Śpiewający Panu

Organistka

Teresa Adamczyk - pracuje w naszej parafii od 1.X.2010 r.

 


Chór parafialny

Chór parafialny pod kierunkiem p. Teresy Adamczyk

Próby chóru w każdą środę po Mszy św. wieczornej

 

Kolęda "Gdy się Chrystus rodzi" w wykonaniu naszego chóru

 


 


Schola dziecięca

Scholę dziecięcą prowadzi p. organistka Teresa Adamczyk pod opieką ks. Michała Kowalczyka

Spotkania scholi dziecięcej: sobota godzina 10:00