Aktualne wydarzenia w parafii

Polska pod krzyżem

14.09.2019

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego.

Spotkanie modlitewne "Polska pod Krzyżem" odbyło się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie 14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wzięła w nim udział połączona pielgrzymka obydwu kolneńskich parafii pod duchowym kierownictwem ks. Grzegorza Karwowskiego ze św. Anny.

Łącząc się duchowo ze zgromadzonymi we Włocławku i w naszym kościele licznie przybyli wierni wzięli udział w cyklu modlitw, w których centrum był Chrystusowy krzyż. Najpierw przeszliśmy Drogę Krzyżową, którą poprowadził ks. proboszcz. Potem adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i wspólnie odmówiliśmy różaniec. O zwykłej porze uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Po jej zakończeniu wyszliśmy na zewnątrz pod krzyż misyjny. Tutaj miała miejsce adoracja krzyża przez specjalne modlitwy i pieśni. Na zakończenie każdy z uczestników z nabożną czcią ucałował krzyż, jako znak zwycięstwa i symbol naszej wiary.

Pogrzeb Józefa Izbickiego

7.09.2019

W pierwszą sobotę miesiąca września odbył się pogrzeb Józefa Izbickiego, który zmarł po krótkiej ale intensywnej chorobie. Państwo Izbiccy wychowali czterech synów, z których dwóch zostało kapłanami. Nic więc dziwnego, że w uroczystościach pogrzebowych brało udział trzech naszych biskupów, ponad 80 księży i wielka rzesza parafian. Zmarły Józef był człowiekiem niezwykłej skromności i życzliwości, cichy, spokojny, zrównoważony i zawsze chętny do pomocy. Angażował się chętnie w różne prace przy kościele i na rzecz parafii - czy szopka na Boże Narodzenie, czy ołtarzyk na Boże Ciało - on przy tym był. Mógł jeszcze żyć, ale Pan wezwał go do siebie. Niech spoczywa w pokoju!

Pielgrzymka duchowa

1-14.08.2019

Od 14 już lat w ramach Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej istnieje Grupa Biała „Pielgrzymów Duchowych”. Tworzą ją ci, którzy nie mogą wędrować do tronu Królowej Polski na Jasnej Górze. Patronem grupy jest święty Jan Paweł II. Pielgrzym duchowy w dniach od 1 do 14 sierpnia uczestniczy w macierzystej parafii w Apelu Jasnogórskim łącząc się duchowo z pątnikami w drodze. Na trasie jest niesiony znak Grupy Pielgrzymów Duchowych a jeden z kapłanów codziennie odprawia Mszę św. w ich intencji.
Codziennie więc spotykaliśmy się w naszym kościele na pięknym wieczornym nabożeństwie, w którym uczestniczy systematycznie ok. 150 osób. Wspólna modlitwa w intencjach pątników i własnych oraz wzajemne wsparcie duchowe umacnia wiarę i więź między nami. Zawiązywany na koniec wspólny krąg otacza szczelnie cały kościół i jest to widok szczególnie budujący. Starajmy się o podobną jedność na co dzień w naszej wspólnocie parafialnej i całej ojczyźnie.

Na wigilię wielkiego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny nasi pątnicy wrócili już do domów i razem z nami brali udział w ostatnim pielgrzymkowym apelu. I chociaż było jak zwykle - a może jeszcze bardziej - uroczyście i radośnie, to jednak w każdym sercu tliła się iskierka żalu, że to już koniec tych pięknych spotkań. Ale przecież za rok znów ruszy pielgrzymka i znów - jak Bóg pozwoli - będziemy się spotykać u stóp Maryi w sierpniowe wieczory ...
Wielkie niech będą dzięki Bogu i Matce Najświętszej za te nasze piękne spotkania, ale też wielkie dzięki wszystkim za wierne uczestnictwo, posłudze muzycznej za piękne śpiewanie i kapłanom ks. Michałowi i ks. Adamowi za rozważania i radosne przewodnictwo.

Gościmy pielgrzymów z Diecezji Ełckiej

29.07.2019

W sierpniu cała Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. To oczywiście tylko skrót myślowy, ale prawdą jest, że z przeróżnych zakątków naszej ojczyzny ciągną grupy pielgrzymkowe do stóp Jasnogórskiej Pani. Przez teren naszej parafii tradycyjnie już przechodzi Pielgrzymka Ełcka. Główny nurt utworzony m.in. przez grupy z Ełku, Olecka, Suwałk i Augustowa przechodzi przez Kolno i tych pielgrzymów gościliśmy przy naszym kościele darząc ich staropolską gościnnością, życzliwością i podziwem. Grupa z Pisza, która dołącza do pozostałych dopiero w Zabielu, przechodziła przez Czerwone i tam była podejmowana przez mieszkańców. Dzięki Bogu idea wspierania pielgrzymujących rodaków jest ciągle żywa i chętnie pielęgnowana. Chociaż w ten sposób możemy włączyć się w ogólnonarodowe rekolekcje w drodze, jakimi jest każda pielgrzymka.

Święcenie pojazdów

21.07.2019

Tradycyjnie już w niedzielę najbliższą św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących - po każdej Mszy św. były święcone pojazdy. I nie chodzi tu o te kilka kropel święconej wody, ale o przypomnienie, że na drodze każdego obowiązują określone zasady - nie wolno narażać zdrowia i życia ani własnego, ani cudzego. Każdy z kierowców przy tej okazji otrzymał mały upominek - breloczek lub nalepkę w wizerunkiem św. Krzysztofa. Kierowcy zwyczajowo składali ofiary na fundusz Miva Polska zakupu pojazdów na potrzeby misji katolickich.

Pielgrzymka na Litwę

18-20.07.2019

W samym środku lata wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka do historycznych stolic sąsiedniej Litwy. Na pierwszy ogień poszło najbliżej leżące Kowno, które było stolicą jedynie w dwudziestoleciu międzywojennym. Tutaj obok riun zamku obejrzeliśmy pofranciszkański kościół św. Jerzego, zabytkowe budynki kurii arcybiskupiej, rynek z przepięknym ratuszem, ślady po bytności Adama Mickiewicza, cacuszko dawnej architektury - dom Perkuna, kościół ufundowany przez księcia Witolda oraz potężną katedrę św. Piotra i Pawła. Wisienką na kowieński torcie okazał się największy na Litwie zespół klasztorny w Pożajściu (dzisiaj przedmieście Kowna) - miejsce przepiękne pod każdym względem. Potem krótki przejazd do Wilna i spacerem po urokliwej wileńskiej Starówce docieramy do ukrytego między kamieniczkami sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przed oryginalnym obrazem Jezusa Miłosiernego w niezwykłej atmosferze odbywamy naszą pierwszą Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu. Dalej długim spacerem przez Zarzecze na obiadokolację i powrót do hotelu blisko centrum. Wieczorem zaś indywidualne i grupowe spacery gdzie oczy poniosą.

