P A R A F I A
pod wezwaniem
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

18-500 KOLNO
ul. ks. Grajewskiego 2


Proboszcz:
ks. Tadeusz Kaczyński
tel. 696-501-701

Wikariusze:
ks. Krzysztof Godlewski
tel. 696-540-746
ks. Michał Kowalczyk

Tel. do księdza dyżurnego:
734-746-660KANCELARIA PARAFIALNA
tel. 734-746-660

Czynna w dni powszednie cały rok
od 8:00 do 8:30

Dodatkowo od poniedziałku do piątku:
od 16:45 do 17:45


KONTO PARAFII:

BS Kolno     80 8754 0004 0000 9957 2000 0010
PKO BP SA  27 1020 1332 0000 1902 0203 9857


O parafii

Parafia została erygowana 1 lipca 2004 roku przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.
Parafia znajduje się w północnej części m. Kolna, gdzie w latach 1999-2004 zbudowano nowy kościół
pw. Chrystusa Króla Wszechświata staraniem ks. Jana L. Grajewskiego.
Kamień węgielny został wmurowany 24.09.2000 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego.
Pierwszym proboszczem parafii przez 16 lat był ks. Wojciech Stefaniak.
Staraniem ks. proboszcza i ofiarnością wiernych zbudowano dom parafialny, wyposażono kościół, zagospodarowwano plac kościelny. Na posesji wokół kościoła wybudowano kapliczki różańcowe i ustawiono stacje Drogi Krzyżowej. Od strony zachodniej utworzono skalny Ogród Maryjny z figurami z czterech wielkich objawień. Przed kościołem od strony miasta postawiono pomnik Chrystusa Króla Wszechświata.
Zwieńczeniem procesu budowy kościoła i tworzenia parafii była konsekracja świątyni w dniu 9 czerwca 2018 r.

Do parafii należą:
Kolno ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Klonowa, Ks. Grajewskiego,Sosnowa, Świerkowa, Witosa, Dąbrowskiej 6 i 8, Wojska Polskiego bloki 67, 67a i domy prywatne od nr 43, Kolejowa, Targowa, Sportowa, Sikorskiego, 11 Listopada 3, 7, 17. oraz miejscowości: Czerwone, Czerwone Kolonie (wierni należący poprzednio do parafii Świętej Anny w Kolnie) i Rupin.

Liczba wiernych: ok. 4 750

Odpusty: Chrystusa Króla Wszechświata, Świętego Floriana

Cmentarz grzebalny: Cmentarz komunalny wspólny dla obydwu parafii w Kolnie.