papieskim i Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Do końca roku formacyjnego planowane są jeszcze 3 podobne spotkania, bo przecież zostały jeszcze 3 Ewangelie.

Kongregacja ruchu Gloriosa Trinita

24.09.2022

W ostatnią sobotę września w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży odbyła się kongregacja ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinità. Miejsce to ma wymiar symbolu - tutaj 18 lat temu rodziła się Gloriosa, jest to więc kolebka ruchu. Kongregacja to wielkie święto, w którym uczestniczą członkowie wspólnot z całego świata - w tym roku były delegacje z Litwy i Włoch oraz oczywiście delegacje wszystkich wspólnot krajowych.

Po kilku latach pandemicznej przerwy i związanych z tym ograniczeń i trudności mogła wreszcie wybuchnąć radość wspólnego świętowania. Ta radość wylała się już na samym początku na etapie zawiązania wspólnoty. Na tę część przybył także pasterz diecezji biskup Janusz Stepnowski, który pobłogosławił całemu przedsięwzięciu.

Pierwszym i kluczowym elementem była uroczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, którą z wielką werwą i charyzmą poprowadził ks. Andrzej Święciński - założyciel ruchu. W katechezie programowej ks. Andrzej przedstawił program rozeznany przez grupę założycieli (Alleanza): przebaczenie i miłosierdzie, które dadzą nowy początek. Ewangelizacja powinna przebiegać przez kolejne stopnie, którym patronują osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec - formacja ludzka, Syn Boży - uświęcenia, Duch Święty - konsekracja do pełni świętości.

Bezpośrednio po adoracji nastąpiła wspólnotowa Eucharystia. W homilii ks. Jacek Czaplicki - krajowy sekretarz ruchu - wskazał na potrzebę służby i kolejne etapy zaangażowania w: członek atelier, trynitarz, konsekrowany. Nie brakło również odniesień do ważnych momentów z historii Gloriosy i elementów osobistego świadectwa.

W przerwie obiadowej była możliwość i okazja spotkać dawno nie widzianych przyjaciół, wymienić się nowościami a przynajmniej serdecznie uściskać. W tak szczególnym miejscu nie mogło zabraknąć koronki do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. prałat Jerzy Abramowicz wieloletni kustosz tego sanktuarium. Po koronce zaś miała miejsce prezentacja wspólnot krajowych. Najpierw przedstawiła się liczna delegacja z Litwy, głównie z archidiecezji kowieńskiej. Szczególnie piękna i chwytająca ze serce była stara pieśń Maryjna, którą zaprezentowali Litwini. Włosi natomiast dzielili się świadectwami, jak zaangażowanie we wspólnocie zmienia i porządkuje często pogmatwane ludzkie życie. Oni również zaśpiewali piękną pieśń Maryjną o znanej nam melodii. Polską gałąź ruchu zaprezentowali konsekrowani a etap ten zakończył wspólny entuzjazm gloriosowych pieśni.

Finał całego dnia świętowania był wieczór chwały, gzie pieśni wykonywane z ogromnym zaangażowaniem przeplatały się z modlitwą uwielbienia, której ton nadawał oczywiści niezmordowany ks. Andrzej. Nikt nie pozostał obojętny na płynące pod niebo treści, cały ogromny przecież kościół falował siłą połączonych rąk i głosów. Zewsząd wylewała się radość i uniesienie a w ostatnim słowie ks. Andrzej wzmocnił to wszystko swoim przekazem i natchnął do nowego entuzjazmu w życiu i działaniu naszych wspólnot.

Goście zagraniczni zostali jeszcze na kolację a my uduchowieni i szczęśliwi wróciliśmy do swoich domów.

Impresja filmowa: »Gran Finale«

Letnie rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita

9-16.07.2022

Po dwóch latach pandemicznej przerwy Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita na początku wakacji po raz kolejny zorganizował tygodniowe letnie rekolekcje. Przygotowano kilka turnusów w różnych zakątkach kraju. W lipcowych rekolekcjach w Czarnej Górze na Podhalu wzięło udział ok. 70 osób z różnych wspólnot z całego kraju - Łomży, Wyszkowa, Kolna, Radzymina, Moniek, Czerwina, Troszyna i Goniądza a nawet małżeństwo z Ukrainy. Naszą wspólnotę reprezentowało 14 osób w wieku bardzo przeróżnym - od maluchów do emerytów. Program dnia obejmował kolejno godzinki, jutrznię, śniadanie, Eucharystię z homilią, czas wolny, obiad, różaniec, atelier (spotkania w grupach), kolację i adorację Najświętszego Sakramentu na zamknięcie dnia. Rekolekcje odbywały się na bazie filarów Gloriosy a katechezy tematyczne poświęcone były kolejno: służbie, komunii serc, posłuszeństwie, pokorze i cierpieniu. Oprócz stałych elementów programu w niektóre dni były urozmaicenia, jak np. poznawanie nowych osób, dzień wyjazdowy, kolacja przy ognisku, wspólne zabawy i inne. W rekolekcjach często uczestniczyły całe rodziny a ok. 1/3 grupy stanowiły dzieci. Od strony duszpasterskiej rekolekcje prowadził ks. Zbigniew Borawski z Wyszkowa, który przygotował program i treść z pomocą wspólnoty z Wyszkowa. Czas wolny można było wykorzystać na wypoczynek (do dyspozycji piękne tereny wokół - Podhale, Pieniny i Tatry). Pogoda była wprawdzie zmienna - najpierw chłody i deszcz a nawet obfity grad, potem słonecznie i ciepło (lecz nie upalnie), ale stan ducha był niezmiennie pogodny i radosny.

Rekolekcje to wspaniały czas oderwania się od codzienności, czas niezwykłych doznań, spotkań i przeżyć a także "ładowania akumulatorów" wiary na kolejny rok formacyjny. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski i duchowe owoce tego pięknego i świętego czasu.

Pożegnanie ks. Abramowicza

26.06.2022

W ostatnią niedzielę czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Oto po 24 latach posługi proboszcza w tej parafii i 44 latach kapłaństwa przeszedł na emeryturę ks. prałat Jerzy Abramowicz. To w tej parafii dzięki postawie i odwadze ks. Jerzego zaistniał po raz pierwszy w Łomży i w ogóle w Polsce ruch Gloriosa Trinita. Do dzisiaj jest to centralne miejsce tego ruchu, który rozprzestrzenił się na inne diecezje a nawet na sąsiednie kraje.

Mszy świętej pożegnalnej przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Uczestniczyli w niej liczni parafianie oraz członkowie ruchu Gloriosa Trinita z wielu wspólnot. W przemówieniach pożegnalnych i życzeniach wybrzmiewały zwykle takie cechy ks. Jerzego jak życzliwość, otwartość i zaangażowanie. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży pozostanie centrum ruchu GT zwłaszcza, że następnym proboszczem będzie ks. Jacek Czaplicki - krajowy sekretarz ruchu.

Rekolekcje GT

I-2022

W ostatni weekend stycznia w Domu Rekolekcyjnym przy Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne z formacją Liderów Ruchu Gloriosa Trinita. Rekolekcje prowadził ks. Jacek Czaplicki Sekretarz Generalny Ruchu Gloriosa Trinita w Polsce wraz z opiekunami liderów Magdą i Tomkiem Jakackimi. W spotkaniu wzięło udział ok. 130 osób, w tym także członków atelier. Całe wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią w przepięknej kaplicy seminaryjnej oraz wieczorną adoracją Najświętszego Sakramentu. W sobotę po jutrzni i śniadaniu głównym punktem była konferencja biblijna ks. dr Skuzy "Rodowód Jezusa Chrystusa według Ewangelii św. Mateusza jako klucz do zrozumienia i przyjęcia mojej historii". Po obiedzie i koronce do Miłosierdzia Bożego liderzy dzielili się doświadczeniem w pracy ze swoimi atelier, natomiast pozostali uczestnicy odmówili Różaniec i uczyli się rozważania Sława Bożego metodą Lectio Divina. Po kolacji zaś radosna Eucharystia i oczywiście wieczorna pełna śpiewu adoracja, która jest stałą tradycją każdego dnia wszelkich rekolekcji wspólnotowych. W ostatni dzień, czyli w niedzielę, najpierw jutrznia a po śniadaniu wielkie atelier wspólnotowe, w czasie którego uczestnicy dzielili się świadectwami a ks. Jacek podsumował całe wydarzenie zapowiadając jednocześnie następne tego typu spotkania. Finałem bogatego programu była oczywiście niedzielna Eucharystia, w czasie której nastąpiło błogosławieństwo kilku nowych liderów, przed którymi stoi zadanie uformowania swoich nowych atelier. W imieniu wszystkich uczestników złożono też gorące podziękowania na ręce organizatorów tj. ks. Jacka Czaplickiego oraz Magdy i Tomka Jakackich. Po obiedzie pełni głębokich przeżyć i z nowym entuzjazmem rozjechali się do domów by w swoich parafiach kontynuować to Boże dzieło, jakim jest ruch Gloriosa Trinita.

Dzień skupienia trynitarzy

4.12.2021

W pierwszą sobotę adwentu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży spotkali się trynitarze z wielu wspólnot ruchu Gloriosa Trinita, by przeżyć swój adwentowy dzień skupienia. To modlitewne spotkanie zaczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą - jak i wszystkie pozostałe części - poprowadził ks. prałat Jerzy Abramowicz. Rozbudzeni duchowo przeszliśmy do auli JP2 gdzie po radosnym śpiewie uwielbienia wysłuchaliśmy katechezy ks. prałata o modlitwie wstawienniczej, która była motywem przewodnim całego spotkania. W czasie przerwy obiadowej oprócz oczywiści posiłku i słodkiego przy kawie deseru był przede wszystkim czas na wspólne spotkania, rozmowy w gronie rzadko teraz spotykanych przyjaciół, wymianę informacji, uprzejmości i pozdrowienia. Po przerwie była możliwość praktykowania w małych grupach modlitwy wstawienniczej - praktyczne warsztaty omówionej wcześniej teorii. W czasie tych modlitw wielu z nas doznało autentycznego wzruszenia i wewnętrznej radości, której źródłem jest miłość wzajemna i troska o siebie nawzajem wzbogacona natchnieniami Ducha Świętego. Na zamknięcie spotkania wzięliśmy udział w Eucharystii z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy świętej i krótkiej adoracji pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem zostaliśmy rozesłani do swoich wspólnot i parafii.

Adoracja GT w Giżycku

25.09.2021

Ks. Andrzej Święciński - założyciel Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita - przez cały swój miesięczny pobyt w Polsce niestrudzenie odwiedza kolejne wspólnoty, by na wspólnej modlitwie, Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu głosić Słowo Boże, zachęcać, wspierać i umacniać jedność w charyzmacie ruchu. W ostatnią sobotę września było takie spotkanie w Giżycku, gdzie oprócz miejscowej wspólnoty przybyli członkowie Gloriosy z wielu innych ośrodków. Także i nasza grupa uczestniczyła we wspólnej Mszy świętej oraz adoracji prowadzonej przez ks. Andrzeja. Naszą obecnością wyraziliśmy także dobre relacje i wdzięczność wobec przyjaciół z Giżycka za ich obecność i pomoc w czasie naszego niedawnego spotkania z ks. założycielem. Wartością dodaną przy okazji takich wyjazdów jest intensywna modlitwa w czasie podróży, radość spotkania wielu dawno nie widzianych przyjaciół i znajomych oraz możliwość osobistego kontaktu i rozmowy z ks. Andrzejem. Zawsze też pozostają piękne wspomnienia i satysfakcja z dobrze wykorzystanego czasu.

Wizyta ks. Andrzeja Święcińskiego

13.09.2021

Korzystając z dłuższego pobytu w Polsce ks. Andrzej Święciński - założyciel Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita, który na co dzień posługuje we Włoszech - odwiedza kolejne wspólnoty Gloriosy. Radość spotkania z założycielem stała się udziałem i naszej wspólnoty GT. Z tej też okazji gościliśmy ks. Kustosza Jana Pieńkosza ze wspólnotą z Małego Płocka oraz przyjaciół z Łomży a nawet z Giżycka. Ks. Andrzej przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii i wygłosił homilię - jak zawsze z wielką pasją, mocą i pełnią wyrazu. Po Mszy świętej nasz gość poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu nasyconą wielką dawką Słowa i charyzmatycznych pieśni Gloriosowych. Wszyscy dali się porwać autentycznej atmosferze skupienia i modlitwy a na koniec wielkiej radości. Ręce same unosiły się do góry w geście uwielbienia. Po nabożeństwie nasza wspólnota podjęła gości tradycyjną agapą, gdzie można było odnowić przyjacielskie więzi i relacje rzadsze w ostatnim czasie z powodu pandemii.

Bogu Trójjedynemu niech będą dzięki za wielką radość i owoce tego spotkania - ducha umocnienia i natchnienia na kolejny rok formacyjny.

Wakacyjny dzień skupienia GT

14.08.2021

W wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i jednocześnie wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe w pięknym mazurskim miasteczku Wilkasy koło Giżycka miał miejsce dzień skupienia ruchu Gloriosa Trinita. Ok. 60 osób ze wspólnot z Łomży, Giżycka, Białegostoku, Zambrowa, Kolna, Goniądza i kilku innych spotkało się w nowym kościele św. Rafała Kalinowskiego by pod przewodnictwem ks. prałata Jerzego Abramowicza przeżyć czas wspólnej modlitwy. Na początek jednak poranna kawa, by po długiej - dla wielu - i uciążliwej ze względu na turystyczne zatłoczenie drodze, nieco się zrelaksować i wzajemnie pozdrowić. Zaraz jednak gromadzimy się w kościele i wsłuchujemy się w katechezę ks. Jerzego, której głównym motywem jest modlitwa. Bezpośrednio potem w małych grupach zbieramy się na atelier i dzielimy się doświadczeniem swojej modlitwy. Po tej intensywnej części czas na przerwę obiadową. A w niej nie tylko posiłek, ale bardziej indywidualne spotkania, rozmowy, wymiana informacji i serdeczności, bo przecież nie spotykaliśmy się od tak dawna. A po przerwie - niespodzianka! Wyjazd nad jezioro Niegocin na wzgórze i pod krzyż św. Brunona, który gdzieś na tych terenach na pograniczu litewsko-jaćwieskim ponad 1000 lat temu poniósł śmierć męczeńską. Tam zaś, nad pięknym jeziorem, pośród bujnej zieleni i - co ważne - pod krzyżem, długa opowieść kapłana o istocie chrześcijaństwa, czyli o miłości na przykładzie życia dwóch świętych - Brunona i Maksymiliana Kolbe. W takiej atmosferze zadumy odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie rozmieściliśmy się w amfiteatrze o stóp krzyża i w akompaniamencie dwóch gitar popłynęły popłynęły w przestrzeń piękne gloriosowe piosenki. A pośród nich także różaniec święty. A potem znowu śpiew, radość i uwielbienie. Po kilku godzinach spędzonych owocnie i pożytecznie na łonie natury wróciliśmy do kościoła. Po przerwie na kolację już w atmosferze skupienia przeżywamy Eucharystię i wspólnie z miejscową parafią słuchamy Słowa Bożego. Na koniec rzecz nieodzowna w charyzmacie Gloriosy - adoracja Najświętszego Sakramentu, która również koncentrowała się na modlitwie i miłości. Pobłogosławieni z bliska Najświętszą Hostią, ubogaceni wspólną modlitwą i radością spotkania z braćmi, szczęśliwi i spełnieni już w mroku nocy szczęśliwie wróciliśmy no naszych domów.

Bogu niech będą dzięki za wszystkie owoce tego spotkania a nasza wdzięczność dla ks. prałata Jerzego za kapłańską posługę i dla wspólnoty z Giżycka za trud przygotowania tego pięknego spotkania.