Drugi dzień zaczynamy mocnym akcentem i podjazd i wejście na Górę Trzykrzyską, skąd rozciąga się wspaniała panorama na stare Wilno. Następnie zjazd w serce Starówki i zwiedzanie monumentalnej katedry św. Stanisława, a w niej ze szczególną pieczołowitością kaplicy św. Kazimierza. W dalszej kolejności przejazd do siedziby Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie swego czasu mieszkał i posługiwał bł. ks. Michał Sopoćko. Po wysłuchaniu dynamicznej opowieści jednej z sióstr o przesłaniu wiary i zaopatrzeniu się w stosowne pamiątki (czyli różnej wielkości obrazy Jazu Ufam Tobie) przejeżdżamy na Antokol Tutaj otwiera się przed nami barokowa perła Wilna - ufundowany przez Michała Paca kościół św. Piotra i Pawła. Całe jego wnętrze pokryte jest ponad 2000 białych stiukowych rzeźb i czyni niezwykłe wrażenie. A co figura, to kolejna opowieść z przesłaniem o życiu, o wierze, o zbawieniu ... Aby poznać całą historię i treść zamkniętą w tym niezwykłym dziele - tydzień byłoby za mało. Ale my biegniemy dalej do cudownie ocałego domku św. Siostry Faustyny, by wysłuchać kolejnej opowieści o poczuć niezwykłą atmosferę tego miejsca. Potem przeskok na drugi koniec miasta i skok windą ku górze - na wieżę telewizyjną, by podziwiać widok na całe miasto rozłożone wśród wzgórz i zieleni. I znowu przejazd w miejsce najbardziej wytęsknione i oczekiwane - do Ostrej Bramy. Tutaj oczywiście opowieść, rzut oka na kościół św. Teresy, ale najważniejsza jest Ona - Matka Boska Miłosierdzia. U Jej stóp przeżywamy naszą Eucharystię i składamy nasze podziękowania, prośby i nadzieje. Pełni radosnego ducha zaglądamy do dwóch pobliskich a jakże różnych cerkwi - Św. Ducha i Św. Trójcy. Po drodze oglądamy ogromny kościół św. Kazimierza, tylko z zewnątrz maleńki ale fantazyjny kościół św. Anny oraz kościół bernardynów. (Podobno w Wilnie z dowolnego miejsca widać przynajmniej trzy kościoły!) Dalej spacerem do pomnika a następnie muzeum Adama Mickiewicza. Na każdym kroku przekonujemy się, jak głęboko to miasto przesiąknięte jest polskością. Ostatnim punktem na Starówce jest zasłużony uniwersytet wileński i piękny kościół uniwersytecki św. Janów wraz z monumentalną dzwonnicą.

Sobotę zaczynamy od kościoła franciszkanów Wniebowzięcia NMP niedawno odzyskanego. Tutaj szczególnie - choć w wielu innych miejscach również - widzimy jak wiele zniszczenia dokonano w czasach carskich, wojennych czy radzieckich gdzie kościoły zamieniano na stajnie, magazyny a w najlepszym przypadku na muzea. I jeszcze obowiązkowa wizyta na cmentarzu na Rossie - chwila skupienia i modlitwy przy grobie Marii Piłsudskiej, mały spacer po starej Rossie i czas żegnać się z Wilnem. Opuszczając Wilno zajeżdżamy do lasu k. Ponar gdzie w czasie ostatniej wojny wymordowano prawie 100 tys. ludzi różnych narodowości. Następnie kierujemy się na Troki - dawną stolicę Litwy. Najpierw trochę wolnego czasu na rozejrzenie się po miasteczku i jakieś pamiątki a potem zaraz Eucharystia w pięknym kościele Nawiedzenia NMP. Po Mszy św. spacerem poznajemy urokliwe zakątki i karaimskie domy kierując się rzecz jasna na zamek Witolda na wyspie jeziora Galve. Zwiedzamy zamek dolny i górny, komnaty muzealne i inne atrakcje i wracamy na stały ląd by na obiedzie kosztować karaimskie przysmaki w tym obowiązkowe kibiny. Jeszcze pożegnanie przemiłej przewodniczki p. Albiny, autokar i ... droga powrotna. Ale wyprawa nie byłaby pielgrzymką, gdybyśmy po drodze nie zajechali do Studzienicznej, by pokłonić się Matce Bożej w kaplicy na wyspie.

Ogromne podziękowania dla ks. proboszcza Wojciecha Stefaniaka, który pielgrzymkę zorganizował i czuwał nie tylko nad jej duchowym wymiarem, ale również nad jej przebiegiem, by wszystko było na swoim miejscu, na czas i we właściwym porządku.

Letnie rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita

6-13.07.2018

Corocznym zwyczajem Ruch Ewangelizacyjny Gloriosa Trinita na początku wakacji organizuje tygodniowe letnie rekolekcje. Tym razem zaplanowano kilka turnusów w kraju i jeden we Włoszech. W lipcowych rekolekcjach w Kruklankach wzięło udział ok. 90 osób z różnych wspólnot z całego kraju - Łomży, Wyszkowa, Kolna, Białegostoku, Moniek, Zambrowa, Małego Płocka i Goniądza. Naszą wspólnotę reprezentowało 24 osoby w wieku bardzo przeróżnym - od maluchów do emeryta. Program dnia obejmował kolejno jutrznię, śniadanie, Eucharystię z homilią, czas wolny, obiad, różaniec, katechezę dnia i atelier (spotkania w grupach), kolację i adorację Najświętszego Sakramentu na zamknięcie dnia. Rekolekcje odbywały się pod hasłem "Słowo Boże" a katechezy tematyczne poświęcone były wybranym aspektom poznawania, działania, rozważania i życia Słowem Bożym. Oprócz stałych elementów programu w niektóre dni były urozmaicenia, jak np. poznawanie nowych osób, dzień wyjazdowy, kolacja przy ognisku, wspólne zabawy i inne. W rekolekcjach często uczestniczyły całe rodziny a ok. 1/3 grupy stanowiły dzieci. Od strony duszpasterskiej rekolekcje prowadził ks. Wojciech Wojtach z Moniek, który przygotował program i treść z pomocą wspólnoty z Białegostoku. Czas wolny można było wykorzystać na wypoczynek (do dyspozycji piękne tereny wokół - miejscowość Kruklanki, mazurskie krajobrazy, jezioro Gołdopiwo, plaża i sprzęt wodny) lub na spotkania oraz własną modlitwę. Pogoda była wprawdzie zmienna - najpierw chłody i deszcz a dopiero na koniec trochę słońca, ale stan ducha był niezmiennie pogodny i radosny.

