RADA PARAFIALNA

Rada Parafialna powstała z Komitetu Budowy Kościoła, który został powołany jeszcze przy parafii św. Anny. Jest ona organem doradczym proboszcza opiniującym najważniejsze decyzje i podejmującym istotne dla parafii problemy. W pracach Rady aktywnie uczestniczy ok. 15 osób. Jej członkowie utrzymują stały kontakt z wiernymi w swoim środowisku, m.in. zbierają składki na wykończenie kościoła i jego otoczenia oraz inne potrzeby parafii. Ich zaangażowanie jest istotnym czynnikiem rozwoju wspólnoty parafialnej.

Zebrania Rady odbywają się raz w miesiącu.