Zakończenie roku formacyjnego GT

20.06.2021

Zbliża się nieuchronnie czas wakacji i letnich urlopów. Tradycyjnie, jak co roku, wspólnoty ruchu Gloriosa Trinita na ten czas zawieszają swoje zwykłe formy pobożności, tj. adoracje Najświętszego Sakramentu i spotkania w atelier. W niedzielę 20 czerwca wieczorem nasza kolneńska wspólnota GT miała ostatnią w tym roku formacyjnym swoją Eucharystię i adorację. Z tego też powodu nadano jej nieco bardziej uroczystą oprawę i zaproszono gości z zaprzyjaźnionych wspólnot z Łomży i Małego Płocka. Przerwa w spotkaniach nie oznacza wakacji od modlitwy i spotkań z Panem Bogiem - przybierają one jedynie wymiar bardziej osobisty w miejscu i czasie dla każdego sposobnym. Po nabożeństwie, już przy herbacie i smakołykach, był czas na pewne podsumowania i wnioski oraz podziękowania kierowane szczególnie pod adresem naszego opiekuna ks. Mateusza w uznaniu za jego systematyczne zaangażowanie i gorliwość w posłudze. Mimo trudnej sytuacji to był dobry i owocny rok. Bogu niech będą dzięki!

Jubileusz ks. Jacka Czaplickiego

19.06.2021

25 lat temu 25 maja 1996 r. biskup Tadeusz Zawistowski udzielił święceń kapłańskich 22 diakonom. Jednym z nich był ks. Jacek Czaplicki - wikariusz biskupi d.s. duszpasterstwa ogólnego jak również entuzjasta i krajowy sekretarz ruchu Gloriosa Trinita. To właśnie w środowisku ludzi Gloriosy w trzecią niedzielę czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży ks. Jacek świętował swój srebrny kapłański jubileusz. W takim miejscu nie ma lepszej pory jak godz. 15:00 i lepszego początku jak Koronka do Bożego Miłosierdzia. A potem oczywiście przepiękna Eucharystia, której przewodniczył ks. infułat dr Jan Sołowianiuk i asystował miejscowy proboszcz - również entuzjasta Gloriosy - ks. prałat Jerzy Abramowicz. Celebra zgromadziła licznych kapłanów, osoby konsekrowane w ruchu Gloriosa Trinita, animatorów i liderów wszystkich wspólnot, delegacje z Litwy i Białorusi oraz połączony zespół muzyczny, który pięknym śpiewem gloriosowych pieśni uświetniał całą uroczystość. Po Mszy świętej śpiewacy dali jeszcze przepiękny koncert zakończony radosnymi życzeniami dla dostojnego jubilata. Już na zewnątrz świątyni każdy z obecnych mógł osobiście złożyć życzenia i ks. Jacka uściskać, a kolejka do tej sympatycznej chwili zdawała się nie mieć końca. A na koniec w chłodnej (!) auli Jana Pawła II przy wspólnej agapie można było oddać się spotkaniom z przyjaciółmi, wspomnieniom, marzeniom i planom na przyszłość.

Bogu niech będą dzięki za kapłańską posługę ks. Jacka, jego zaangażowanie i entuzjazm oraz ogromny wkład w życie i rozwój ruchu Gloriosa Trinita!

Tu można obejrzeć nagranie filmowe z uroczystości: >> Srebrny jubileusz ks. Jacka <<

Fragment koncertu: >> Wiązanka radości <<

Dzień skupienia trynitarzy

12.06.2021

Trynitarzami w ruchu Gloriosa Trinita są osoby, które wyrażają w pełni pragnienie życia charyzmatem ruchu, mają własną regułę życia i wezwane są do spełniania posług w ramach wspólnoty. Służba Kościołowi we wspólnocie jest właśnie dominantą w programie życia trynitarza.

Po długim okresie braku wspólnych spotkań i nabożeństw ze względu na obostrzenia pandemii, właśnie trynitarze z Łomży, Ełku, Giżycka, Kolna, Wizny i Zambrowa spotkali się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, by przeżyć wspólnie dzień skupienia poświęcony modlitwie w życiu trynitarza. Na początek katechezę o modlitwie wygłosił ks. prałat Jerzy Abramowicz, który przewodniczył wszystkim celebracjom. Bezpośrednio potem wszyscy spotkali się na atelier, by oprócz modlitwy słowem i śpiewem, podzielić się świadectwem oraz informacjami z życia poszczególnych wspólnot. We wszystkich wystąpieniach przebijała radość ze wspólnego spotkania oraz tęsknota do bezpośrednich form spotkań modlitewnych. Kolejnym ważnym elementem była Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Eucharystia sprawowana przez ks. Jerzego. Naturalną zaś kontynuację Mszy świętej stanowiła adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem, dziękczynieniem i uroczystym błogosławieństwem. Na zakończenie przy herbacie i smakołykach, które przygotowali gospodarze z Łomży, rozmowy i serdeczności dawno nie widzianych przyjaciół, dzielenie się nowinami i snucie planów na najbliższą przyszłość. Żal było wracać do domu.

Nowi trynitarze

15.02.2021

W ostatni poniedziałek karnawału kolneńska wspólnota Gloriosa Trinita przeżywała wielkie święto. Oto siedmioro jej członków przyjęło tego posługę trynitarza. Podczas uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył ks. Jacek Czaplicki - krajowy sekretarz ruchu GT - Gosia, Marzena, Irena, Wojtek, Grzegorz, Jurek i Sławek kładąc rękę na Biblii powiedzieli swoje AMEN na słowa posłania wypowiedziane przez ks. Jacka: "Przyjmij światło Chrystusa ...". Pobłogosławieni rozpoczęli drogę oddania i służby ludziom i Kościołowi poprzez wspólnotę. W tej podniosłej i radosnej uroczystości towarzyszyli naszej wspólnocie moderatorzy trynitarzy Ela i Adam Świtajowie z Łomży oraz delegacja zaprzyjaźnionej wspólnoty z Małego Płocka z ks. Janem Pieńkoszem na czele. Nowi trynitarze otrzymali drobne upominki - krzyż GT, Pismo Święte i różaniec - oraz moc serdeczności. Dodać warto, że szlak przygotowania do tego momentu ze względu na pandemiczne przeszkody trwał okrągły rok zamiast jak zwykle ok. 2 miesięcy.

Po zakończonej Eucharystii i krótkiej konferencji ks. Mateusza nastąpiła pełna Bożego Ducha adoracja Najświętszego Sakramentu wypełniona pieśnią, modlitwą uwielbienia i dziękczynienia.

Wspomagajmy zarówno nowych jak wcześniejszych trynitarzy naszą życzliwością i modlitwą, aby ich posługa była pożyteczna i owocna.

>> Relacja filmowa <<

We wspólnocie GT w Małym Płocku

12.02.2021

Na zaproszenie wspólnoty Gloriosa Trinita w Małym Płocku gościła w tamtejszym Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia (ze względu na warunki pandemiczne bardzo nieliczna) delegacja naszej wspólnoty z opiekunem ks. Mateuszem na czele. Uczestniczyliśmy we wspólnej wieczornej Eucharystii a ks. Mateusz wygłosił - radosne i okraszone uśmiechem jak zawsze - Słowo Boże. Po Mszy świętej już na plebanii (bo w kościele zimnica straszna) odbyło się spotkanie modlitewne, dzielenie się słowem i świadectwem. A że akurat czas ostatkowy, to i na stole znalazło się trochę łakoci. Radosnym i budującym jedność momentem było przekazanie przez Roberta w imieniu wspólnoty kolneńskiej krzyży trynitarnych dla każdego domu, w którym są członkowie Gloriosy. Braterskie relacje nawiązane między obiema wspólnotami w procesie tworzenia i formowania wspólnoty małopłockiej trwają i przynoszą dobre owoce. Bogu Trójjedynemu niech będą dzięki!

Dzień Skupienia Gloriosa Trinita

8.08.2020

W drugą sobotę sierpnia po długiej przerwie w publicznej działalności spowodowanej pandemią koronawirusa w Studzienicznej członkowie wielu wspólnot Gloriosa Trinita spotkali się, by przeżyć wakacyjny dzień skupienia. Modlitwom, katechezom i świadectwom przyświecało hasło "Każdy ma swoje sanktuarium". Wprowadzeniem w modlitewny nastrój był wspólny śpiew licznie zgromadzonych w kościele i przed kościołem. Katechezę programową wygłosił ks. Mateusz Gąsowski - opiekun wspólnoty w Wiźnie.

Oto kilka myśli zawartych w tej katechezie:
- W sanktuarium ludzie się nawracają doświadczając Boga przez bliskość Maryi.
- Maryja jest gwiazdą ewangelizacji, bo prowadzi do Jezusa drogą Ewangelii.
- Dla ewangelizatora ważne jest czytanie, rozważanie, znajomość i cytowanie Słowa Bożego.
- Ewangelizator w wierze powierza się Panu Bogu i idzie głosić Ewangelię nie w mądrości ludzkiej, ale pod natchnieniem Ducha Świętego.
- Ewangelizator niesie Jezusa - najwspanialszy dar - tym, którzy Go potrzebują.
- Bez Ducha Świętego nie ma ewangelizacji. Trzeba najpierw poddać się prowadzeniu Ducha Świętego we wspólnocie i w jedności z pasterzami.
- Ewangelizator nie przyjmuje chwały, lecz oddaje ją Bogu dzieląc się doświadczeniem Boga w swoim życiu.
- Ewangelizacja odbywa się z pasją i w jedności z Pasją Chrystusa. Ewangelizator jest otwarty na misterium cierpienia i pełnienie woli Bożej - w jego działaniu jest nieustanne AMEN - Bądź wola Twoja!

Kluczową pozycją spotkania była radosną Eucharystia w koncelebrze naszych kapłanów z katechezą ks. prałata Jerzego Abramowicza. Bezpośrednio po Mszy św. na czele z kapłanami wszyscy udali się procesyjnie do Sanktuarium na wyspie, by pokłonić się Matce Bożej. W przerwie obiadowej był czas - oprócz posiłku rzecz jasna - na pozdrowienie dawno niewidzianych przyjaciół, wymianę informacji i pamiątkowe fotografie. Wzmocnieni na ciele wróciliśmy do stóp Matki na wyspę, by w modlitwie różańcowej zawierzać Jej wszystkie nasze sprawy. Zaraz potem w kaplicy ks. Jacek Czaplicki wystawił Najświętszy Sakrament, by w adoracji uwielbiać żywego Pana Jezusa Chrystusa. Następnie po krótkich ogłoszeniach i zapowiedziach spontanicznie podzieliliśmy się na mniejsze grupki, by w otoczeniu urokliwej przyrody na placu przed kaplicą przeprowadzić spotkania w atelier. Dzielenie się świadectwem wiary przebiegało w żywej i budującej atmosferze.

Napełnieni obfitością Słowa i radością spotkania pełni wdzięczności i zapału wracaliśmy do swoich domów dziękując Bogu również za piękną tego dnia pogodę.

Pożegnanie ks. Adama Krawczyka

26.07.2020

Pożegnaliśmy już wcześniej ks. Adama Sierzputowskiego, oswoiliśmy się z myślą, że wkrótce pożegnamy ks. proboszcza Wojciecha Stefaniaka. Wydawało się nam, że to i tak rewolucja w parafii. Aż tu nagle ku ogromnemu zaskoczeniu i zdziwieniu dowiadujemy się, iż w trybie nagłym odchodzi od nas ks. Adam Krawczyk. W ostatnią niedzielę lipca żegnaliśmy więc ks. Adama - dzieci, młodzież od bierzmowania, Koło Misyjne, Gloriosa Trinita. Jak to zwykle przy pożegnaniach padło wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń, były kwiaty i upominki. Ks. Adam nie pozostał dłużny i w słowie końcowym zawarł przesłanie pełne życzliwej wdzięczności i przekonanie, że ludzie się wprawdzie zmieniają, ale droga wiary jest wciąż ta sama. Wszyscy jednak mamy z tyłu głowy pytanie, czy nad tym wszystkim panuje jakaś roztropność i jaki ma to sens w kontekście pracy duszpasterskiej. Daje się wyczuć w ludziach wyraźne rozgoryczenie, że oto jesteśmy tylko jakby polem szachownicy, na którym niezrozumiałe mechanizmy przestawiają pionki i figury, a samo pole się nie liczy.

Księże Adamie, dziękujemy za 4 lata kapłańskiej posługi! Pozostaniesz na długo w naszej życzliwej pamięci i modlitwie.

Figurka Matki Boskiej w atelier GT

I-II.2020

Od 12 stycznia wspólnota Gloriosa Trinita przy naszej parafii gości figurkę Matki Boskiej Królowej Ucieczki. Przepiękna ta figurka przybyła do Polski z Mediolanu, gdzie bije włoskie serce ruchu Gloriosa Trinita.

Po dwóch tygodniach pobytu w kościele figurka ruszyła do kolejnych domów, w których odbywa się cotygodniowe spotkanie modlitewne w charyzmacie ruchu GT, tzw. atelier. W kolejną środę cała wspólnota stawia się na wieczornym nabożeństwie, by po Mszy świętej zanieść figurkę do kolejnego domu. Tam zaś przed przystrojonym wizerunkiem Królowej Ucieczki następuje uroczyste powitanie i regularna modlitwa całej wspólnoty. W kolejne dni natomiast o godz. 19:00 przed figurką odmawiany jest różaniec. W następną środę figurka wraca do kościoła i po Mszy świętej wędruje do następnego atelier.

W tym rytmie Matka Boska odwiedziła najpierw II atelier w domu Elwiry i Roberta, potem gościła w IV atelier u Gosi i Wojtka a następnie powędrowała do domu Jadzi, gdzie spotyka się I atelier Jadzi i Aliny. Tak więc przez trzy tygodnie w trzech kolejnych domach rozbrzmiewała codzienna ufna i radosna modlitwa zanoszona do nieba przez ręce Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Dla całej wspólnoty Gloriosa Trinita okres nawiedzenia Matki Bożej w figurce Królowej Ucieczki jest wielką radością. Z wielką wdzięcznością dziękujemy Bogu za tę radość oraz piękny czas modlitwy i Jego błogosławieństwa.

Spotkanie opłatkowe GT

14.01.2020

Wprawdzie święta już dość dawno minęły, ale ciągle jeszcze odbywają się świąteczne i opłatkowe spotkania. Tradycyjnie na spotkaniu ruchu Gloriosa Trinita gościem specjalnym był biskup Tadeusz Bronakowski. Tegoroczne spotkanie odbyło się w parafii Krzyża Świętego w Łomży, gdzie pod kierunkiem ks. Grzegorza Chełstowskiego działa silna wspólnota GT. Oczywiście najpierw była wspólna Eucharystia, której przewodniczył biskup Tadeusz i on też skierował do zebranych Słowo Boże. W pięknym kościele ochoczo rozbrzmiewały kolędy a ołtarz usytuowany pod dachem stajenki otaczało grono kapłanów. Po wspólnej modlitwie wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Gorącym uściskom i szczerym, braterskim życzeniom nie było końca. Następnie miejscowa wspólnota zaprosiła wszystkich na agapę w pobliskim Centrum Katolickim, gdzie na stole dla gości czekał obfity i różnorodny poczęstunek. Zespół muzyczny natomiast po krótkiej przerwie na wzmocnienie sił radośnie śpiewał piękne polskie kolędy i pastorałki. Przy tej okazji - jak zawsze - spotykają się starzy i nowi przyjaciele by toczyć ze sobą długie rozmowy i cieszyć się nawzajem w duchu wspólnoty.

Gościmy figurkę Matki Bożej

12.01.2020

Od niedzieli 12 stycznia gościmy w naszej parafii piękną figurkę Matki Boskiej z Mediolanu, której nadano tytuł "Królowa Ucieczki". Figurka ta nawiedza kolejno wszystkie wspólnoty Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. Oto niezwykła historia tej figurki.

W miejscowości Ragusa na Sycylii we Włoszech, gdzie rodził się ruch Gloriosa Trinita, na adorację Najświętszego Sakramentu przychodziło wiele osób. Wśród nich był pewien mężczyzna, który siadał zawsze z tyłu i nic nie mówił. Pewnego razu podczas adoracji doznał uzdrowienia. Po tygodniu przyniósł tę właśnie figurkę jako wyraz wdzięczności i złożył przy tym swoje świadectwo. Wyznał, że doznał uzdrowienia duchowego, odzyskał radość i sens życia. I tak Maryja została wspólnotową Królową Ucieczki. Niektórzy nawet mówią - Matka Boża Gloriosowa.