Rekolekcje to wspaniały czas oderwania się od codzienności, czas niezwykłych doznań, spotkań i przeżyć a także "ładowania akumulatorów" wiary. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski i duchowe owoce tego pięknego i świętego czasu.

Plac zabaw

VI-VII.2019

Drugą częścią projektu zagospodarowania terenu wokół naszego kościoła było zbudowanie placu zabaw dla najmłodszych. Część pierwsza, czyli zieleń wokół świątyni, już od jesieni cieszy nasze oczy i upiększa plac kościelny. W ostatnich tygodniach w kilku rzutach montowano instalacje tworzące plac zabaw w rejonie boiska do siatkówki plażowej. Po zainstalowaniu wszystkich przewidzianych urządzeń w dniu 8 lipca cały obiekt został pobłogosławiony i poświęcony. Tak więc w tej części miasta powstał cały kompleks sportowo-rekreacyjny, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy. Cieszyć się należy, że parafia nasza pełni nie tylko funkcję duszpasterską, ale również cywilizacyjną i społeczną.

Spotkanie wspólnot intronizacyjnych

28.06.2019

Tradycyjnie już w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w łomżyńskiej katedrze spotkały się wspólnoty intronizacyjne z całej diecezji, by w atmosferze jedności dziękować za owoce modlitwy w parafiach i dynamiczny rozwój nowych wspólnot. Uroczystej celebrze przy udziale wielu kapłanów opiekunów wspólnot parafialnych przewodniczył biskup senior Stanisław Stefanek - krajowy duszpasterz ruchu intronizacyjnego. Pierwszym elementem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez jedną ze wspólnot. Następnie wszyscy wzięli udział w liturgii Mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Stanisław. Część liturgiczną kończyło nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tegoroczne spotkanie zbiegło się z jubileuszem 60-lecia kapłaństwa biskupa Stefanka, który otrzymał od zebranych gorące życzenia, podziękowania i wyrazy wdzięczności.

Króluj nam Chryste!

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

27.06.2019

Osiem dni oktawy Bożego Ciała jest uważane za czas szczególnej łaski, a Jezus we własnej Osobie spaceruje naszymi ulicami lub wokół Kościoła. Przez cały ten czas w ramach nabożeństwa wieczornego śpiewane były nieszpory eucharystyczne a także uczestniczyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Zakończenie oktawy, czyli tzw. "ostatni nieszpór", jest zgodnie z tradycją obchodzony szczególnie uroczyście. W ten dzień święci się pierwociny kwiatów i ziół tzw. wianki.
Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Wianki robi się zazwyczaj z rozchodnika, rumianku, dzikiej róży, chabrów, polnych maków, koniczyny, mięty, macierzanki, grzmotnika, kopytnika i jaśminu. Zatyka się je za obrazami świętych, nad oknami i w stodole. W polskiej tradycji wierzy się, że zarówno poświęcone ziele z wianków jak i brzozowe gałązki które bierzemy z ołtarzy podczas Bożego Ciała, mają uchronić przed uderzeniami pioruna, burzą, pożarem, gradobiciem i szkodnikami w polach. Wianek przechowywany jest przez cały rok, nie wolno go wyrzucić, bo jest poświęcony, po roku można go spalić.
Ostatnim elementem jest specjalne błogosławieństwo dzieci, którego udzielają kapłani przez nałożenie rąk.

Ewangelizacja na wodzie

23.06.2019

Po raz drugi już na początku lata w Giżycku w niedzielę 23 czerwca miało miejsce spotkanie wielu wspólnot GT pod hasłem "Ewangelizacja na wodzie". Spotkanie rozpoczęła Msza święta z udziałem miejscowych parafian w kościele p.w. św. Brunona z oprawą muzyczną i śpiewem zespołu z Giżycka. Najświętszą ofiarę współcelebrował i homilię wygłosił ks. Jacek Czaplicki. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiła krótka adoracja Najświętszego Sakramentu w rycie ruchu Gloriosa Trinita. Po wyjściu z kościoła była okazja do wspólnego zdjęcia i posiłku w pobliskiej stołówce ośrodka Caritas. Następnie wszyscy udali się do portu i weszli na duży statek wycieczkowy, by odbyć zasadniczą część imprezy, którą był rejs dookoła jeziora Niegocin. Na początek kawa i słodki deser a potem już tylko modlitwa. Statek rozbrzmiewał radosnym śpiewem, który niósł się daleko po tafli jeziora i przykuwał uwagę przepływających w pobliżu licznych jachtów i żaglówek. Było rzecz jasna Słowo Boże i katecheza ks. Jacka oraz szereg mocnych świadectw. A wszystko przeplatane gromkim śpiewem. Na koniec rejsu uczestnicy zwróceni twarzą ku wodzie i na cały świat odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Cały rejs odbywał się przy pięknej ciepłej i słonecznej pogodzie a lekki wietrzyk łagodził skutki upału. Trzecia część spotkania miała miejsce nad jeziorem przy hotelu “Europa” gdzie można było zaspokoić apetyt daniami z grilla i sałatkami z warzyw. Na koniec w radosnej atmosferze odśpiewano w kręgu różaniec wykonany brawurowo przez gitarzystów i wszystkich uczestników. Wszystkie wolne chwile zapełniały wspólne rozmowy, wymiana informacji i serdeczności. Spotkanie stanowiło dobitny wyraz jedności w charyzmacie i komunii serc wszystkich członków Gloriosy. Za wszelkie owoce tego radosnego modlitewnego przedsięwzięcia Bogu niech będą dzięki!

Brunoniada

21.06.2019

Zespół Wychowania Duchowego naszego Hufca ZHP, czyli księża wikariusze z obydwu parafii (wszyscy bez wyjątku są instruktorami), zorganizował wyprawę rowerową dla harcerzy do miejsca poświęconego patronowi naszej diecezji św. Brunonowi z Kwerfurtu. Jest to tzw. Śmierciowa Góra za Kozłem w kierunku na Wincentę gdzie znajduje się kapliczka św. Brunona, stacje Drogi Krzyżowej oraz Droga Dekalogu. Miejsce jest powszechnie znane, bo często odbywały się tam różne uroczystości o charakterze religijnym. Grupa skompletowała się przy naszym kościele i stąd wyruszyła na trasę, która wiodła najpierw w kierunku Zabiela a potem drogami gruntowymi (w tym piaskowe odcinki specjalne), by omijając ruchliwą drogę krajową dotrzeć do Czerwonego. Rowerzystów prowadził ks. Adam Sierzputowski, zamykał ks. Artur Akimowicz, nad wszystkim czuwał ks. Grzegorz Karwowski, który również wiózł zaopatrzenie. Stamtąd już asfaltem prosto na Kozioł. W samym Koźle zatrzymaliśmy się przy miejscowym kościele na krótki oddech. Potem już tylko kawałek i jesteśmy u celu. Po krótkiej przerwie na uregulowanie oddechu i uzupełnienie płynów spotykamy się przy kapliczce św. Brunona. Tutaj ks. Grzegorz zapoznał wszystkich z historią miejsca oraz sylwetką patrona diecezji. Ponieważ radio bez przerwy nadaje alerty ostrzegawcze, po krótkiej modlitwie i refleksji wracamy do kościoła w Koźle. Tutaj w planie było ognisko z kiełbaskami, ale z uwagi na zagrożenia pogodowe (gwałtowne tego lata) wracamy podobną drogą do parafii Chrystusa Króla. W ogrodzie przy domu parafialnym już na spokojnie upiekliśmy kiełbaski na grillu - każdy zjadł ile chciał, odpoczął i ... to już koniec. Wszyscy w dobrych humorach zapewniali, że chętnie powtórzą wyprawę za rok. Bogu niech będą dzięki!

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało

20.06.2019

Dziwną Chrystus przyjął postać - stał się Chlebem. To zrozumiałe, chciał być tak blisko, jak to jest tylko możliwe. Chciał być na co dzień, jak pokarm. Chciał być potrzebny jak chleb. Eucharystię można zrozumieć tylko jako gest miłości. Taką pamiątkę mógł wymyślić tylko Bóg, i to Bóg, który ukochał człowieka miłością ponad wszelką miarę. Wspomnijmy dzisiaj dzień naszej pierwszej Komunii świętej. Wspomnijmy wszystkie następne Komunie święte i spróbujmy za nie podziękować Chrystusowi. Wspomnijmy Wieczernik i wszystkie Komunie święte, rozdane na całej kuli ziemskiej od tamtego momentu, aż do tej chwili. Dziś, w uroczystość Bożego Ciała, dziękujemy Bogu za Jego wprost niepojętą miłość do nas, za miłość, która stała się chlebem.

I my wyszliśmy na ulice naszego miasta by masowo i publicznie dziękować Bogu za Jego miłość do nas, za Jego Najświętsze Ciało i Krew, które nam zostawił, aby nasycić głód ludzkiej duszy.

Wycieczka dzieci

16.06.2019

Grupa ok. 20 dzieci (głównie pierwszokomunijnych, ale nie tylko) ze swymi opiekunami i pod duchową opieką ks. proboszcza odbyła ciekawą wycieczkę na pojezierze augustowskie. Najpierw miał miejsce rejs statkiem przez jeziora Necko, Białe i Studzieniczne z Augustowa do Studzienicznej. Tutaj grupa odwiedziła kościół parafialny, ale główną atrakcją była kaplica na półwyspie - sanktuarium Matki Boskiej Studzieniczańskiej. Po obowiązkowym zdjęciu przy pomniku Jana Pawła II na brzegu jeziora, wszyscy wzięli udział we Mszy świętej w przepięknej kaplicy. Kolejnym punktem programu był plenerowy posiłek przy grillu i relaks nad jeziorem, gdzie zapasami żywności dzieci dzieliły się chętnie z kaczkami. Końcowym elementem był spacer po wybranych miejscach pięknego Augustowa. Panujący upał chłodziła kurtyna wodna oraz obowiązkowe lody. Wszyscy wrócili z wyprawy zadowoleni i pełni dobrych wrażeń.

Bierzmowanie

21.05.2019

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, spotkaniach formacyjnych w kościele po przewodnictwem ks. Adama Krawczyka oraz w małych grupach pod okiem doświadczonych animatorów, skompletowaniu niezbędnego uczestnictwa w nabożeństwach, zaliczeniach i podpisach, i oczywiście po spowiedzi świętej nadszedł wreszcie ów dzien. Grupa kilkudziesięciu młodych ludzi przyjęła z rąk JE ks. biskupa seniora Stanisława Stefanka sakrament bierzmowania - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Niech umocnieni darami Ducha Świętego wzrastają w wierze i odważnie dają świadectwo swojej wiary.

Zdjęcia grupowe w pełnej rozdzielczości: >>Grupa_1<<     >>Grupa_2<<

Biały tydzień

V-2019

W ubiegłą niedzielę 12 maja grupa dzieci z całej naszej parafii przystąpiła do I Komunii Świętej. Przez kolejne dni tygodnia dzieci te w uroczystych strojach komunijnych brały udział w wieczornej Mszy świętej i nabożeństwie majowym. Sukcesywnie też dzieci były wyposażanie w niezbędne atrybuty życia chrześcijańskiego, m.in. różańce, książeczki do nabożeństwa i pamiątkowe obrazki. Ks. Adam Sierzputowski w codziennych spotkaniach zachęcał dzieci do pielęgnowania i rozwijania relacji z Panem Jezusem oraz pogłębiania uczestnictwa w życiu Kościoła, np. przez obchodzenie pierwszych piątków miesiąca. Ze względu na uczestnictwo dzieci i rodziców nabożeństwa "białego" tygodnia miały swój podniosły charakter i były pozytywnym impulsem dla wszystkich pozostałych uczestników.