Od rana już na wszystkich Mszach św. ks. Jacek Czaplicki, krajowy sekretarz ruchu Gloriosa Trinita, głosił Słowo Boże nawiązują oczywiście do obecności Maryi w figurce ustawionej przy ołtarzu. Na wieczornej zaś Eucharystii nastąpiło oficjalne powitanie Maryi, którą przekazała nam wspólnota z Ełku. Oprócz nich gościliśmy także delegację z Łomży oraz powstałej niedawno wspólnoty z Małego Płocka wraz ze swoim opiekunem ks. Janem Pieńkoszem proboszczem parafii. Po ucałowaniu przez kapłanów sprawujących Najświętszą Ofiarę figurka została ustawiona przed ołtarzem, oświetlona i udekorowana kwiatami. Ks. Jan z Małego Płocka wygłosił natomiast płomienną maryjną homilię. W atmosferze radości sprawowano całą Eucharystię wypełnioną pięknym gloriosowym śpiewem. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy goście zostali zaproszeni do sali parafialnej na wspólną agapę.

Figurka Maryi Królowej Ucieczki pozostanie u nas na dłużej i będzie nawiedzać domy, w których prowadzona jest wspólnotowa modlitwa, tzw. atelier.

Tego samego dnia - jeszcze przed agapą - została ogłoszona decyzja Rady Krajowej Ruchu Gloriosa Trinita o powołaniu w Kolnie Rady Miasta złożonej z sześciu osób świeckich pod przewodnictwem kapłana - ks. Adama Krawczyka opiekuna wspólnoty. W ten sposób po ponad 7 latach istnienia nasza kolneńska wspólnota GT stała się samodzielną jednostką całego ruchu.

Wdzięczni za tę szczególną obecność Maryi w naszej parafii uciekajmy się pod Jej opiekę i za Jej wstawiennictwem upraszajmy Bożego błogosławieństwa.

Opłatkowe spotkanie Gloriosa Trinita

20.12.2019

Adwent powoli ma się ku końcowi. Święta tuż, tuż. W grupach modlitewnych, wspólnotach, kołach i zespołach nastał czas spotkań opłatkowych. Bo ta prawdziwa wigilia - 24 grudnia - jest zarezerwowana dla rodziny. Kolneńska wspólnota Gloriosa Trinita spotkała się tym razem w Małym Płocku, by razem z powstała tam wspólnotą GT, nad którą sprawuje opiekę, podzielić się opłatkiem. Najpierw oczywiście Łukaszowa Ewangelia i krótka tematyczna katecheza ks. Jana Pieńkosza - opiekuna małopłockiej Gloriosy i miejscowego proboszcza. A potem ... Popłynęły radosne kolędy, zachrupał łamany opłatek ... Radosnym uściskom i serdecznym życzeniom nie było końca. Jak w ludowej pastorałce: Wszyscy wszystkim ślą życzenia. W zgodzie i radości oczekujemy na przyjście Pana.

Dzień skupienia Gloriosa Trinita

14.12.2019

W sobotę przed III niedzielą Adwentu do ośrodka Caritas w Ptakach k. Nowogrodu zjechało kilkadziesiąt osób z ruchu Gloriosa Trinita by w tym pięknym miejscu nad rzeką Pisą i z dala od codziennego zgiełku przeżyć wspólnotowy dzień skupienia. Większość była z Łomży ze wspólnoty w parafii Miłosierdzia Bożego, ale była też grupa z Kolna oraz osoby z Ostrołęki, Rzekunia, Zambrowa i Małego Płocka. Pierwszym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu w rycie ruchu Gloriosa Trinita. Oczywiście wszystko bogato przeplatane wspólnym śpiewem. W czasie adoracji rozważane było - zarówno wspólnie, jak i indywidualnie - Słowo Boże z Ewangelii św. Jana. Po przerwie na kawę elementem formacji duchowej była katecheza, którą z właściwą sobie estymą wygłosił ks. prałat Jerzy Abramowicz. W przerwie obiadowej - oprócz samego obiadu oczywiście - trwały liczne spotkania, rozmowy, dyskusje i wymiana informacji w małych grupach oraz indywidualnie. Posileni spotkaliśmy się podzieleni na małe grupy, by w atelier podzielić się refleksjami i świadectwem wiary. I zaraz potem w kaplicy na koronce do Miłosierdzia Bożego, której części prowadziły poszczególne wspólnoty. Bezpośrednio po koronce nastąpiła Eucharystia, którą sprawował i piękną homilię wygłosił ks. prałat. Następnie spotkaliśmy się wszyscy razem w dużej sali, by wzajemnie się przedstawić i powiedzieć co robimy w naszych wspólnotach oraz podzielić świadectwem. Aby w drodze powrotnej nikomu nie burczało w brzuchu, ostatnim elementem była kolacja.

Ubogaceni Słowem Bożym, wspólną modlitwą oraz radością spotkania sióstr i braci dziękujemy Bogu za ten czas zatrzymania i refleksji oraz wszelkie owoce duchowe, jakie stały się naszym udziałem.

Seminarium Gloriosa Trinita - Mały Płock

5.12.2019

Od października do początku grudnia w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku odbywało się Seminarium Nowego Życia w Trójcy Świętej Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. Te rekolekcje charyzmatyczne prowadzone były kapłanów przy dużym zaangażowaniu naszej wspólnoty GT z Kolna oraz wsparciu wspólnoty z Łomży. Przez 7 tygodni uczestnicy słuchali katechez tematycznych oraz codziennie rozważali Słowo Boże i dzielili się nim w małych grupach pod kierunkiem doświadczonych animatorów. Zakończeniem i podsumowaniem całego cyklu była modlitwa wstawiennicza nad każdym z uczestników o wylanie darów Ducha Świętego - chrzest w Duchu Świętym. W seminarium brało udział ponad 100 osób - dorosłych i młodzieży. To ważne wydarzenie ma być nowym zaczynem i wprowadzeniem w zwykły rytm funkcjonowania zawiązanej wiosną wspólnoty Gloriosa Trinita w Małym Płocku.

Kongregacja ruchu Gloriosa Trinita

19.10.2019

Katolicki Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita w trzecią sobotę października przeżywał swoją wielkie święto - kolejną międzynarodową kongregację, która miała miejsce tym razem w Białymstoku. Wstępem niejako do spotkania była uroczysta Msza święta sprawowana przy udziale licznych kapłanów przez biskupa NN w kościele Miłosierdzia Bożego. Homilię tematyczną wygłosił ks. Wojciech Wojtach - wieloletni opiekun wspólnot w Białymstoku, Goniądzu i Mońkach. Po Eucharystii wszyscy przeszli do Szkoły Podstawowej Nr 26, gdzie w auli sportowej odbyła się dalsza część kongregacji.

Kongregacja to wielkie świętowanie ruchu, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich wspólnot z całego świata - w tym roku były to delegacje z Mediolanu, z Lidy na Białorusi, z Litwy oraz oczywiście delegacje wszystkich wspólnot krajowych. Istotnym elementem spotkania jest wspólna modlitwa oraz osobiste świadectwa. Mottem kongregacji były słowa z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian "Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego ...". Po modlitwie uwielbienia młodzież przedstawiła pantomimę "Prawdziwa wolność", której przedłużeniem był panel dyskusyjny przedstawicieli młodych o ich drodze do tego, by "nie wstydzić się Ewangelii". Przerwa obiadowa posłużyła nie tyle na posiłek, iel bardziej na wzajemne kontakty, rozmowy i wymianę informacji, bo tutaj prawie wszyscy się znają, albo pragną się poznać. Wznowienie spotkania nastąpiło koronką w Godzinie Miłosierdzia, po której przyszedł czas na bardzo poruszające świadectwa - z Polski, Białorusi i Włoch - zwykłe i niezwykłe wyznania, jak bardzo Pan Bóg działa w życiu ludzi, którzy Mu ufają. Nie zabrakło też osobistego i bardzo poruszającego świadectwa oraz słowa założyciela i prezydenta ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego, który z wielką ekspresją i w mocy Ducha Świętego kreślił charyzmat Gloriosy w dzisiejszym świecie. Ostatnim elementem była adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wstawienniczą nad osobami szczególnie dotkniętymi przez cierpienie. Byliśmy świadkami obfitego rozlania się łaski Bożej przez konsekrowane ręce kapłanów. Ogromnie szczęśliwi i pełni radości oraz zapału do dalszej pracy wróciliśmy przed północą do swoich domów.

Dla członków ruchu kongregacja jest radosnym przeżyciem wspólnoty oraz potężnym impulsem do dalszego działania na polu ewangelizacji. Wielkie dzięki wspólnocie białostockiej za ogromny trud przygotowania kongregacji!

>>Nagranie 1<<        >>Nagranie 2<<        >>Nagranie 3<<        >>Nagranie 4<<

Letnie rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita

6-13.07.2019

Corocznym zwyczajem Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita na początku wakacji organizuje tygodniowe letnie rekolekcje. Tym razem zaplanowano kilka turnusów w kraju i jeden we Włoszech. W lipcowych rekolekcjach w Kruklankach wzięło udział ok. 90 osób z różnych wspólnot z całego kraju - Łomży, Wyszkowa, Kolna, Białegostoku, Moniek, Zambrowa, Małego Płocka i Goniądza. Naszą wspólnotę reprezentowało 24 osoby w wieku bardzo przeróżnym - od maluchów do emeryta. Program dnia obejmował kolejno jutrznię, śniadanie, Eucharystię z homilią, czas wolny, obiad, różaniec, katechezę dnia i atelier (spotkania w grupach), kolację i adorację Najświętszego Sakramentu na zamknięcie dnia. Rekolekcje odbywały się pod hasłem "Słowo Boże" a katechezy tematyczne poświęcone były wybranym aspektom poznawania, działania, rozważania i życia Słowem Bożym. Oprócz stałych elementów programu w niektóre dni były urozmaicenia, jak np. poznawanie nowych osób, dzień wyjazdowy, kolacja przy ognisku, wspólne zabawy i inne. W rekolekcjach często uczestniczyły całe rodziny a ok. 1/3 grupy stanowiły dzieci. Od strony duszpasterskiej rekolekcje prowadził ks. Wojciech Wojtach z Moniek, który przygotował program i treść z pomocą wspólnoty z Białegostoku. Czas wolny można było wykorzystać na wypoczynek (do dyspozycji piękne tereny wokół - miejscowość Kruklanki, mazurskie krajobrazy, jezioro Gołdopiwo, plaża i sprzęt wodny) lub na spotkania oraz własną modlitwę. Pogoda była wprawdzie zmienna - najpierw chłody i deszcz a dopiero na koniec trochę słońca, ale stan ducha był niezmiennie pogodny i radosny.

Rekolekcje to wspaniały czas oderwania się od codzienności, czas niezwykłych doznań, spotkań i przeżyć a także "ładowania akumulatorów" wiary. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski i duchowe owoce tego pięknego i świętego czasu.

Ewangelizacja na wodzie

23.06.2019

Po raz drugi już na początku lata w Giżycku w niedzielę 23 czerwca miało miejsce spotkanie wielu wspólnot GT pod hasłem "Ewangelizacja na wodzie". Spotkanie rozpoczęła Msza święta z udziałem miejscowych parafian w kościele p.w. św. Brunona z oprawą muzyczną i śpiewem zespołu z Giżycka. Najświętszą ofiarę współcelebrował i homilię wygłosił ks. Jacek Czaplicki. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiła krótka adoracja Najświętszego Sakramentu w rycie ruchu Gloriosa Trinita. Po wyjściu z kościoła była okazja do wspólnego zdjęcia i posiłku w pobliskiej stołówce ośrodka Caritas. Następnie wszyscy udali się do portu i weszli na duży statek wycieczkowy, by odbyć zasadniczą część imprezy, którą był rejs dookoła jeziora Niegocin. Na początek kawa i słodki deser a potem już tylko modlitwa. Statek rozbrzmiewał radosnym śpiewem, który niósł się daleko po tafli jeziora i przykuwał uwagę przepływających w pobliżu licznych jachtów i żaglówek. Było rzecz jasna Słowo Boże i katecheza ks. Jacka oraz szereg mocnych świadectw. A wszystko przeplatane gromkim śpiewem. Na koniec rejsu uczestnicy zwróceni twarzą ku wodzie i na cały świat odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Cały rejs odbywał się przy pięknej ciepłej i słonecznej pogodzie a lekki wietrzyk łagodził skutki upału. Trzecia część spotkania miała miejsce nad jeziorem przy hotelu “Europa” gdzie można było zaspokoić apetyt daniami z grilla i sałatkami z warzyw. Na koniec w radosnej atmosferze odśpiewano w kręgu różaniec wykonany brawurowo przez gitarzystów i wszystkich uczestników. Wszystkie wolne chwile zapełniały wspólne rozmowy, wymiana informacji i serdeczności. Spotkanie stanowiło dobitny wyraz jedności w charyzmacie i komunii serc wszystkich członków Gloriosy. Za wszelkie owoce tego radosnego modlitewnego przedsięwzięcia Bogu niech będą dzięki!

Gloriosa w Gietrzwałdzie

23.02.2019

W ostatnią sobotę lutego praktycznie cała kolneńska wspólnota Gloriosa Trinita i trochę osób zaprzyjaźnionych udała się na pielgrzymkę do sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie. Cała podróż tam i z powrotem wypełniona była wspólną modlitwą a autokar rozbrzmiewał gromkim śpiewem gloriosowych i nie tylko pieśni. Na miejscu w sanktuarium pielgrzymi uczestniczyli w różańcu oraz dziękczynnej Mszy świętej, którą w koncelebrze z innymi kapłanami sprawował duchowy opiekun pielgrzymki ks. dziekan Stanisław Uradziński. Po nabożeństwie była okazja wysłuchać historii parafii i kościoła oraz dokładnego opisu objawień maryjnych z 1877 roku, które jako jedyne w Polsce są oficjalnie uznane przez władze kościelne. Obowiązkowy element to również nawiedzenia źródełka pobłogosławionego przez Maryję, gdzie po modlitwie pielgrzymi zaopatrzyli się w uzdrawiającą wodę. Z uwagi na niską temperaturę i mroźny wiatr zrezygnowano z odprawienia Drogi Krzyżowej na okolicznych wzgórzach. Potem jeszcze przejście w miejsce objawień i zakupy w sklepiku z pamiątkami i dewocjonaliami ... i pora wracać.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny i owocny dzień, ogrom wspólnej modlitwy i radość odwiedzin u naszej najlepszej Matki!

Gloriosa Trinita - konsekracja w Łomży

2.02.2019

W święto Ofiarowania Pańskiego i również dzień życia konsekrowanego w ruchu Gloriosa Trinita miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Oto 11 osób, w tym jeden kapłan - ks. Tomasz Święciński - i 10 świeckich z Łomży, Wyszkowa i Kolna po przeszło trzech latach przygotowań i ćwiczeń duchowych na ręce założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego i w obecności licznych kapłanów i całej wspólnoty - w tym delegacji z Włoch i Białorusi - złożyło akt osobistej konsekracji. Konsekracja jest oddaniem własnego życia jako wotum Bogu Ojcu przez ręce Jezusa dzięki łasce Ducha Św., pod opieką Najświętszej Marii Panny. Charakteryzuje ją gorliwość i wyrzeczenie w służbie Bogu i bliźniemu oraz przyjęcie jako drogi i stylu życia duchowości i misji Ruchu Gloriosa Trinita. Osoby konsekrowane przyjmują Regułę Życia, która zaleca:
- codzienny udział we Mszy Świętej,
- codzienną Adorację Eucharystyczną,
- medytowanie Słowa Bożego,
- odmawianie jednej godziny z Liturgii Godzin i Różańca Świętego,
- praktykowanie Sakramentu Pojednania przynajmniej raz w miesiącu,
- ofiarę dziesięciny.

Z wielką radością informujemy, że wśród osób konsekrowanych po raz pierwszy znalazły się dwie osoby z naszej kolneńskiej wspólnoty - Elwira i Robert.
Osobom konsekrowanym życzymy, by przy współpracy z łaską Bożą wytrwali w swoich zobowiązaniach przynosząc obfite owoce dla rozwoju Ruchu i w dziele nowej ewangelizacji.