Odpust świętego Floriana

5.05.2019

Uroczystość odpustowa naszego drugiego patrona i jednocześnie patrona miasta została przeniesiona na niedzielę z dnia 4 maja. Uroczystej Mszy świętej - sumie odpustowej - przewodniczył i przez cały dzień Słowo Boże głosił ks. dr Michał Cherubin - prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Kaznodzieja wzywał nie tylko do naśladowania świętego patrona - człowieka wielkiej odwagi, wierności i honoru - ale także do dawania świadectwa wiary w naszym codziennym życiu, służbie i postępowaniu. W sumie odpustowej wzięły udział strażackie poczty sztandarowe, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Kolnie i drużyna OSP z Czerwonego. Uroczystość jak zawsze zakończyła procesja wokół kościoła. I choć od rana straszyło deszczem, to we właściwym czasie Pan niebo rozpogodził. Wspólnym odśpiewaniem hymnu Ciebie Boga wysławiamy podziękowaliśmy Panu za piękne świętowanie.

3 Maja

3.05.2019

Narodowe święto Konstytucji 3 Maja a jednocześnie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodziliśmy jak zwykle bardzo uroczyście. Obchody miejskie rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej w intencji Ojczyzny w naszym kościele. Przybyły poczty sztandarowe, władze powiatu i miasta, miejska orkiestra dęta oraz spora liczba mieszkańców miasta. W podniosłym, patriotycznym nastroju dziękowaliśmy Panu za naszych dziadów i ojców oraz modliliśmy się o pomyślność dla naszej Ojczyzny i całego narodu polskiego. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Sierzputowski. Po nabożeństwie przy chłodnej ale znośnej pogodzie ruszył tradycyjny przemarsz do miejsc pamięci narodowej gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz złożono wieńce i kwiaty.

Godzina Miłosierdzia

28.04.2019

" O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego". (Dz. 1320)

Godzina Miłosierdzia - odprawiana o godzinie 15:00 - upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Jest ona wezwaniem do wdzięcznego zwrócenia swych myśli i serca w stronę Boga-Człowieka, który ofiarował się i umarł za nasze niewierności. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi.

Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi.

Podczas trwającego 40-godzinnego nabożeństwa w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o trzeciej godzinie dnia kościół nasz zapełnił się wiernymi, by przed wystawionym Najświętszym Sakramentem polecać Jezusowi Miłosiernemu ważne intencje indywidualne i zbiorowe. Modlitwy prowadziła Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wielkanoc

21.04.2019

Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do ziemskiego życia, jak to miało miejsce przy wskrzeszeniach, których dokonał Jezus przed Paschą: córki Jaira, młodzieńca z Naim, Łazarza. Fakty te były cudownymi wydarzeniami, ale osoby obdarzone cudem odzyskiwały, dzięki mocy Jezusa, „zwyczajne” życie ziemskie. W pewnym momencie miały umrzeć jeszcze raz.
Zmartwychwstanie Chrystusa z istoty swej jest inne. W swoim zmartwychwstałym Ciele przechodzi On ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. W zmartwychwstaniu ciało Jezusa napełnione jest mocą Ducha Świętego. Uczestniczy w życiu Bożym w stanie swej chwały.
Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas. Już teraz uczestniczymy w Jego zmartwychwstaniu. Święty Paweł zachęca: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”.

W tym roku całe Triduum Paschalne i Wielkanoc przypadło na czas pięknej i przyjaznej pogody. Jednakże dla spraw wieczności nie ma to żadnego znaczenia. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!

Wielka Sobota

21.04.2019

Tradycyjnie w Wielką Sobotę we wszystkich kościołach parafialnych od wczesnych godzin porannych święcone są pokarmy, spożywane następnie podczas wielkanocnego śniadania. Świątynie, tętniące atmosferą całodziennej adoracji Grobu Chrystusa, otwarte są do samego wieczora. Po zmierzchu rozpoczyna się najbardziej uroczysta i symboliczna Liturgia – Wigilia Paschalna.

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego. Jej obchody rozpoczynają się po zachodzie słońca, kiedy zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Jej radosna liturgia należy już do obchodów dnia zmartwychwstania. Całość nabożeństwa składa się z następujących części:
Liturgia Światła – poświęcenie ognia i paschału, odśpiewanie Orędzia Paschalnego;
Liturgia Słowa – czytania przedstawiające historię zbawienia od stworzenia świata do zmartwychwstania Jezusa;
Liturgia Chrzcielna – litania do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
Liturgia Eucharystyczna – przebiega jak uroczysta Msza święta.

Naturalną kontynuacją Wigilii Paschalnej jest Liturgia Świadectwa – procesja rezurekcyjna.

Wielki Piątek

19.04.2019

Panie Jezu! Po raz kolejny w moim życiu kroczyłem śladami najdoskonalszej drogi życia, jakiej przykład mi dałeś. Nie była ona łatwa. Podobnie jest z moim życiem. Tyle cierpienia. Tyle smutku, łez i rozpaczy. Ale zniosę to dla Ciebie i z Twoją pomocą ponieważ Ty ciągle jesteś ze mną. Nawet jeżeli teraz jest mi ciężko, to wiem, że z Twoją pomocą pokonam wszystko. I tak jak Ty, w dniu Zmartwychwstania zwyciężyłeś, tak i ja będę się kiedyś razem z Tobą radował. Pragnę tego z całego serca i proszę Cię o to w zanoszonej do Ciebie w moim sercu modlitwie.

Jezu, niech moja droga życia, która jest często drogą krzyżową, niech mnie nie zniechęca, niech nie gasi Bożej nadziei, niech nie prowadzi do rozpaczy, bowiem Ty sam jaśniejesz na końcu tej drogi. Stoisz i czekasz na człowieka, czekasz z uśmiechem szczęścia, z sercem wypełnionym miłością i z otwartymi ramionami, jaśniejącymi blaskiem mocy i siły zmartwychwstania.

Wiedz, Boży człowieku, że Pan cię nieustannie szuka i pragnie zaszczycić cię nowym spotkaniem.

 

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Współczesne nabożeństwo Wielkiego Piątku sprawowane jest po południu. Tego dnia nie sprawuje się Mszy świętej. Po podejściu do ołtarza kapłan w czerwonych szatach pada na twarz i modli się w milczeniu. Po chwili rozpoczyna się liturgia słowa. Wierni wysłuchują obszernego opisu męki z Ewangelii według św. Jana. Tym razem mogliśmy ją usłyszeć w wersji śpiewanej. Na zakończenie odmawiana jest dawna, uroczysta modlitwa powszechna, obejmująca wszystkie stany Kościoła i cały świat.

Kolejną częścią wielkopiątkowego nabożeństwa jest adoracja krzyża. Do świątyni wnosi się przykryty krzyż z wizerunkiem umęczonego Chrystusa. Przy wtórze antyfony kapłan odsłania najpierw wierzchołek, później prawe ramię i ostatecznie cały krzyż. Księża, a następnie wszyscy wierni podchodzą do krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia. Całości towarzyszy śpiew tradycyjnych pieśni. Po zakończeniu adoracji i obrzędach komunii Najświętszy Sakrament w procesji przenosi się do tzw. grobu. Przeniesienie Eucharystii przypomina zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. Ostatnia modlitwa przy grobie wskazuje jednak nadzieję: „Chryste, nasze Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu grzechów”.

Wielki Czwartek

18.04.2019

W kościołach parafialnych odprawia się w Wielki Czwartek tylko jedną mszę świętą przez cały dzień. Jest to wieczorna msza Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożył wraz ze swymi uczniami w przeddzień Jego męki i śmierci. Tego wieczoru biorąc do rąk chleb i wino przemienił je w swoje ciało i swoją krew, czyniąc z nich pokarm i napój, który ma nam towarzyszyć do końca świata. Ustanowił w ten sposób sakrament Eucharystii i polecił apostołom, by w przyszłości czynili to na Jego pamiątkę czyniąc ich pierwszymi kapłanami.

Wielki Czwartek nie jest dniem smutnym. Jest dniem wdzięczności. Za Eucharystię, za kapłaństwo, za możliwość udziału w Tajemnicy... W tym dniu składamy życzenia naszym, ale przede wszystkim Chrystusowym kapłanom - jest to ich święto.

Na zakończenie uroczystości następuje obrzęd przeniesienia Ciała Chrystusa do specjalnie przygotowanej kaplicy zwanej ciemnicą. Już wcześniej podczas mszy po odśpiewaniu hymnu Chwała na wysokości Bogu, milkną dzwony i dzwonki, organy. Dzwonki zastępuje się stukotem drewnianych kołatek. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę stoi obnażony i pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki...

Niedziela Palmowa

14.04.2019

Ostatnia niedziela przed świętami to Niedziela Męki Pańskiej zwana popularnie Niedzielą Palmową na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozentuzjazmowany tłum wołał: Hosanna, hosanna! Ale wystarczyło kilka dni, by to radosne Hosanna zmieniło się w złowrogie Ukrzyżuj go! Czytany dzisiaj ewangeliczny opis Męki Pańskiej ma nam przypomnieć zbawcze dzieło Jezusa. Warto się przy tym zastanowić, czy w pełni rozumiemy istotę krzyża, sens cierpienia i szansę odkupienia. Czy my przypadkiem nie powtarzamy starożytnego schematu: w chwilach uniesień wołamy Chwała! Hosanna! by zaraz swoją pychą i grzechami stanąć w tłumie wołającym Na krzyż z nim! Niezależnie od naszej woli, wiary i zachowań Chrystus zmartwychwstał. Na ile jednak z tego zbawiennego faktu skorzystamy, zależy już tylko wyłącznie od nas.

Dekanalna Droga Krzyżowa

12.04.2019

Po raz pierwszy w tym roku została zorganizowana dekanalna Droga Krzyżowa. Na miejsce tego pasyjnego nabożeństwa wybrano Śmierciową Górę w okolicy Kozła nieopodal rzeki Pisy. Nie wiadomo skąd się wzięła ta charakterystyczna nazwa, która od dawna funkcjonuje wśród miejscowej ludności. Od szeregu lat - dzięki staraniom ś.p. ks. Banacha i parafian - miejsce to stało się miejscem modlitwy. Na szczycie wzgórza ustawiono kapliczkę św. Brunona, a wokół stacje Drogi Krzyżowej. Właśnie tam w piątek przed Wielkim Tygodniem przybyła spora grupa ludzi, by w ciemnościach zapadającej nocy przy kolejnych stacjach rozważać mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo poprowadził ks. Grzegorz Karwowski z parafii św. Anny w Kolnie, a muzykę i śpiew wzięła na swoje barki grupa Odnowy w Duchu Świętym.

Miejmy nadzieję, że ta ciekawa i pożyteczna inicjatywa będzie kontynuowana w następnych latach i z czasem stanie się naszą lokalną tradycją.

Rekolekcje wielkopostne

III-IV.2019

Od IV niedzieli Wielkiego Postu (letare - niedziela radości) przeżywaliśmy w naszej parafii doroczne rekolekcje wielkopostne. Nabożeństwom rekolekcyjnym przewodniczył i Słowo Boże głosił ks. Tomasz Grabowski - dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Rekolekcjonista nie używał wielkich słów, nie podnosił głosu, nie wpadał w ekstazę, ale swoją autentycznością i spokojem celnie trafiał do serc słuchaczy. Poszczególne grupy parafian licznie uczestniczyły w nabożeństwach przystępując do sakramentu pokuty i jednocząc się z Panem. Starajmy się pamiętać, że istotą rekolekcji jest uniżenie duszy przed Bogiem, wsłuchanie się w jego głos, a także refleksja nad swoim życiem. Ważne jest tak naprawdę nie to, co się słyszy od rekolekcjonisty, ale to, co się słyszy od Pana Boga i co zapada w serce człowieka.

Rekolekcje minęły, a nam pozostało zastanowić się nad wszystkim, o czym mówił ks. Tomasz i wprowadzić w życie te rzeczy, które najbardziej nam utkwiły w pamięci. Żeby przemieniać siebie, bo to pierwszy krok do tego, żeby zmienić świat. Na lepsze!

Dzień Świętości Życia

25.03.2019

W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Podstawowym akcentem tego dnia było podjęcie przez ofiarnych ludzi dobrej woli dzieła Adopcji Duchowej. W tym roku po raz pierwszy osoby podejmujące to dzieło wpisywane są do specjalnej parafialanej księgi, która będzie świadectwem wiary na następne lata. W złożonym przed ołtarzem akcie adopcyjnym zobowiązali się oni przez 9 miesięcy codziennie zanosić modły do Boga (stała modlitwa + dziesiątek różańca) w intencji poczętego dziecka zagrożonego aborcją, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby doprowadzić do jego szczęśliwych narodzin.

Fragment modlitwy: "Panie Jezu [...] proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen."