>> Film - rota konsekracji <<

Spotkanie opłatkowe Gloriosa Trinita

11.01.2019

Delegacje prawie wszystkich wspólnot Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita z Diecezji Łomżyńskiej zebrały się w Łomży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Jak zazwyczaj spotkaniu przewodniczył JE ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia w dolnym kościele, której przewodniczył i katechezę wygłosił biskup Tadeusz. Następnie w auli Jana Pawła II, przy śpiewie kolęd i modlitwie podsumowano miniony rok działalności oraz złożono oficjalne życzenia. Wysłuchaliśmy też słowa pasterskiego ks. biskupa, który z racji swojej funkcji w Episkopacie Polski nie omieszkał poruszyć tematyki trzeźwościowej i zachęcał do zapoznania się z Narodowym Programem Trzeźwości. Oczywiście nie zabrakło łamania się opłatkiem - uściskom i życzeniom nie było końca. A potem wspólna agapa przy bogato i smakowicie zastawionym stole. Umocnieni Słowem Bożym, wzajemną serdecznością i błogosławieństwem Pasterza diecezji wkraczamy w nowy rok działalności.

Seminarium GT

X-XII.2018

Od 22 października do 10 grudnia odbywało się w naszym kościele Seminarium Nowego Życia w Trójcy Świętej prowadzone przez ruch Gloriosa Trinita. To swego rodzaju rodzaj rekolekcji, 7 spotkań z uzdrawiającą mocą Słowa Bożego. Przez kolejne 7 poniedziałków po Mszy św. wieczornej spotykaliśmy się ze Słowem Bożym w katechezie kapłana, Słowo to rozważaliśmy wspólnie w grupach dzielenia i towarzyszyło nam ono przez wszystkie pozostałe dni tygodnia. Ostatnie ósme spotkanie tradycyjnie połączone jest z modlitwą wstawienniczą o wylanie darów Ducha Świętego na uczestników seminarium.

W seminarium uczestniczyło ok. 60 osób, w tym 25-osobowa grupa młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, wszyscy członkowie naszej wspólnoty GT oraz kilkanaście osób spoza wspólnoty. Katechezy kolejne głosili ks. Tomasz Święciński, ks. Stanisław Uradziński, ks. Wojciech Stefaniak, ks. Jacek Czaplicki i ks. Adam Krawczyk. Na katechezę często zostawało wiele osób nie uczestniczących w seminarium. Końcową modlitwę wstawienniczą wspomogła delegacja macierzystej wspólnoty GT z Łomży.

Bogu niech będą dzięki za zaangażowanie kapłanów, trynitarzy, liderów, wszystkich osób wspomagających i uczestników seminarium oraz za duchowe owoce tego dzieła.

Gloriosa na Litwie

18.11.2018

Po ubiegłorocznej akcji inicjacji ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita na teren Litwy i wielu wyjazdach do Alytusa, Kowna i Mariampola są już konkretne owoce. Oto dzięki życzliwości i gorliwości kapłanów i sióstr zakonnych oraz zaangażowaniu świeckich powstała w Alytusie w parafii św. Kazimierza wiodąca wspólnota ruchu, która systematycznie uczestniczy w ważnych wydarzeniach i akcjach ewangelizacyjnych oraz dynamicznie się rozwija. Aby to litewskie centrum Gloriosy umocnić i ubogacić w trzecią niedzielę listopada przybyła tam spora delegacja z Włoch z członkami założycielami oraz ks. Andrzejem Święcińskim na czele. Rolę wspomagającą pełniły grupy z Łomży, Kolna, Giżycka, Grajewa i Białegostoku.

Goście uczestniczyli we wszystkich niedzielnych Mszach świętych wnosząc do liturgii piękne gloriosowe pieśni śpiewane na zmianę po litewsku, włosku i po polsku a ks. Andrzej niezmordowanie głosił Słowo Boże. Były też świadectwa, refleksje nad problemami ruchu ale też zwyczajne rozmowy, lepsze poznawanie się nawzajem i zacieśnianie nowych przyjaźni.

Kongregacja Gloriosa Trinita

20.10.2018

W ostatnią sobotę w Wyszkowie pod hasłem "Świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie" (J1 5,26b.27a) odbyła się Międzynarodowa Kongregacja Katolickiego Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. To wielkie wydarzenie zgromadziło kilkaset osób z Włoch, Białorusi, Litwy i Polski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: JE ks. Biskup Janusz Stepnowski, JE ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, założyciel ruchu ks. Andrzej Święciński, kapłani konsekrowani dla wspólnoty, kapłani - opiekunowie poszczególnych wspólnot GT oraz przedstawiciele władz samorządowych. Kongregacja to wielki święto wspólnoty, to czas i miejsce, gdzie każdy mógł doświadczyć żywej obecności Boga. Tematem przewodnim spotkania była ewangelizacja.

W I części zgromadzenia, Elena Pecori Giraldi - jedna z założycielek wspólnoty, członek Rady Generalnej, przypomniała obecnym, jakie są fundamenty tożsamości Gloriosa Trinita - pasja, komunia serc i ewangelizacja. Zwróciła uwagę na fakt, że bycie konsekrowanym w ruchu, to bycie powołanym, pobłogosławionym, połamanym przez Chrystusa i posłanym, by inni mogli "spożywać" i najeść się Boga do syta. Kolejna prelegentka - Magdalena Jakacka - członkini Rady Generalnej Ruchu oraz Rady Krajowej wspólnoty w Polsce, moderator liderów, tłumaczyła, że jedność i miłość we wspólnocie wymaga jedności z samym sobą, z drugim człowiekiem i z samym Bogiem, że trudny człowiek jest darem, a kryzys naturalnym elementem życia wspólnoty i błogosławieństwem, ponieważ prowadzi do ponownego narodzenia.

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny poprowadzony przez sekretarza generalnego GT ks. Jacka Czaplickiego na temat współczesnych narzędzi ewangelizacyjnych. Głos zabrali: s. Katarzyna Buczyńska z Lidy, Corso Pecori Giraldi - członek Rady Generalnej, Marcin Chodkowski członek Rady Krajowej oraz student informatyki Piotr Komorowski - trynitarz, członek Krajowej Rady Młodych ruchu GT. Zaprezentowali oni swoje doświadczenie ewangelizacyjne. Pomimo różnic kulturowych i narodowościowych, wszyscy podkreślali, że bycie ewangelizatorem wymaga wierności charyzmatowi i autentyczności, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie pomóc ludziom odkryć w sobie pragnienie Boga.

Centralnym punktem Kongregacji była uroczysta Msza Święta, koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który wygłosił do zebranych słowo, nawiązując do hasła przewodniego kongregacji, odwołał się do Światowego Dnia Misyjności, który obchodzony jest 21 października. Podkreślił, że działanie członków w ruchu to również misyjność.

Adoracja Najświętszego Sakramentu, poprowadzona przez założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego, stała się szczególnym czasem uwielbienia Boga, który z mocą uzdrawiał serca i ciała obecnych. Ksiądz założyciel, w wygłoszonym do zebranych słowie, zwrócił szczególną uwagę na zadania świeckich w dziele ewangelizacji. Posługując się metaforą sieci, podkreślił, że zadaniem członków wspólnoty jest wyciągnięcie ludzi z sieci zarzuconych wcześniej przez kapłanów. Duch Święty, jak zaznaczył ks. Andrzej, jest trynitarny i zawsze do naszej relacji z Bogiem zaprasza trzecią osobę, którą mamy ewangelizować. Ksiądz Andrzej zachęcił równocześnie, byśmy prosili o dar chrześcijańskiej złości i odwagi, by upominać i stawać w prawdzie, ale zawsze z miłością.

Równie poruszające były wygłoszone przez osoby świeckie świadectwa. Mówiły one w bardzo przejmujący sposób o przemianie swojego życia, doświadczeniu żywej obecności Boga i roli, jaką odegrała w tym wspólnota GT. Swoje słowo skierował do wszystkich również JE Ks. Biskup Janusz Stepnowski, mówiąc m.in.: "…takie ruchy, jak ten ożywiają naszą diecezję, ale Gloriosa Trinita jest dla nas szczególna. Warto również podkreślić, że ten międzynarodowy ruch założył Kapłan z naszej diecezji".

Kongregację zakończył koncert uwielbienia. Prowadzeni przez Ducha Świętego uczestnicy spotkania z pełną otwartością serc dziękowali Bogu za dar wspólnoty Gloriosa Trinita.

Otwarty nowy dom dla wspólnoty GT

10.09.2018

Jednym z filarów pobożności i elementem charyzmatu ruchu Gloriosa Trinita jest atelier - cotygodniowe spotkanie modlitewne w małej grupie w prywatnym domu. Właśnie kolejne osoby zdecydowały się otworzyć swój dom na potrzeby wspólnoty. Gosia i Wojtek dojrzeli do tej decyzji na rekolekcjach wakacyjnych w Kruklanakch. Tam ich decyzję zaakceptował i pobłogosławił ks. Jacek Czaplicki - krajowy sekretarz Ruchu. Teraz u progu nowego roku formacyjnego zostało to publicznie ogłoszone, a w czasie pierwszej powakacyjnej adoracji liderów nowego atelier pobłogosławił ks. Adam Krawczyk - opiekun naszej wspólnoty GT. Gosi i Wojtkowi życzymy wytrwałości i zdobywania nowych entuzjastów Trójcy Przenajświętszej.

Rekolekcje letnie GT

30.06-7.07.2018

Tegoroczne wakacyjne rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita odbywają się aż w czterech miejscach i terminach. Nasza wspólnota tym razem wybrała Kruklanki k. Giżycka, by z uwagi na bliską odległość ułatwić dojazd mniej mobilnym osobom. Uczestnicy z Kolna w liczbie 18 osób stanowili widoczną grupę wśród całej 150-osobowej wspólnoty rekolekcyjnej. Dzień rekolekcyjny toczył się utartym trybem: jutrznia, śniadanie, przerwa, msza święta, czas wolny, obiad, koronka, różaniec, kolacja, przerwa i adoracja na zakończenie dnia. Tryb ten sam, ale każdy dzień był inny zarówno pod względem tematu przewodniego jak i sposobów realizacji. Hasłem przewodnim rekolekcji było zdanie "Duch Święty wszystkiego nas nauczy", oczywiście w kontekście ewangelizacji, bo Gloriosa jest ruchem ewangelizacyjnym. Jeden dzień tradycyjnie przeznaczono do zagospodarowania we własnym zakresie - jedni korzystali z plaży i jeziora, inni pojechali zwiedzać Giżycko bądź inne pobliskie miejsca. A wieczorem tego dnia wspólne świętowanie przy ognisku i przeróżnych zabawach. Najwięcej jednak było wspólnej modlitwy. Szczególnie gorącą atmosferą pełną dynamiki ducha charakteryzowały się wieczorne adoracje Najświętszego Sakramentu. Wartość dodaną stanowiły spotkania i wzajemne poznawanie się ludzi z różnych wspólnot (Łomża, Wyszków, Ełk, Giżycko, Kolno, Białystok, Litwa), nowe przyjaźnie i często długie nocne rozmowy. A to wszystko w atmosferze pełnej życzliwości, otwarcia, radości przebywania z braćmi i z Panem a jednocześnie wyciszenia i separacji od zgiełku codziennej gonitwy. Rekolekcje to czas swoistego "ładowania akumulatorów" wiary, czas odbudowy wewnętrznego pokoju i nabierania nowego entuzjazmu. Z tym radosnym bagażem wracamy do swojej codzienności by ochoczo podejmować stare obowiązki i nowe wyzwania.

Rekolekcje prowadzili z właściwą sobie werwą i charyzmą ks. Jacek Czaplicki i ks. Jerzy Abramowicz.
Wielkie Bóg zapłać!

Ewangelizacja na jeziorach

23.06.2018

- pod takim hasłem i mottem "Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi" (Mt 4,19) wspólnota Gloriosa Trinita z Giżycka zorganizowała z dużym rozmachem spotkanie modlitewne dla członków całego ruchu. Oprócz miejscowych, którzy siłą rzeczy stanowili wyraźną dominantę, przybyły grupy z Ełku, Łomży, Kolna, Rzekunia i spora grupa z Alytusa na Litwie ze swoim kapłanem i siostrami zakonnymi. Wydarzenie rozpoczęła wspólna Msza święta połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele św. Brunona w Giżycku. Następnie obiadowy posiłek a potem do portu, na statek i w rejs. Uczestnicy zapełnili cały pokład statku, który przez kilka godzin opłynął prawie całe jezioro Niegocin. Na dobry początek była kawa i słodki deser. Cała reszta czasu to prawie klasyczne wspólnotowe atelier. Z uwagi na dużą liczbę osób dominował śpiew - po polsku, ale i po litewsku. Wysłuchaliśmy kilku katechez, jako że płynęło z nami czterech kapłanów, oraz kilku świadectw. W międzyczasie syciliśmy się urokliwym widokiem mazurskiej przyrody. Nasyceni pięknem i natchnieniami Ducha Świętego wróciliśmy do portu. Wszakże to jeszcze nie był koniec. Zamiast kolacji spotkaliśmy się przy ognisku i grillu nad brzegiem jeziora u podnóża hotelu Europa. Tutaj oczywiście konsumpcja, ale bardziej spotkania z przyjaciółmi, odnawianie znajomości, wymiana informacji i uprzejmości i pamiątkowe zdjęcia. Po pięknym dniu powrót do domu urokliwą trasą z mnóstwem przeżyć, doznań i nowego zapału ewangelizacyjnego. Bogu niech będą dzięki!

Poświęcenie krzyża GT

28.05.2018

Nasza wspólnota Gloriosa Trinita (Chwalebna Trójca) wzbogaciła się o nowy znak - duży krzyż będący symbolem ruchu. Jest to krzyż trynitarny - zawiera symbole całej Trójcy Świętej: trójkąt oka Opatrzności jest symbolem Boga Ojca, krzyż symbolem Chrystusa o ptak o kształcie gołębicy symbolem Ducha Świętego. Krzyż jest darem od członka łomżyńskiej wspólnoty GT. W poniedziałek 28 maja na mszy świętej ks. Adam Krawczyk - opiekun wspólnoty GT w naszej parafii - krzyż ten uroczyście pobłogosławił i poświęcił. Znak ten będzie od teraz stale towarzyszyć modlitwom i spotkaniom wspólnoty.

GT - Jubileusz ks. Andrzeja

27.05.2018

W ostatnich dniach maja kapłani obchodzą swoje rocznice i jubileusze święceń. Srebrny jubileusz 25-lecia święceń obchodził także ks. Andrzej Święciński - założyciel ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. W tym celu przyjechał z liczną delegacją włoskiej wspólnoty GT z Mediolanu, gdzie od wielu lat na co dzień posługuje. Uroczysta Msza św. jubileuszowa została odprawiona w niedzielę 27 maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, gdzie ks. Andrzej tworzył przed laty pierwsze polskie struktury ruchu GT. Mszę św. współcelebrował ks. prałat Jerzy Abramowicz, który świętował swoją 40-tą rocznicę święceń, a który opiekuje się wspólnotą Gloriosy w swojej parafii. Na tę uroczystość - oprócz Włochów - przybyły wspólnoty z całej Polski a także z Litwy. Nabożeństwo przebiegło w niezwykle podniosłej atmosferze.

Kolejnym elementem obchodów byóło spotkanie z jubilatem wszystkich wspólnot w obszernej auli Jana Pawła II. Był wspólny posiłek, ale oczywiście w centrum uwagi znajdował się ks. Andrzej, któremu złożono gorące podziękowania i serdeczne życzenia. Były kwiaty i prezenty, uściski i uprzejmości. Od wszystkich polskich wspólnot Gloriosa Trinita ks. Andrzej otrzymał w darze piękny pozłacany kielich mszalny z pateną z pamiątkowym napisem. Jubilat wielokrotnie dziękował Bogu i ludziom za swoje kapłańskie lata, dzielił się wspomnieniami, refleksją i wskazaniami do bycia we wspólnocie. Nie zabrakło też licznych budujących świadectw. Całe świętowanie przebiegło w atmosferze radości, braterstwa i komunii serc umacniając jedność poszczególnych członków i wspólnot ruchu Gloriosa Trinita.