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

III-2019

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem pasyjnym, w czasie którego wierni modląc się, symbolicznie odtwarzają ostatnie godziny życia Chrystusa. Nawiązuje ona do przejścia Chrystusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty, oraz do złożenia Ciała Zbawiciela w grobie. Szczególnie w piątki Wielkiego Postu odprawiając Drogę Krzyżową, okazujemy współczucie Chrystusowi oraz duchowo uczestniczymy w Jego cierpieniach. Męka Chrystusa uczy, że cierpienie, ból fizyczny i moralny, choć jest trudnym i niekiedy po ludzku niewytłumaczalnym doświadczeniem, może mieć głęboki sens, jeśli jest przeżywany w łączności z cierpieniem i śmiercią Zbawiciela.
 

W naszym kościele Droga Krzyżowa odbywa się dwa razy: o 1630 dla dzieci i później dla młodzieży i dorosłych. Na tą pierwszą przychodzi spora gromadka dzieci zwykle z rodzicami, ale co ciekawe, jest także mnóstwo dorosłych, ale już bez dzieci. Na tą drugą ludzi jest już mniej. Dlaczego dorośli przychodzą na nabożeństwo dla dzieci? To skomplikowane i takie proste zarazem: bo krócej... i na Mszę świętą nie trzeba zostawać... bo wypada być, ale aby szybciej do domu... Nie wydaje się bowiem, by człowiek w sile wieku modlił się słowami: Przepraszam Cię Panie Jezu, że nie słuchałem mamusi i dokuczałem koleżance z klasy... Warto może przy tej okazji przypomnieć słowa Jezusa: "odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie..."

Pan zna twoje serce i wie, czy przyszedłeś z miłości do Niego, czy pokazać się przed ludźmi.

Popielec - rozpoczynamy Wielki Post

6.03.2019

Popielec jest zupełnie inny niż pozostałe dni w roku. Nie zobowiązuje do udziału we Mszy św., a gromadzi w kościołach - mimo że jest normalnym dniem pracy - tłumy porównywalne do najważniejszych świąt chrześcijańskich.

Obrzęd posypania głów popiołem też jest ewenementem. W Kościele pierwszych wieków biskup naznaczał w ten sposób jedynie tych, którzy czynili publiczną pokutę i aż do Wielkiego Czwartku byli wyłączeni ze wspólnoty. Z czasem obrzęd ten stał się znakiem postu i pokuty, odprawianej prywatnie przez wszystkich wiernych, w łączności z innymi członkami Kościoła.

W Środę Popielcową, w trakcie posypywania głów popiołem, kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego. Ma do wyboru dwa zdania i warto pamiętać, które z nich będzie przeznaczone dla nas w danym roku. Jeśli usłyszymy: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" (Rdz 3,19), uświadamiamy sobie własną słabość, ułomność, przemijanie. A jeśli: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15), przypominamy sobie, ile jeszcze mamy w sobie zła, jaka praca nas czeka. Może zastanawiamy się, co mają wspólnego ze sobą te dwa fragmenty Biblii. Otóż ich wspólnym mianownikiem jest zaufanie Bogu.

Tylko w Nim mamy pewność życia, tylko On może nadać sens naszej szarej codzienności. Kto ufa własnym siłom, srodze się zawiedzie. Jeśli uzmysłowimy sobie własną bezradność wobec śmierci i grzechu, jesteśmy na dobrej drodze. Pozostaje do wykonania tylko jeden krok - krok w stronę Boga. Mamy go czynić każdego dnia, nie tylko w tę jedną środę w roku. Popielec to ani nie ósmy sakrament, ani zwyczajna tradycja ojców. To autentyczny znak oddania się Bogu - oddania Mu naszego życia i grzeszności. Znów można zacząć od nowa.

Święcenia ministrantów

24.02.2018


Szczegóły i galeria zdjęć na stronie >>Ministranci<<
 

Gloriosa w Gietrzwałdzie

23.02.2019

W ostatnią sobotę lutego praktycznie cała kolneńska wspólnota Gloriosa Trinita i trochę osób zaprzyjaźnionych udała się na pielgrzymkę do sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie. Cała podróż tam i z powrotem wypełniona była wspólną modlitwą a autokar rozbrzmiewał gromkim śpiewem gloriosowych i nie tylko pieśni. Na miejscu w sanktuarium pielgrzymi uczestniczyli w różańcu oraz dziękczynnej Mszy świętej, którą w koncelebrze z innymi kapłanami sprawował duchowy opiekun pielgrzymki ks. dziekan Stanisław Uradziński. Po nabożeństwie była okazja wysłuchać historii parafii i kościoła oraz dokładnego opisu objawień maryjnych z 1877 roku, które jako jedyne w Polsce są oficjalnie uznane przez władze kościelne. Obowiązkowy element to również nawiedzenia źródełka pobłogosławionego przez Maryję, gdzie po modlitwie pielgrzymi zaopatrzyli się w uzdrawiającą wodę. Z uwagi na niską temperaturę i mroźny wiatr zrezygnowano z odprawienia Drogi Krzyżowej na okolicznych wzgórzach. Potem jeszcze przejście w miejsce objawień i zakupy w sklepiku z pamiątkami i dewocjonaliami ... i pora wracać.

Bogu niech będą dzięki za ten piękny i owocny dzień, ogrom wspólnej modlitwy i radość odwiedzin u naszej najlepszej Matki!

Pogrzeb Stanisława Uradzińskiego

22.02.2019

Po długiej chorobie zmarł Stanisław Uradziński - ojciec dziekana i proboszcza parafii św. Anny w Kolnie ks. Stanisława Uradzińskiego. Pogrzebowa msza święta odbyła się w ostatni piątek lutego w bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie. Eucharystii przewodniczył Biskup Łomżyński ks. Janusz Stepnowski w obecności biskupa seniora Stanisława Stefanka oraz licznie przybyłych kapłanów z diecezji naszej a także ełckiej. W posłudze ostatniej drogi uczestniczyli licznie przybyli parafianie z Kolna. Wśród nich byli samorządowcy, kierownicy firm, szkół i instytucji, delegacje wspólnot oraz wiele osób prywatnych.