Dzień skupienia Gloriosa Trinita

17.03.2018

W sobotę przed V niedzielą Wielkiego Postu do ośrodka Caritas w Ptakach k. Nowogrodu zjechało kilkadziesiąt osób z ruchu Gloriosa Trinita by w tym pięknym miejscu nad rzeką Pisą i z dala od codziennego zgiełku przeżyć wspólnotowy dzień skupienia. Większość przybyła z Łomży ze wspólnot w parafii Miłosierdzia Bożego i Św. Krzyża, ale była też spora grupa z Kolna oraz osoby z Wizny i Piątnicy. Po porannej kawie pierwszym elementem formacji duchowej była katecheza wprowadzająca, którą z właściwą sobie estymą wygłosił ks. prałat Jerzy Abramowicz. Potem nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu w rycie ruchu Gloriosa Trinita. Oczywiście wszystko bogato przeplatane wspólnym śpiewem. W przerwie obiadowej - oprócz samego obiadu oczywiście - trwały liczne spotkania, rozmowy, dyskusje i wymiana informacji w małych grupach oraz indywidualnie. Mimo pięknej słonecznej pogody, mróz i niemiły wiaterek sprawiły, że tylko nieliczni wybrali się na spacer nad rzeką czy po lesie. Posileni spotkaliśmy się podzieleni na małe grupy, by w atelier podzielić się refleksjami i świadectwem wiary. I zaraz potem w kaplicy na koronce do Miłosierdzia Bożego, której części prowadziły poszczególne wspólnoty. Bezpośrednio po koronce nastąpiła Eucharystia, którą sprawował i piękną homilię wygłosił ks. prałat. Jeszcze tylko dziesiątek różańca i ... nie wiadomo kiedy dzień upłynął. Aby w drodze powrotnej nikomu nie burczało w brzuchu, ostatnim elementem była kolacja.

Ubogaceni Słowem Bożym, wspólną modlitwą oraz radością spotkania sióstr i braci dziękujemy Bogu za ten czas zatrzymania i refleksji oraz wszelkie owoce duchowe, jakie stały się naszym udziałem.

Adoracja Gloriosa Trinita

2018-01-22

Po raz kolejny gości w Polsce założyciel Katolickiego Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita ks. Andrzej Święciński, który na co dzień pracuje w Mediolanie. Odwiedzając kolejne wspólnoty przybył także do Kolna. Tutaj wspólnie z naszymi kapłanami sprawował wieczorną Eucharystię a następnie poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji z niezwykła i właściwą dla siebie charyzmą poprowadził modlitwę i wygłosił porywającą katechezę. W końcowej fazie służył ciężko chorym modlitwą wstawienniczą, w czasie której wielu doznało spoczynku w Duchu Świętym. Na tę niecodzienną modlitwę nasz kościół zapełnił się nie tylko wiernymi z naszej parafii i miasta - przybyło także wielu ludzi z okolicznych wspólnot GT a nawet spora delegacja z Giżycka. Muzycznie wspierał naszą wspólnotę zespół z Łomży.

Po adoracji tradycyjnie miała miejsce agapa, gdzie przy kawie, kanapkach i smakołykach prowadzono przyjacielskie rozmowy, wymieniano serdeczności oraz informacje. Wszyscy oczywiście cisnęli się do ks. Andrzeja, który nikomu nie odmówił ciepłego słowa, życzliwego wsparcia, uśmiechu i błogosławieństwa.

Bogu niech będą dzięki za ten wielki powiew Ducha Świętego, który stał się udziałem wielu uczestników adoracji.

Spotkanie opłatkowe GT

10.01.2018

Wprawdzie święta już dość dawno minęły, ale ciągle jeszcze odbywają się świąteczne i opłatkowe spotkania. Tradycyjnie na spotkaniu ruchu Gloriosa Trinita gościem specjalnym miał być biskup Tadeusz Bronakowski, ale się rozchorował i rolę gospodarza pełnił ks. Jacek Czaplicki. Tegoroczne spotkanie odbyło się w parafii Krzyża Świętego w Łomży, gdzie pod kierunkiem ks. Grzegorza Chełstowskiego działa silna wspólnota GT. Oczywiście najpierw była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Jacek i on też skierował do zebranych Słowo Boże. W pięknym nowym kościele ochoczo rozbrzmiewały kolędy a ołtarz usytuowany pod dachem stajenki otaczało grono kapłanów. Po wspólnej modlitwie wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Na ten czas zdążył dojechać nasz opiekun ks. Adam Krawczyk, więc nasza radość była tym większa. Gorącym uściskom i szczerym, braterskim życzeniom nie było końca. Następnie miejscowa wspólnota zaprosiła wszystkich na agapę w pobliskim Centrum Katolickim, gdzie na stole dla gości czekał obfity i różnorodny poczęstunek. Przy tej okazji - jak zawsze - spotykają się starzy i nowi przyjaciele by toczyć ze sobą długie rozmowy i cieszyć się nawzajem w duchu wspólnoty.

Opłatkowe atelier Gloriosa Trinita

15.12.2017

Adwent w tym roku wyjątkowo krótki - najkrótszy z możliwych. Święta tuż, tuż. W grupach modlitewnych, wspólnotach, kołach i zespołach nastał czas spotkań opłatkowych. Bo ta prawdziwa wigilia - 24 grudnia - jest zarezerwowana dla rodziny. Kolneńska wspólnota Gloriosa Trinita spotkała się na wspólnym atelier pod przewodnictwem ks. Adama Krawczyka, by po modlitwie uwielbienia i dziękczynienia podzielić się opłatkiem. Najpierw oczywiście Łukaszowa Ewangelia i krótka katecheza kapłana. A potem ... Popłynęły radosne kolędy, zachrupał łamany opłatek ... Radosnym uściskom i serdecznym życzeniom nie było końca. Jak w ludowej pastorałce: Wszyscy wszystkim ślą życzenia. W zgodzie i radości oczekujemy na przyjście Pana.

Gloriosa na Litwie - Kowno

22.10.2017

Ruch ewangelizacyjny Gloriosa Trinita nie ustaje w wysiłkach, by rozwijać się na Litwie. Dzięki przychylności biskupa diecezji Vilkaviskis już druga parafia wyraziła zainteresowanie i gotowość ożywienia swojego życia duchowego poprzez powstanie wspólnoty charyzmatycznej. Tym razem jest to parafia św. Kazimierza w Kownie. Ciekawy nowy kościół w kształcie korony stoi obok starego drewnianego po zachodniej stronie Niemna. Tutaj w niedzielny bardzo zimny poranek zjechała liczna grupa ewangelizatorów głównie z Łomży, ale też z Grajewa i Kolna. Przewodniczył ks. Jacek Czaplicki z pomocą ks. Grzegorza Chełstowskiego. Uczestniczyliśmy we wszystkich trzech przedpołudniowych Mszach świętych prezentując wspólnotowy śpiew i obrzędowość. Ks. Jacek wygłosił dwie homilie oraz szereg komentarzy. Było też świadectwo żołnierza z Alytusa, gdzie wspólnota GT już się zawiązała. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością miejscowych kapłanów - szczególnie ks. proboszcza - oraz wiernych. U nich, chyba jeszcze bardziej jak u nas, do kościoła uczęszczają głównie osoby starsze a młodzieży jest niewiele. Wierzymy, że z pomocą Ducha Świętego tutaj również ewangelizacyjny zasiew wyda właściwy plon.

Spływ kajakowy

22.09.2017

W przedostatnią sobotę września grupa ochotników w różnym wieku (szkoda, że tak nieliczna) pod wodzą ks. Adama Krawczyka, który rzecz całą zorganizował, spłynęła kajakami rzeką Pisą. Wodowanie i start nastąpił w Koźle za mostem, a potem z nurtem rzeki przez Ptaki do Ciecior. Pogoda jak na wrzesień była wyjątkowo sprzyjająca - ciepło, lekki wietrzyk, niewielkie zachmurzenie. Rzeka po ostatnich deszczach notuje wyjątkowo wysoki poziom wody i miejscami rozlewa się szeroko po okolicznych łąkach. Podziwiać można było przepiękne widoki, obserwować ptactwo wodne i wędkarzy czatujących na zdobycz. Dodatkową atrakcją było dwukrotne płynięcie na skróty - nie nurtem lecz po rozlanych łąkach. Po wylądowaniu obowiązkowe ognisko i pieczone kiełbaski, które po kilku godzinach na wodzie smakowały wybornie.

Płynęła równolegle z nami grupa młodzieży z Turośli pod opieką ks. Tomasza. Niestety jedna załoga zaliczyła wywrotkę na wodzie i konieczna była interwencja strażackiej ekipy ratowniczej.

Gloriosa na Litwie - Alytus

17.09.2017

Papież Jan Paweł II w czasie swej wizyty w 1991 roku w Łomży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wypowiedział prorocze słowa, iż to miejsce stanie się platformą ewangelizacyjną na wschód. W 1993 roku podobne słowa wypowiedział papież w Rydze, który tym razem mówił, iż odnowa Kościoła w krajach bałtyckich dokona się dzięki dynamicznym ruchom i wspólnotom kościelnym.

Ruch Gloriosa Trinita za natchnieniem Ducha Świętego i prowadzony Bożą opatrznością właśnie dociera do kolejnych parafii na Litwie, które pragną odnowić ducha wiary i ożywić zaangażowanie osób świeckich w Kościele. W sobotę 16 września duża grupa członków ruchu z różnych wspólnot (Łomża, Wyszków, Giżycko, Kolno, Ełk) pod przewodnictwem ks. Jacka Czaplickiego - krajowego sekretarza ruchu - gościła w parafii św. Kazimierza w dekanalnym mieście Alytus. Uczestnicząc w dwóch Mszach świętych prezentowaliśmy charyzmat Gloriosy i nasz wspólnotowy śpiew a ks. Jacek głosił Słowo Boże. Ważnym elementem było świadectwo o roli wspólnoty w ożywianiu i rozwoju wiary. Oczywiście nie mogło zabraknąć choćby krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej zgodnie z charyzmatem naszego ruchu.

Inicjatywa ewangelizacyjna GT spotkała się z wielką życzliwością miejscowych kapłanów i żywym zainteresowaniem uczestników liturgii. Mamy nadzieję, że już wkrótce powstanie tam pierwsza na Litwie wspólnota ruchu Gloriosa Trinita.

Gloriosa Trinita - Litwini w Łomży

9-09-2017

Ruch ewangelizacyjny Gloriosa Trinita przekracza kolejne granice. Po wizycie studyjnej delegacji z sekretarzem krajowym ks. Jackiem Czaplickim na czele u biskupa Mariampola (sąsiednia diecezja litewska) ruch GT został zaproszony do prowadzenia akcji ewangelizacyjnej i zainicjowania wspólnot GT w kilku parafiach na Litwie. Pierwszą z nich będzie parafia św. Kazimierza w dekanalnym mieście Alytus - wielkości mniej więcej Łomży. Właśnie delegacja z tej parafii z ks. Rimantasem VENSLOVA gościła w ostatnią sobotę w Łomży. Celem spotkania było nie tylko nawiązanie kontaktów, ale przede wszystkim poznawanie i wchodzenie w charyzmat ruchu Gloriosa Trinita. Kulminacją wizyty była wspólnotowa Eucharystia w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z wzajemną modlitwą wstawienniczą oraz agapa i spotkanie informacyjne. Mimo bariery językowej - jedyną osobą znającą obydwa języki jest siostra Emmanuela z Alytusa - spotkanie odbyło się w atmosferze wielkiej życzliwości, radości i zapału ewangelizacyjnego. Już wkrótce grupy w różnych wspólnot Gloriosy będą udawać się na Litwę, by tam prowadzić akcję ewangelizacyjną.

Zarówno w spotkaniu sobotnim jak i w planowanym wyjazdach będą uczestniczyć przedstawiciele naszej kolneńskiej wspólnoty GT. Notabene w parafii św. Kazimierza w Alytusie kilka lat lat temu gościła pielgrzymka rowerowa z naszej parafii z ks. proboszczem Wojciechem Stefaniakiem. Nie jest więc to miejsce dla nas całkiem nowe. Niech Pan błogosławi tym przedsięwzięciom i wszystkim, którzy czynnie zaangażują się w realizację hasła "Idźcie i głoście!"

Letnie rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita

5-12.08.2017

Corocznym zwyczajem Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita na początku wakacji organizuje tygodniowe letnie rekolekcje. Tym razem odbyły się one w Czarnej Górze k. Nowego Targu. Wzięło w nich udział ok. 250 osób ze wszystkich wspólnot z całego kraju - Łomży, Wyszkowa, Wizny, Białegostoku, Ełku, Czerwina, Giżycka i Goniądza. Naszą wspólnotę reprezentowało 20 osób w wieku bardzo przeróżnym - od pampersów do emeryta. Program dnia obejmował kolejno jutrznię, śniadanie, Eucharystię z katechezą, czas wolny, obiad, katechezę dnia i atelier (spotkania w grupach), różaniec, kolację i adorację Najświętszego Sakramentu na zamknięcie dnia. Rekolekcje odbywały się pod hasłem "IDŹCIE I GŁOŚCIE" a katechezy tematyczne poświęcone były wybranym aspektom działalności ewangelizacyjnej. Oprócz stałych elementów programu w niektóre dni były urozmaicenia, jak np. poznawanie nowych osób, dzień wyjazdowy, randka z Maryją o północy, wspólne zabawy i inne. Niezapomniane przeżycia pozostawiła u wszystkich Droga Krzyżowa na Litwińską Górę 902 m n.p.m., która zakończyła się u stóp krzyża milenijnego - wiernej kopii krzyża z Giewontu. W rekolekcjach często uczestniczyły całe rodziny a ok. 1/3 grupy stanowiły dzieci. Od strony duszpasterskiej rekolekcje prowadzili kapłani: ks. Tomasz Święciński z Wizny oraz przez część dni ks. Zbigniew Kamiński z Ełku i ks. Jakub Osiecki z Wąsosza oraz siostra Katarzyna Buczyńska z Lidy na Białorusi. Czas wolny można było wykorzystać na wypoczynek (do dyspozycji piękne tereny wokół - Bukowina i Białka Tatrzańska obok, zjeżdżalnia z basenikiem, boisko i plac zabaw) lub na spotkania oraz własną modlitwę. Pogoda była wprawdzie zmienna - od upału po deszcz, ale stan ducha był niezmiennie pogodny i radosny. Rekolekcje to wspaniały czas oderwania się od codzienności, czas niezwykłych doznań, spotkań i przeżyć a także "ładowania akumulatorów" wiary. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski i duchowe owoce tego pięknego i świętego czasu.

Migawka filmowa   >> Taniec <<

Trynitarze

29.06.2017

W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła kolneńska wspólnota ruchu Gloriosa Trinita przeżywała szczególny moment. Z przedstawicielami Rady Krajowej przybył do nas ks. Jacek Czaplicki - krajowy sekretarz ruchu - który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. Podczas Mszy świętej pięcioro zaangażowanych członków wspólnoty zostało pobłogosławionych na tzw. trynitarzy. Trynitarze są to ludzie, którzy całkowicie utożsamiają się z Ruchem Gloriosa Trinita, mają one swoją regułę życia ustanowioną przez Statut Ruchu oraz pełnią służbę w ramach wspólnoty. Wcześniej kandydaci na trynitarzy przygotowywali się przez 2 miesiące na spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez ks. Jacka. Dzisiaj przez uroczyste błogosławieństwo wstąpili na drogę swojej służby. Otoczmy ich życzliwością i modlitwą, aby "szli i owoc przynosili".

>> Reguła życia trynitarza <<

Dzień skupienia Gloriosa Trinita

1.04.2017

Wielki Post to czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz nabożeństw pasyjnych i rekolekcji, jedną z form są dni skupienia organizowane przez ruchy kościelne i grupy modlitewne. Taki dzień skupienia i modlitwy dla wspólnot ruchu Gloriosa Trinita z Łomży i z Kolna miał miejsce w pierwszy dzień kwietnia w Ptakach k. Nowogrodu. Ruch GT jest już na tyle duży, że poszczególne środowiska lokalne organizują swoje odrębne dni skupienia. Tak więc w przepiękny słoneczny dzień w ośrodku Caritas w lesie nad Pisą spotkało się ok. 70 osób, by w oderwaniu od domu i cywilizacji spędzić ten czas na wspólnej modlitwie. Zaraz po przybyciu radosne powitania i herbata na dobry początek. A potem do kaplicy! Zaczynamy adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził i poruszającą katechezę wygłosił ks. Grzegorz Stankowski. Dalej trochę przerwy na spacer, zadumę i przyjacielskie rozmowy. I już pora na obiad. Zaraz potem spotkania w małych grupach, czyli atelier. Posileni na ciele potrzebują umocnienia ducha - a więc Eucharystia z drugą katechezą ks. Grzegorza. Po Mszy św. pora na koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na ten czas odwiedził nas i modlił się z nami opiekun naszej wspólnoty GT ks. Adam Krawczyk. Wielkie dzięki! Następnie jeszcze trochę czasu wolnego na rozmowy z przyjaciółmi, których nigdy dość. I skromna kolacja. Zwieńczeniem dnia był różaniec, a Maryja Dziewica w swoim fatimskim wizerunku towarzyszyła nam przez cały dzień. Jeszcze tylko błogosławieństwo, pożegnania i ... Bogu niech będą dzięki!

Kongregacja ruchu Gloriosa Trinita

18.02.2017

Katolicki Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita w trzecią sobotę lutego przeżywał swoją wielkie święto - kolejną międzynarodową kongregację, która miała miejsce w hali sportowej przy ul. Św. Anny w Łomży. Wstępem niejako do spotkania była wielka wspólnotowa adoracja przed południem w kościele Krzyża Świętego. Po adoracji był czas na świadectwa i prezentację nowych wspólnot, m.in. z Giżycka i Ełku. Po południu właściwe spotkanie poprzedziła uroczysta Eucharystia w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, której w koncelebrze wielu kapłanów przewodniczył ks. Andrzej Święciński.

Kongregacja to wielkie świętowanie ruchu, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich wspólnot z całego świata - w tym roku były to delegacje z Mediolanu i z Lidy na Białorusi oraz oczywiście delegacje wszystkich wspólnot krajowych. Istotnym elementem spotkania jest wspólna modlitwa oraz osobiste świadectwa. Mottem kongregacji były słowa z Ewangelii "Panie, do kogóż pójdziemy ...". Na początku swoje słowo wygłosił gość specjalny - biskup senior Stanisław Stefanek, który jako pierwszy wprowadził ruch GT w struktury Kościoła. Po modlitwie uwielbienia katechezę programową wygłosił ks. Tomasz Święciński - diecezjalny koordynator wspólnot. Prezentowana była impresja filmowa ukazująca funkcjonowanie poszczególnych wspólnot. Natomiast w części artystycznej z koncertem wybranych pieśni gloriosowych wystąpiły połączone siły grup muzycznych ze wszystkich miejscowości. Nie zabrakło też osobistego i bardzo poruszającego świadectwa oraz słowa założyciela i prezydenta ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego. Gościem honorowym był biskup Tadeusz Bronakowski, którzy z humorem i wielką erudycją skierował do zebranych swoje słowo oraz wspólnie z biskupem Stefankiem udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Dla członków ruchu kongregacja jest radosnym przeżyciem wspólnoty oraz potężnym impulsem do dalszego działania na polu ewangelizacji. Wielkie dzięki wspólnocie łomżyńskiej za ogromny trud przygotowania kongregacji!

>>Nagranie na YouTube<<

Spotkanie opłatkowe Gloriosa Trinita

12.01.2017

Delegacje prawie wszystkich wspólnot Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita zebrały się w Łomży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Tym razem spotkaniu przewodniczył JE ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia w dolnym kościele, której przewodniczył i katechezę wygłosił biskup Tadeusz. Następnie w auli Jana Pawła II, przy śpiewie i modlitwie podsumowano miniony rok działalności. Były powody do radości - ruch się rozwija i powstają nowe wspólnoty, m.in. w Grajewie, Giżycku i w Wiźnie. Wysłuchaliśmy świadectw nowych wspólnot oraz słowa pasterskiego ks. biskupa. Nasza kolneńska wspólnota przygotowała dla wszystkich kapłanów opiekunów świąteczne upominki w postaci ręcznie dzierganych gustownych aniołków, które zostały wręczone i z radością przyjęte. Oczywiście nie zabrakło łamania się opłatkiem - uściskom i życzeniom nie było końca. A potem wspólna agapa przy bogato i smakowicie zastawionym stole. Umocnieni Słowem Bożym, gorliwością "gloriosowych" kapłanów, wzajemną serdecznością i błogosławieństwem Pasterza diecezji wkraczamy w nowy rok działalności.

Świąteczne atelier Gloriosa Trinita

30.12.2016

Zwykle spotykamy się raz w tygodniu na wspólnotowym atelier, by razem się modlić, utrwalać i zacieśniać więzi osobowe oraz dzielić się doświadczeniem wiary. Tak więc i teraz w obecności naszego kapłana - opiekuna wspólnoty ks. Adama Krawczyka, modliliśmy się uwielbieniem, dziękczynieniem i prośbą oraz słuchaliśmy Słowa Bożego. Była to również okazja do wspólnotowej świętowania Narodzenia Pańskiego, podzielenia się opłatkiem, obdarowania się nawzajem życzeniami oraz wspólnego śpiewu kolęd.

Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pogłębiać swoją wiarę i poznać charyzmat ruchu Gloriosa Trinita, do przyłączenia się do naszej wspólnoty: w każdą niedzielę wieczorna Msza św. to Eucharystia w rycie wspólnotowym z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Dzień skupienia ruchu Gloriosa Trinita

26.11.2016

Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita wznowił swoją działalność w naszej parafii dniem skupienia swoich członków i sympatyków w ostatnią sobotę roku liturgicznego. Odbył się on pod przewodnictwem krajowego asystenta Ruchu ks. Jacka Czaplickiego przy udziale Magdy i Tomasza Jakackich ze wspólnoty-matki z Łomży. Dzień skupienia składał się z trzech elementów, które są filarami pobożności we wspólnotach GT. Mocnym akcentem na rozpoczęcie była adoracja Najświętszego Sakramentu - przeplatana śpiewem modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Potem - już w sali domu parafialnego - wspólne atelier, gdzie był czas na świadectwa, ale także komunikaty i ustalenia organizacyjne. Podsumowanie i kulminacja to oczywiście Eucharystia ze Słowem Bożym ks. Jacka i komunia święta. Po modlitwie przyszedł czas na agapę, czyli trochę posiłku, ale przede wszystkim wspólne rozmowy, dzielenie się nowinami, uzgadnianie kolejnych działań itp. I oczywiście uściski, życzenia i błogosławieństwa. Nie wiedzieć kiedy czas minął, a trzeba było się już żegnać.

Dzień skupienia był też okazją, by ks. Adam Krawczyk wyznaczony już wcześniej objął oficjalnie opiekę nad wspólnotą Gloriosa Trinita w Kolnie. Od jutra więc wracamy do wspólnotowych Mszy świętych w każdą niedzielę o godz. 18:00 i spotkań w atelier w każdy piątek po wieczornej Mszy świętej. Zapraszamy wszystkich czcicieli Trójcy Świętej szczerze pragnących wzrastać w wierze.

Letnie rekolekcje Gloriosa Trinita

30.07-5.08.2016

Corocznym zwyczajem Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita w okresie wakacji organizuje tygodniowe letnie rekolekcje. Pierwsze z nich - podobnie jak w roku ubiegłym - odbyły się w Kruklankach k. Giżycka. Następne zaś na początku sierpnia w Darłówku nad polskim morzem. Wzięło w nich udział ok. 350 osób ze wszystkich wspólnot z całego kraju oraz kilkudziesięcioosobowa grupa z Włoch. Naszą wspólnotę reprezentowało 17 osób w wieku bardzo przeróżnym - od kołyski do emeryta. Najmłodszy uczestnik Filip liczył sobie zaledwie kilka miesięcy. Program dnia obejmował kolejno śniadanie, Eucharystię z katechezą, czas wolny, obiad, koronkę do Bożego Miłosierdzia i atelier (spotkania w grupach), różaniec, kolację i adorację na zamknięcie dnia. Oprócz stałych elementów programu w niektóre dni były urozmaicenia, jak np. uroczysta kolacja z muzyką i tańcem, wyjazd do Gdańska, wspólny grill i inne. W rekolekcjach często uczestniczyły całe rodziny a ok. 1/3 grupy stanowiły dzieci. Od strony duszpasterskiej rekolekcje prowadzili kapłani: ks. Andrzej Święciński z Mediolanu - założyciel ruchu, ks. Jerzy Abramowicz z Łomży i ks. Tomasz Święciński z Łomży. Czas wolny można było wykorzystać na wypoczynek na plaży, spacery, zwiedzanie lub na spotkania oraz własną modlitwę. Pogoda była zmienna i kapryśna lecz stan ducha niezmiennie pogodny i radosny. Rekolekcje to wspaniały czas oderwania się od codzienności, niezwykłych doznań, spotkań i przeżyć a także "ładowania akumulatorów" wiary. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski i duchowe owoce tego pięknego i świętego czasu.

Gloriosa Trinita - konsekracja w Białymstoku

24.04.2016

W ostatnią niedzielę kwietnia w ruchu Gloriosa Trinita miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Oto 12 osób, w tym jeden kapłan - ks. Wojciech Wojtach - i 11 świeckich z Białegostoku po trzech latach przygotowań i ćwiczeń duchowych na ręce założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego i w obecności licznych kapłanów i całej wspólnoty - w tym 15 osób konsekrowanych z Włoch - złożyło akt osobistej konsekracji. Konsekracja jest oddaniem na zawsze własnego życia jako wotum Bogu Ojcu przez ręce Jezusa dzięki łasce Ducha Św., pod opieką Najświętszej Marii Panny. Charakteryzuje ją gorliwość i wyrzeczenie w służbie Bogu i bliźniemu oraz przyjęcie jako drogi i stylu życia duchowości i misji Ruchu Gloriosa Trinita. Osoby konsekrowane przyjmują Regułę Życia, która zaleca:
- codzienny udział we Mszy Świętej,
- codzienną Adorację Eucharystyczną,
- medytowanie Słowa Bożego,
- odmawianie jednej godziny z Liturgii Godzin i Różańca Świętego,
- praktykowanie Sakramentu Pojednania przynajmniej raz w miesiącu,
- ofiarę dziesięciny.

Osobom konsekrowanym życzymy, by przy współpracy z łaską Bożą wytrwali w swoich zobowiązaniach przynosząc obfite owoce w dziele nowej ewangelizacji.

Spotkanie opłatkowe GT

9.01.2016

Wprawdzie święta już dość dawno minęły, ale ciągle jeszcze odbywają się świąteczne i opłatkowe spotkania. Tradycyjnie na spotkaniu ruchu Gloriosa Trinita gościem specjalnym był biskup - tym razem ordynariusz ks. Janusz Stepnowski. Po raz pierwszy jednak spotkanie odbyło się w parafii Krzyża Świętego w Łomży, gdzie pod kierunkiem ks. Tomasza Święcińskiego uformowała się silna wspólnota GT. Oczywiście najpierw była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup i on też skierował do zebranych Słowo Boże. W pięknym nowym kościele ochoczo rozbrzmiewały kolędy a ołtarz usytuowany tuż za Bramą Miłosierdzia i pod dachem stajenki otaczało grono kapłanów. Po wspólnej modlitwie wszyscy spotkali się w pobliskiej szkole. Pierwsza część to oczywiście powitania, prezentacja dorobku wspólnoty-gospodarza, nieodzowne przy wszelkich spotkaniach świadectwo oraz wyartykułowanie nowego kierunku ewangelizacji przez media. Potem rzecz jasna wspaniała Łukaszowa Ewangelia, życzenia i dzielenie się opłatkiem. Gorącym uściskom i szczerym, braterskim życzeniom nie było końca. A i na stole dla zgłodniałych co nieco do przekąszenia też się znalazło.

Kerygmat - miesięcznik GT

X-2015

Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita - a właściwie jego polska gałąź - od października rozpoczął wydawanie swojego pisma w formie miesięcznika. We wspólnotach włoskich Gloriosy takie wydawnictwo funkcjonuje już od kilku lat. Pismo nosi nazwę "KERYGMAT". Słowo to oznacza głoszenie podstawowych prawd Ewangelii, nauczania apostolskie wspólne dla wszystkich odłamów chrześcijaństwa. Pierwszy numer ukazał się pod hasłem "Radujcie się!" i wokół niego ogniskuje się treść wielu artykułów. Stałymi elementami pisma są: słowo założyciela ks. Andrzeja Święcińskiego, świadectwo, wywiad z ciekawym człowiekiem, ważne informacje z życia Kościoła w kraju i na świecie, rozważania, sylwetka świętego, krótkie recenzje książek i filmów o tematyce religijnej, katecheza, aktualności z życia wspólnot GT oraz lectio divina. Miesięcznik będzie rozprowadzany przede wszystkim wśród członków wspólnoty. Osoby spoza ruchu GT zainteresowane pismem prosimy o kontakt - najlepiej po niedzielnej adoracji.

Nowy rok pracy we wspólnocie Gloriosa Trinita

25.09.2015

Kolneńska wspólnota Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita wkrótce po wznowieniu działalności po wakacjach spotkała się na wspólnym atelier. Jak zawsze była wspólna modlitwa, śpiewanie pieśni, czytanie Słowa Bożego, katecheza i świadectwa. Nie zabrakło serdecznych uścisków i wzajemnego błogosławieństwa. Ale było to również wzajemne zapoznanie się z naszym nowym opiekunem - ks. Michałem Turbaczewskim, który od września pracuje ze wspólnotą. Na spotkaniu obecni byli proboszczowie obydwu kolneńskich parafii i jednocześnie przyjaciele ruchu GT - ks. dziekan Stanisław Uradziński i ks. proboszcz Wojciech Stefaniak.
Zapraszamy wszystkich szczerze szukających bliskości Boga, aby przyłączyli się do wspólnoty Gloriosa Trinita: wspólnotowa Msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę o godz. 18:00.

Pożegnanie ks. Wiesława

23.08.2015

Po trzech latach posługi duszpasterskiej w naszej parafii ks. Wiesław Chmielewski decyzją biskupa łomżyńskiego został z dniem 27 sierpnia 2015 r. skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Tarragona w Hiszpanii. W niedzielę 23 sierpnia o 11:30 ks. Wiesław sprawował ostatnią w naszym kościele Eucharystię. Przy tej też okazji pożegnaliśmy go dziękując za jego posługę i pracę wśród nas. Ze słowami wdzięczności wystąpiły dzieci z Podwórkowego Koła Różańcowego oraz przedstawiciele wspólnoty Gloriosa Trinita. Dziękowano więc za gorliwość, zaangażowanie w życie parafii, życzliwość i pogodę ducha. Ks. proboszcz w swoim słowie podkreślił zgodną i pożyteczną współpracę z ks. Wiesławem. W swoim ostatnim słowie ks. Wiesław dziękował parafianom za życzliwość i wyrazy sympatii, za lata wspólnej pracy i modlitwy oraz polecił się życzliwej pamięci w modlitwie. Szczęść Boże ks. Wiesławie w dalekiej Hiszpanii!

JEZUS NA STADIONIE

18.07.2015

18 lipca 2015 po raz drugi na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się rekolekcje JEZUS NA STADIONIE. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: "Przychodzę, aby dać ci życie w obfitości" (por. J 10,10). Rekolekcje pod patronatem diecezji warszawsko-praskiej poprowadził charyzmatyczny kapłan katolicki z Ugandy o. John Baptist Bashobora. Rekolekcje trwały cały dzień. Wygłoszone konferencje były przeplatane z modlitwą uwielbienia, upiększaną przez około 30 muzyków m.in. z grupy Pieśni Chwały. W dwóch miejscach odbywała się nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu.

I znowu ponad 40 tys. wiernych oraz kilkuset kapłanów spotkało się na Stadionie Narodowym by wspólnie uwielbiać Jezusa. Narodowe rekolekcje rozpoczęły się o godz. 9:00 i trwały do godz. 22:00. Najważniejszym punktem spotkania była Msza Święta, której przewodniczył arcybiskup Henryk Hoser SAC. W programie rekolekcji znalazły się także różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia. Na Stadionie Narodowym stanął 15 metrowy krzyż i scena w kształcie Biblii, bo na Słowie Bożym wszystko jest oparte.

Z naszego miasta w rekolekcjach uczestniczyło prawie 100 osób. Nasze uczestnictwo w spotkaniu było przede wszystkim wspólną i publiczną manifestacją wiary i uwielbieniem Boga, ale także niezwykłym przeżyciem religijnym służącym umocnieniu i pogłębieniu swojej wiary oraz osobistej relacji z Bogiem. Niezatarte wspomnienie pozostawiły katechezy charyzmatycznego kapłana z Ugandy, wspólnotowa modlitwa uwielbienia oraz modlitwa o uzdrowienie duchowe i fizyczne.

Organizację wyjazdu przygotowała wspólnota Gloriosa Trinita.

Letnie rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita

4-11.07.2015

Corocznym zwyczajem Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita na początku wakacji organizuje tygodniowe letnie rekolekcje. Podobnie jak w roku ubiegłym odbyły się one w Kruklankach k. Giżycka. Wzięło w nich udział ok. 220 osób ze wszystkich wspólnot z całego kraju. Naszą wspólnotę reprezentowało 14 osób w wieku bardzo przeróżnym - od kołyski do emeryta. Program dnia obejmował kolejno jutrznię, śniadanie, Eucharystię z katechezą, czas wolny, obiad, katechezę dnia i atelier (spotkania w grupach), różaniec, kolację i adorację na zamknięcie dnia. Rekolekcje odbywały się pod hasłem "RADOŚĆ APOSTOŁA" a katechezy tematyczne poświęcone były wybranym aspektom działalności ewangelizacyjnej. Oprócz stałych elementów programu w niektóre dni były urozmaicenia, jak np. poznawanie nowych osób, dzień wyjazdowy, ceremonia odnowienia ślubów małżeńskich i dzień wesela, wspólne zabawy przy ognisku i inne. W rekolekcjach często uczestniczyły całe rodziny a ok. 1/3 grupy stanowiły dzieci. Od strony duszpasterskiej rekolekcje prowadzili kapłani: ks. Wojciech Wojtach z Białegostoku, ks. Grzegorz Stankowski z Łomży i ks. Zbigniew Borawski z Wyszkowa. Czas wolny można było wykorzystać na wypoczynek (do dyspozycji piękna plaża, jezioro, sprzęt wodny, boiska i plac zabaw) lub na spotkania oraz własną modlitwę. Pogoda była wprawdzie zmienna - od upału po chłód i deszcz, ale stan ducha był niezmiennie pogodny i radosny. Rekolekcje to wspaniały czas oderwania się od codzienności, czas niezwykłych doznań, spotkań i przeżyć a także "ładowania akumulatorów" wiary. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski i duchowe owoce tego pięknego i świętego czasu.

Kongregacja ruchu Gloriosa Trinita

30.05.2015

"Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie." (J 15, 4)

Pod takim hasłem 30 maja 2015 r. o godzinie 17:00 w sali Filharmonii Kameralnej przy ulicy Nowa 2 w Łomży odbyła się Międzynarodowa Kongregacja Katolickiego Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. W spotkaniu wzięło udział ponad 600 gości z wielu miast Polski, a także z Białorusi i Włoch. W programie oprócz wspólnej, żywiołowej modlitwy słowem i pieśnią była konferencja ks. Tomasza Święcińskiego, świadectwo osoby świeckiej oraz recital Eleny Pecori, Beppe Stanco i chóru z Mediolanu prezentujący utwory z płyt "Wiatry miłości" i "Wiatry pokoju". Ważny element - jak zawsze - stanowiło słowo założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego.

Kongregacja to wielkie święto dla wszystkich wspólnot ruchu Gloriosa Trinita, źródło licznych łask i owoców duchowych oraz ogrom doznań, które są umocnieniem, inspiracją i zachętą na zwykłe dni życia w łasce Pana.

Spotkanie opłatkowe Gloriosa Trinita

15.01.2015

Delegacje prawie wszystkich wspólnot Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita zebrały się w Łomży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Tym razem spotkaniu przewodniczył Pasterz diecezji JE ks. biskup Janusz Stepnowski. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i katechezę wygłosił biskup Janusz. Następnie w Wieczerniku, pod samym dachem świątyni, przy śpiewie i modlitwie podsumowano miniony rok działalności. Były powody do radości - niektóre atelier już wymodliły i podjęły swoją misję a ich świadectwa były budujące i poruszające. Oczywiście nie zabrakło łamania się opłatkiem - uściskom i życzeniom nie było końca. Umocnieni Słowem Bożym, gorliwością "gloriosowych" kapłanów, wzajemną serdecznością i błogosławieństwem Pasterza diecezji wkraczamy w nowy rok działalności.

Kongregacja ruchu Gloriosa Trinita

15.11.2014

Katolicki Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita w drugą sobotę listopada przeżywał swoją wielkie święto - kolejną międzynarodową kongregację tym razem w Wyszkowie w 100-letnim już LO im. C.K. Norwida. Wstępem niejako do spotkania była wielka wspólnotowa adoracja w czwartek w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, która jednocześnie stanowiła podziękowanie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za 10 lat istnienia wspólnoty Gloriosa Trinita w Łomży. Adorację prowadził i katechezę wygłosił ks. Andrzej Święciński - założyciel ruchu. W sam dzień kongregacji spotkanie poprzedziła uroczysta Eucharystia w kościele św. Wojciecha w Wyszkowie, której w koncelebrze wielu kapłanów przewodniczył ks. Andrzej.

Kongregacja to wielkie świętowanie ruchu, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich wspólnot z całego świata - w tym roku były to delegacje z Mediolanu i z Lidy na Białorusi oraz oczywiście delegacje wszystkich wspólnot krajowych. Istotnym elementem spotkania jest wspólna modlitwa oraz osobiste świadectwa. Mottem kongregacji były słowa Jezusa "Przyjdźcie do Mnie wszyscy ...". Po modlitwie uwielbienia niezwykle radosnym elementem był występ najmłodszych uczestników, którzy swoim śpiewem zachwycili zgromadzonych. Katechezę programową wygłosił ks. Zbigniew Borawski - opiekun wspólnoty wyszkowskiej. Nie zabrakło też osobistego świadectwa oraz słowa założyciela i prezydenta ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego. Gościem honorowym był biskup Tadeusz Bronakowski, którzy z humorem i wielką erudycją skierował do zebranych swoje słowo otaz udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Dla członków ruchu kongregacja jest radosnym przeżyciem wspólnoty oraz potężnym impulsem do dalszego działania na polu ewangelizacji. Wielkie dzięki wspólnocie wyszkowskiej za ogromny trud przygotowania kongregacji!

Motyw przewodni: >> Powietrzem moim jest <<

Zakończenie Seminarium GT

14.11.2014

W drugą sobotę listopada dobiegło końca Seminarium Nowego Życia w Trójcy Świętej wspólnoty Gloriosa Trinita. Przez siedem tygodni uczestnicy seminarium (jest to forma rekolekcji wspólnotowych) w liczbie ok. 30 osób spotykali się na Eucharystii, katechezie i rozważaniu Słowa Bożego. Poszczególne konferencje i spotkania w grupach prowadzili kapłani związani z ruchem. Ostatnim akordem seminarium było wylanie darów Ducha Świętego. Po uroczystej Mszy świętej i trwającej non-stop adoracji w obecności Najświętszego Sakramentu nad każdym uczestnikiem modliła się grupa animatorów wypraszając w modlitwie wstawienniczej potrzebne dla niego łaski i dary. Przez kilka godzin świątynia nasza wypełniona była pełną skupienia modlitwą i śpiewem. Gościem specjalnym był tego wieczoru ks. Andrzej Święciński z Mediolanu - założyciel ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. Przewodniczył on Eucharystii oraz jak zwykle z wielką charyzmą wygłosił katechezę i poprowadził adorację. Posługę modlitewną przy tej uroczystości pełnili niestrudzeni animatorzy wspólnoty-matki z Łomży, którym serdecznie dziękujemy.

Letnie rekolekcje Gloriosa Trinita

4-12.07.2014

Corocznym zwyczajem Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita na początku wakacji organizuje tygodniowe letnie rekolekcje. Podobnie jak w roku ubiegłym odbyły się one w Kruklankach k. Giżycka. Wzięło w nich udział ok. 220 osób ze wszystkich wspólnot z całego kraju. Naszą wspólnotę reprezentowało 16 osób w wieku bardzo przeróżnym - od kołyski do emeryta. Najmłodsza uczestniczka Marysia w dniu wyjazdu liczyła sobie zaledwie 5 tygodni. Program dnia obejmował kolejno jutrznię, śniadanie, Eucharystię z katechezą, czas wolny, obiad, katechezę i atelier (spotkania w grupach), różaniec, kolację i adorację na zamknięcie dnia. Oprócz stałych elementów programu w niektóre dni były urozmaicenia, jak np. mecz siatkówki plażowej, dzień wyjazdowy, ceremonia odnowienia ślubów małżeńskich i dzień wesela, wspólne zabawy przy ognisku i inne. W rekolekcjach często uczestniczyły całe rodziny a ok. 1/3 grupy stanowiły dzieci. Od strony duszpasterskiej rekolekcje prowadzili kapłani: ks. Wojciech Wojtach z Białegostoku, ks. Grzegorz Stankowski z Łomży i ks. Tomasz Święciński z Łomży. Czas wolny można było wykorzystać na wypoczynek (do dyspozycji piękna plaża, jezioro, sprzęt wodny, boiska i plac zabaw) lub na spotkania oraz własną modlitwę. Przez cały czas towarzyszyła nam piękna pogoda oraz równie pogodny i radosny stan ducha. Rekolekcje to wspaniały czas oderwania się od codzienności, niezwykłych doznań, spotkań i przeżyć a także "ładowania akumulatorów" wiary. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski i duchowe owoce tego pięknego i świętego czasu.

Kongregacja GT

31.05.2014

W ostatnim dniu pięknego miesiąca maja odbyła się Międzynarodowa Kongregacja Katolickiego Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita w Białymstoku. Kongregację przygotował wraz ze swoją wspólnotą ks. Wojciech Wojtach. Tematem i myślą przewodnią był fragment listu do Rzymian (Rz. 13,11) "Teraz nadeszła godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli".

Samą kongregację poprzedziła Msza święta w kościele św. Ojca Pio sprawowana przez ks. Wojtacha w asyście ks. Andrzeja Święcińskiego (założyciel Ruchu GT) i ks. Jacka Czaplickiego (krajowy sekretarz ruchu GT).

Spotkanie miało miejsce w nowej auli Wydziału Pedagogiki UwB. Jak zawsze rozpoczęło się pieśnią i modlitwą uwielbienia. Potem wysłuchaliśmy świadectw rodzinnych i małżeńskich złożonych przez członków wspólnoty białostockiej. Katechezę "programową" wygłosił ks. Wojtach. A potem ... nastąpiła artystyczna uczta, czyli multimedialne misterium "Dźwięki w godzinie ciszy". Jego autorzy i wykonawcy to muzycy Piotr Kurstak i Witold Wilk oraz Katarzyna Rogowska, która przy akompaniamencie kolegów tworzy rysunki piaskiem na podświetlonej tafli szkła. Tematem była męka Jezusa od momentu modlitwy w Ogrójcu aż po zmartwychwstanie. Muzyka zagrana na różnych gitarach oraz perkusji i przedstawiane równocześnie na dużym ekranie rysunki, tworzone ręką na piasku stworzyły niezwykłe przedstawienie Męki Pańskiej.

Nie mogło się również obyć bez słowa i przesłania ks. Andrzeja Święcińskiego. Na koniec zdążył jeszcze sufragan białostocki, który udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Wracaliśmy do Kolna pełni radości i zapału do dalszej modlitwy i pracy w ruchu Gloriosa Trinita.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób ze wspólnot z Mediolanu, Białegostoku, Łomży, Kupisk, Czerwina, Wyszkowa, Kolna i Kozik.

Konsekracja w Gloriosa Trinita

1.02.2014

W wigilię Dnia Osób Konsekrowanych, który przypada w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego, w ruchu Gloriosa Trinita miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Oto 21 osób świeckich z Łomży i z Wyszkowa po trzech latach przygotowań i ćwiczeń duchowych na ręce założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego i w obecności licznych kapłanów i całej wspólnoty - w tym 33 osób konsekrowanych z Włoch - złożyło akt osobistej konsekracji. Konsekracja jest oddaniem na zawsze własnego życia jako wotum Ojcu przez ręce Jezusa dzięki łasce Ducha Św., pod opieką Najświętszej Marii Panny. Charakteryzuje ją gorliwość i wyrzeczenie w służbie Bogu i bliźniemu oraz przyjęcie jako drogi i stylu życia duchowości i misji Ruchu Gloriosa Trinita. Osoby konsekrowane przyjmują Regułę Życia, która zaleca:
- codzienny udział we Mszy Świętej,
- codzienną Adorację Eucharystyczną,
- medytowanie Słowa Bożego,
- odmawianie jednej godziny z Liturgii Godzin i Różańca Świętego,
- praktykowanie Sakramentu Pojednania przynajmniej raz w miesiącu,
- ofiarę dziesięciny.

Kontynuacją tego wzniosłego i radosnego dla całego ruchu wydarzenia była wspólna agapa, w czasie której słowem, pieśnią i tańcem wielbiono Boga i dziękowano Mu za wszystko, czego dokonał. Gościem specjalnym był biskup Tadeusz Bronakowski.

Osobom konsekrowanym życzymy, by przy współpracy z łaską Bożą wytrwali w swoich zobowiązaniach przynosząc obfite owoce w dziele nowej ewangelizacji.

Wigilijne atelier Gloriosa Trinita

20.12.2013

Zwykle spotykamy się raz w tygodniu w swoich atelier (domowe grupy modlitwy), lecz zgodnie z zaleceniem duchowego kierownictwa ruchu raz na jakiś czas pożądane jest wspólne spotkanie całej wspólnoty by utrwalać i zacieśniać więzi osobowe oraz dzielić się doświadczeniem. Tak więc w poszerzonym gronie i w obecności kapłanów - opiekuna wspólnoty ks. proboszcza Wojciecha Stefaniaka oraz ks. Piotra Dębka, modliliśmy się uwielbieniem, dziękczynieniem i prośbą oraz słuchaliśmy Słowa Bożego. Była to również okazja do wspólnotowej wigilii, podzielenia się opłatkiem, obdarowania się nawzajem życzeniami oraz wspólnego śpiewu kolęd. Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną pogłębiać swoją wiarę, do przyłączenia się do naszej wspólnoty: w każdą niedzielę wieczorna Msza św. to Eucharystia wspólnotowa z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Kongregacja Gloriosa Trinita

16.11.2013

Pod hasłem "Daj mi szansę - Jezus" odbyła się w ostatnią sobotę w Łomży międzynarodowa kongregacja Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. To już druga kongregacja od czasu powstania naszej kolneńskiej wspólnoty. Przybyli na nią przedstawiciele wszystkich wspólnot z całego świata: z Włoch (Mediolan, Neapol, San Benedetto), z Białorusi (Lida) i z Polski (Łomża, Wyszków, Białystok, Piątnica, Kupiski, Kolno, Czerwin, Goniądz, Koziki). Początkiem świętowania była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który również wygłosił homilię. Po przerwie na posiłek miało miejsce spotkanie, w czasie którego poszczególne wspólnoty (z braku czasu nie wszystkie) prezentowały swoje osiągnięcia. Szczególnie interesujące były dla nas doświadczenia wspólnot z Włoch i Białorusi. I wreszcie sama kongregacja w auli Zespołu Szkół Katolickich w Łomży. Po modlitwie uwielbienia i dziękczynienia katechezę programową wygłosił założyciel ruchu ks. Andrzej Święciński. Ważnym elementem spotkania była inscenizacja przygotowana przez zespół Teatru im. Józefa Węgrzyna z Ełku osnuta na kanwie Ewangelii a ilustrująca proces ewangelizacji i nawrócenia. W zapełnionej po ostatni kącik sali wytworzyła się niezwykła atmosfera pełna radości i Bożego ducha. Wśród uczestników było wielu kapłanów oraz wszyscy łomżyńscy biskupi, którzy na koniec - po słowie ordynariusza Janusza Stepnowskiego - udzielili wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Jeszcze długo po zamknięciu kongregacji większość uczestników przy kawie i poczęstunku trwała w radosnym uniesieniu dzieląc się swoimi przeżyciami i poznając się wzajemnie. Naładowani nową dawką radości i mocy, umocnieni słowem i duchem wkraczamy w kolejny etap działalności.

Spotkanie z ks. Andrzejem Święcińskim

15.11.2013

W przeddzień kolejnej kongregacji ruchu Gloriosa Trinita mieliśmy przyjemność gościć w naszej parafii założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego. Najpierw oczywiście wspólna Eucharystia z udziałem ks. Jacka Czaplickiego i pod przewodnictwem ks. dziekana Stanisława Uradzińskiego, który aktywnie uczestniczy w działaniach wspólnoty. Radość wspólnej modlitwy ubogacały nasze gloriosowe piosenki. W swojej katechezie ks. Andrzej jeszcze raz przypomniał filary, na których opiera się działalność Gloriosy: modlitwa, wiara, miłość, służba i posłuszeństwo. W głębokich i gorących słowach wskazywał potrzebę, istotę i radość płynącą z nowej ewangelizacji. Po nabożeństwie spotkaliśmy się w sali parafialnej, by porozmawiać o naszych sprawach wspólnotowych i podzielić się swoimi przemyśleniami. Liderom naszych atelier ks. Andrzej wręczył specjalne krzyże gloriosowe - symbole ruchu.

Spotkania z ks. Andrzejem, który jako założyciel jest nosicielem charyzmatu ruchu Gloriosa Trinita, są dla każdego z nas nie tylko wielką radością, ale także ogromnym umocnieniem oraz inspiracją do dalszej służby.

JEZUS NA STADIONIE

6.07.2013

W Roku Wiary blisko 60 tys. wiernych oraz ponad 500 księży spotkało się na Stadionie Narodowym by wspólnie uwielbiać Jezusa. Rekolekcje rozpoczęły się o godz. 9:00 i trwały do godz. 22:00. Najważniejszym punktem spotkania była Msza Święta, której przewodniczył arcybiskup Henryk Hoser SAC. Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Bp Marek Solarczyk. W programie rekolekcji znalazły się trzy konferencje, które wygłosił o. John Baptist Bashobora, katolicki kapłan z Ugandy a także: modlitwa uwielbienia, różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia i całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Stadionie Narodowym stanął 15 metrowy krzyż i scena w kształcie serca, z którego wychodzą dwa promienie - jeden czerwony, a drugi biały. Tak jak na obrazie Jezusa Miłosiernego.

Z naszego miasta w rekolekcjach uczestniczyło ponad 100 osób. Nasze uczestnictwo w spotkaniu było przede wszystkim wspólną i publiczną manifestacją wiary i uwielbieniem Boga, ale także niezwykłym przeżyciem religijnym służącym umocnieniu i pogłębieniu swojej wiary oraz osobistej relacji z Bogiem. Niezatarte wspomnienie pozostawiły katechezy charyzmatycznego kapłana z Ugandy, wspólnotowa modlitwa uwielbienia oraz modlitwa o uzdrowienie duchowe i fizyczne.

Organizację wyjazdu przygotowała wspólnota Gloriosa Trinita.

Atelier - modlitwa wspólnotowa

III-2013

Ruch Gloriosa Trinita, poświęcony Trójcy Świętej, dąży do głębokiego nawrócenia i oczyszczenia duchowego środowisk, w których żyją chrześcijanie. Pragnie pomóc ludziom w przejściu od wiary z przyzwyczajenia do wiary z wewnętrznego przekonania. Jedną z form pobożności oprócz cotygodniowej Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu jest atelier - czyli małe 10-12 osobowe grupy, które modlą się na wzór pierwszych chrześcijan w domach prywatnych. Każda grupa ma swojego lidera. W programie atelier znajdują się: wspólnotowa modlitwa uwielbienia, dziękczynna i wstawiennicza, czytanie Pisma Świętego, katecheza wygłaszana przez kapłana, świadectwa uczestników oraz uwielbianie Boga śpiewem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Wszystkich kochających Boga zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 18:00 na wspólnotową Mszę świętą i adorację Najświętszego Sakramentu.

Spotkanie opłatkowe Gloriosa Trinita

8.01.2013

Delegacje prawie wszystkich wspólnot Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita zebrały się w Łomży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Tradycją już jest, że spotkaniu przewodniczy JE ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i katechezę wygłosił biskup Tadeusz. Następnie w Wieczerniku, pod samym dachem świątyni, przy śpiewie i modlitwie podsumowano miniony rok działalności. Były powody do radości - wciąż powstają nowe wspólnoty (jak choćby nasza kolneńska) i ogniska działania ruchu. Wszyscy otrzymaliśmy świąteczne i noworoczne przesłanie od założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego. Każda wspólnota otrzymała świecę, przez którą ks. biskup przekazał symboliczne światło wiary. Oczywiście nie zabrakło łamania się opłatkiem - uściskom i życzeniom nie było końca. Umocnieni Słowem Bożym, gorliwością "gloriosowych" kapłanów i wzajemną serdecznością wkraczamy w nowy rok działalności.

=> Przesłanie ks. Andrzeja Święcińskiego <=

Kongregacja ruchu Gloriosa Trinita

10.11.2012

Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita w drugą sobotę listopada przeżywał swoją kolejną międzynarodową kongregację. Przygotowaniem do spotkania była wielka wspólnotowa adoracja w czwartek w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, na którą przybyło rekordowo ok. 800 osób. Adorację prowadził i katechezę wygłosił ks. Andrzej Święciński - założyciel ruchu. W sam dzień kongregacji spotkanie również poprzedziła adoracja prowadzona przez ks. Andrzeja.

Kongregacja to wielkie świętowanie ruchu, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich wspólnot z całego świata - w tym roku były to delegacje z Mediolanu i z Lidy na Białorusi oraz oczywiście delegacje wszystkich wspólnot krajowych. Istotnym elementem spotkania jest wspólna modlitwa oraz osobiste świadectwa. Mottem kongregacji była myśl św. Pawła z listu do Rzymian "Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem - osiągniesz zbawienie" a motywem przewodnim komunia serc. Tego dotyczyła katecheza ks. Andrzeja oraz liczne i przejmujące świadectwa. Gośćmi honorowymi byli obydwaj biskupi łomżyńscy, którzy skierowali do zebranych swoje słowo. Dla członków ruchu kongregacja jest radosnym przeżyciem wspólnoty oraz potężnym impulsem do dalszego działania na polu ewangelizacji. Wielkie dzięki wspólnocie łomżyńskiej za ogromny trud przygotowania kongregacji!

Zakończenie Seminarium GT

28.10.2012

W ostatnią niedzielę października dobiegło końca Seminarium Nowego Życia w Trójcy Świętej wspólnoty Gloriosa Trinita. Przez siedem tygodni uczestnicy seminarium (jest to forma rekolekcji wspólnotowych) w liczbie ok. 60 osób spotykali się na Eucharystii, katechezie i rozważaniu Słowa Bożego. Poszczególne konferencje i spotkania w grupach prowadzili kapłani związani z ruchem oraz doświadczeni animatorzy wspólnoty GT z Łomży. Ostatnim akordem seminarium było wylanie darów Ducha Świętego. Po uroczystej Mszy świętej i krótkiej adoracji w obecności Najświętszego Sakramentu nad każdym uczestnikiem modliła się grupa animatorów wypraszając w modlitwie wstawienniczej potrzebne dla niego łaski i dary. Przez kilka godzin świątynia nasza wypełniona była pełną skupienia modlitwą i śpiewem. Na zakończenie ogłoszono zainicjowanie drugiego atelier - już dwa domy są otwarte, gdzie członkowie wspólnoty spotykają się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Ostatnim akcentem spotkania była wspólna agapa w sali parafialnej.

Seminarium Gloriosa Trinita

X-2012

Od kilku tygodni w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy świętej odbywa się seminarium katolickiego ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. Seminarium to cykl siedmiu spotkań z uzdrawiającą Mocą Słowa Bożego, które zakończą się modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. Istotnymi elementami każdego spotkania są: wspólna modlitwa uwielbienia, katecheza, dzielenie się słowem w grupach a przez cały tydzień indywidualne rozważanie Słowa Bożego. Seminarium to rodzaj rekolekcji ewangelizacyjnych, które zakończą się prośbą o wylanie darów Ducha Świętego. Organizacyjnie i merytorycznie prowadzenie seminarium wspomaga wspólnota GT z Łomży na czele z ks. Jackiem Czaplickim. Wierzymy, iż to przedsięwzięcie pozwoli również okrzepnąć i rozwinąć się naszej parafialnej wspólnocie Gloriosa Trinita.

Gloriosa Trinita

VIII-2012

Jednym z podstawowych elementów życia wspólnotowego w ruchu Gloriosa Trinita jest atelier, czyli mała grupa wiernych, którzy w domu prywatnym modlą się na wzór pierwszych chrześcijan. W programie spotkania zawsze jest modlitwa dziękczynna i wstawiennicza, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, katecheza kapłana, świadectwa uczestników oraz uwielbienie śpiewem. Spotkanie odbywa się raz w tygodniu w ustalonym dniu. Nasz wspólnota przygotowuje się do Seminarium Nowego Życia w Trójcy Świętej, które rozpocznie się w poniedziałek 10 września wieczorną Mszą świętą i będzie trwało siedem tygodni. Spotkanie 24 sierpnia było jednocześnie pożegnaniem ks. Tomasza Święcińskiego, który przez swoją krótką wakacyjną posługę wniósł do naszej wspólnoty i parafii wiele ciepła, serca i prawdziwie chrześcijańskiego ducha. Wielkie Bóg zapłać!

Na zaproszenie ks. Tomasza Święcińskiego, który wakacyjnie posługuje w naszej parafii, odwiedziła nas liczna grupa członków wspólnoty Gloriosa Trinita z Wyszkowa i z Łomży. Najpierw było wspólne spotkanie towarzyskie i wzajemne zapoznanie się, które szybko przerodziło się w typowe atelier ze śpiewem i modlitwą. Potem zaś udział w wieczornej Mszy świętej. Grupa wyszkowska zaprezentowała znakomitą diakonię muzyczną, która pięknym śpiewem zapewniła oprawę Eucharystii raz adoracji Najświętszego Sakramentu. Znakomita większość przybyłych na wieczorne nabożeństwo została na adorację by na koniec w rytm dźwięków kołysanki utworzyć krąg opasujący całe wnętrze świątyni.

23 lipca oficjalnie rozpoczęła działalność w naszej parafii wspólnota Gloriosa Trinita. Tego właśnie dnia odwiedził nas ks. Andrzej Święciński z Mediolanu założyciel ruchu trynitarnego, który sprawował Mszę świętą, wygłosił Słowo Boże a następnie uczestniczył w spotkaniu wspólnoty. Przesłaniem dla kolneńskiej wspólnoty jest myśl zaproponowana przez ks. Andrzeja: "Zejdź z góry swojej pychy i zstąp na ziemię spaloną". Kierownikiem duchowym grupy jest ks. Wojciech Stefaniak. Powstanie nowej wspólnoty poprzedzone było kilkumiesięczną wspólną modlitwą i adoracjami prowadzonymi przez przedstawicieli łomżyńskiego oddziału ruchu Gloriosa Trinita.

Więcej informacji o ruchu GT można znaleźć na stronie www.gloriosatrinita.pl.

Prapoczątek: Rekolekcje wielkopostne

18-20.03.2012

Krzyż nie jest dla Ciebie radykalnym znakiem zapytania? Zastanów się, dlaczego Bóg zbawił Cię pozwalając się przybić do kawałka drewna? Dlaczego właśnie w ten sposób? Dlaczego nie uczynił tego przysłowiowym "pstryknięciem palcami"? Przecież jest wszechmocny!

 

 

 

 

Św. Ignacy Loyola proponuje ćwiczenie duchowne zwane "kolokwium pod krzyżem": Wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszącego na krzyżu rozmawiać z Nim (pytając Go), jak to On, będąc Stwórcą, do tego doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do życia śmierci doczesnej i do konania za moje grzechy. Podobnie patrząc na siebie samego pytać się siebie: Com ja uczynił dla Chrystusa? Co czynię dla Chrystusa? Com powinien uczynić dla Chrystusa? I tak widząc Go w takim stanie przybitego do krzyża, rozważyć to, co mi się wtedy nasunie.

 

Ważne jest, aby choć na chwilę stanąć pod Chrystusowym krzyżem. Kim jestem, ja, stojący pod dwoma skrzyżowanymi belkami: rzymskim żołnierzem, uczonym w Piśmie, łotrem (po prawej lub po lewej stronie), setnikiem, Marią Magdaleną, Janem...? A mój krzyż? Co sprawia, że czasem czuję się jak człowiek o unieruchomionych (przybitych?) rękach i nogach? Czy Krzyż na Kalwarii oświetla mój osobisty krzyż? Pytań jest wiele.

Rekolekcje to czas odpowiedzi. Na najważniejsze pytania.

 

 

W tym roku rekolekcje w naszej parafii były inne niż zwykle. Niby wszystko to samo - Msze święte dla różnych grup wiekowych, kazania, większa ilość spowiadających, czasami kolejka do konfesjonału ... Ale jednak były inne. Nie przeżywaliśmy ich sami. Towarzyszyła nam nieustannie duża grupa ze wspólnoty ewangelizacyjnej Gloriosa Trinita (Chwalebna Trójca) z Łomży. Byli na wszystkich nabożeństwach od rana do wieczora, byli w szkole jednej i drugiej. Śpiewali za nas i dla nas, choć w istocie śpiewali przecież na chwałę Pana. Wygłaszali świadectwa, adorowali, stwarzali niezwykły klimat żarliwej, odważnej, gorącej modlitwy, którego nam zwykle brakuje. Dawali wzór chrześcijańskiej postawy i zaangażowania. A przecież każdy z nich ma swoją pracę, swoje obowiązki, swoją rodzinę. A przecież codziennie trzeba z Łomży przyjechać i wrócić, taszczyć sprzęt do kościoła, do szkoły i z powrotem. Robili to wszystko z uśmiechem i radością. A na koniec jeszcze dziękowali nam, a nie my im!

Oprócz nabożeństw w kościele były także w dni powszednie spotkania rekolekcyjne w obu szkołach na terenie naszej parafii, tj. w Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz w I LO im. Adama Mickiewicza, w których uczestniczyła część młodzieży, ta bardziej świadoma i chętna. Wielu niestety wolało pójść sobie ... No właśnie, dokąd? I po co?

Módlmy się gorąco za tych wszystkich, którzy święty czas rekolekcji ominęli szerokim łukiem. Módlmy się o ich nawrócenie i zawrócenie z fałszywej drogi szukania tylko przyjemności, życia bez Boga i z pustką w sercu.

Nowością były adoracje Najświętszego Sakramentu po wieczornych Mszach świętych. Adoracje żywe, wartkie, pełne śpiewu i uwielbienia dla Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W poniedziałek, dzień św. Józefa, szczególnie podkreślany był wątek ojcostwa. Tego też dnia mężczyźni otrzymali specjalne błogosławieństwo przez nałożenie rąk. Ręce kapłana są konsekrowane i są narzędziem przekazywania łaski Bożej.

We wtorek takie błogosławieństwo mogli otrzymać wszyscy chętni. Byliśmy też świadkami niezwykłej reakcji niektórych osób na działanie Pana poprzez kapłańskie ręce. Te wszystkie liczne przeżycia powinny umacniać naszą własną wiarę i pobudzać do większej gorliwości i dbałości o religijną sferę naszej duchowości.

Sprawcą zaś i przewodnikiem po tych pięknych dziełach był nasz rekolekcjonista - ks. Jacek Czaplicki z Łomży. Wielkie Bóg zapłać za Jego trud, wysiłek i ofiarną posługę!

A na koniec jeszcze jedna wspaniała nowina: wspólnota Gloriosa Trinita z Łomży zobowiązała się przez najbliższy czas w każdą niedzielę po Mszy wieczornej przyjeżdżać do nas i wspólnie z nami przeżywać adoracje Najświętszego Sakramentu. Nie zmarnujmy tych okazji!