Ciało Ś.P. Stanisława spoczęło na cmentarzu parafialnym (zabytkowym już) w Augustowie obok zmarłej prawie dokładnie dwa lata temu żony Leokadii. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Gloriosa Trinita - konsekracja w Łomży

2.02.2019

W święto Ofiarowania Pańskiego i również dzień życia konsekrowanego w ruchu Gloriosa Trinita miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Oto 11 osób, w tym jeden kapłan - ks. Tomasz Święciński - i 10 świeckich z Łomży, Wyszkowa i Kolna po przeszło trzech latach przygotowań i ćwiczeń duchowych na ręce założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego i w obecności licznych kapłanów i całej wspólnoty - w tym delegacji z Włoch i Białorusi - złożyło akt osobistej konsekracji. Konsekracja jest oddaniem własnego życia jako wotum Bogu Ojcu przez ręce Jezusa dzięki łasce Ducha Św., pod opieką Najświętszej Marii Panny. Charakteryzuje ją gorliwość i wyrzeczenie w służbie Bogu i bliźniemu oraz przyjęcie jako drogi i stylu życia duchowości i misji Ruchu Gloriosa Trinita. Osoby konsekrowane przyjmują Regułę Życia, która zaleca:
- codzienny udział we Mszy Świętej,
- codzienną Adorację Eucharystyczną,
- medytowanie Słowa Bożego,
- odmawianie jednej godziny z Liturgii Godzin i Różańca Świętego,
- praktykowanie Sakramentu Pojednania przynajmniej raz w miesiącu,
- ofiarę dziesięciny.

Z wielką radością informujemy, że wśród osób konsekrowanych po raz pierwszy znalazły się dwie osoby z naszej kolneńskiej wspólnoty - Elwira i Robert.
Osobom konsekrowanym życzymy, by przy współpracy z łaską Bożą wytrwali w swoich zobowiązaniach przynosząc obfite owoce dla rozwoju Ruchu i w dziele nowej ewangelizacji.

>> Film - rota konsekracji <<

Pogrzeb Stefana Polkowskiego

28.01.2019

Po ciężkiej chorobie zmarł w wieku niespełna 67 lat Stefan Polkowski - ojciec ks. Łukasza Polkowskiego, który od lat często posługuje w naszym kościele parafialnym. Pogrzebowa msza święta odbyła się w naszej świątyni w poniedziałek 28 stycznia. Eucharystii przewodniczył Biskup Łomżyński ks. Janusz Stepnowski w obecności licznie przybyłych kapłanów z całej diecezji. W posłudze ostatniej drogi uczestniczyła najbliższa i dalsza rodzina oraz liczni parafianie z Kolna.

Ciało Ś.P. Stefana spoczęło na cmentarzu komunalnym w Kolnie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

Jasełka misyjne

13.01.2019

W niedzielę Chrztu Pańskiego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czerwonem pod kierunkiem p. Alicji Piekarskiej przedstawili w naszym kościele inscenizację jasełek bożonarodzeniowych. Były to jasełka w wersji misyjnej. Fabuła obrazowała poszukiwanie Dzieciątka Jezus przez mieszkańców różnych kontynentów. Europę reprezentowali polscy górale. Każda grupa ubrana (i umalowana) w regionalne stroje prezentowała gesty, tańce i zachowania charakterystyczne dla danego kontynentu. Byli więc bardzo czarni mieszkańcy Afryki, szykowne Japoneczki, Indianie i przedstawiciele antypodów. Wędrujący do stajenki otrzymywali graficzny znak w stosownym dla regionu kolorze, który na koniec złożył się na piękną betlejemską gwiazdę. Kiedy już mieszkańcy wszystkich kontynentów odnaleźli stajenkę i małego Jezusa, zjawili się i trzej królowie z hołdem i swoimi darami. Przedstawienie okraszone było odpowiednim tłem muzycznym i polskimi kolędami.

Liczni widzowie, którzy zostali po nabożeństwie aby obejrzeć jasełka, nagrodzili wykonawców rzęsistymi brawami. Trzeba bowiem z uznaniem przyznać, że spektakl wymagał wielkiej pracy w przygotowaniu inscenizacji, strojów i wyćwiczenia tekstu oraz akcji. Nadto w przedstawieniu wzięła udział liczna grupa dzieci w różnym wieku. Wszystkim zaangażowanym wielkie dzięki!

Koncert kolęd PSM Kolno

13.01.2019

Tradycyjnie już w okresie poświątecznym z konertem kolęd wystąpili w naszym kościele uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Kolnie. Młodzi i bardzo młodzi wykonawcy zaprezentowali nam swoje umiejętności gry na różnych instrumentach. Mieliśmy więc możliwośc posłuchania dobrze znanych i lubianych melodii w brzmieniu akordeonu, gitary i klarnetu. Mimo nieuniknionej tremy i drobnych pomyłek, każda melodia była ciepło przyjęta przez słuchaczy i nagrodzona gromkimi brawami. Kończący występ duet klarnetowy był pięknym akcentem podsumowującym cały koncert, który prowadziła p. Anna Nadolna. Za odwagę i wrażenia muzyczne pięknie dziękujemy!

Zima

I-2019

Na wigilię zima była, ale długo nie rządziła.
Potem jesień się wróciła - słotą, wiatrem nas raczyła.
Na Trzech Króli znowu zima; jak nastała tak też trzyma.
Śniegiem brudy przysypała, biel i czystość nam nastała.

Czy na długo z nami będzie?
Pięknie, jasno, czysto wszędzie?
Czy też zamiast sanek szukać,
Wiosna do drzwi nam zapuka?

Spotkanie opłatkowe Gloriosa Trinita

11.01.2019

Delegacje prawie wszystkich wspólnot Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita z Diecezji Łomżyńskiej zebrały się w Łomży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Jak zazwyczaj spotkaniu przewodniczył JE ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia w dolnym kościele, której przewodniczył i katechezę wygłosił biskup Tadeusz. Następnie w auli Jana Pawła II, przy śpiewie kolęd i modlitwie podsumowano miniony rok działalności oraz złożono oficjalne życzenia. Wysłuchaliśmy też słowa pasterskiego ks. biskupa, który z racji swojej funkcji w Episkopacie Polski nie omieszkał poruszyć tematyki trzeźwościowej i zachęcał do zapoznania się z Narodowym Programem Trzeźwości. Oczywiście nie zabrakło łamania się opłatkiem - uściskom i życzeniom nie było końca. A potem wspólna agapa przy bogato i smakowicie zastawionym stole. Umocnieni Słowem Bożym, wzajemną serdecznością i błogosławieństwem Pasterza diecezji wkraczamy w nowy rok działalności.

Orszak Trzech Króli

6.01.2019

Po raz kolejny już w naszym mieście zorganizowano w święto Objawienia Pańskiego Orszak Trzech Króli. Podobnie jak przed rokiem inaugurowała go Msza święta w kościele św. Anny. Różni przebierańcy - a były tam i anioły, i królewięta i inne cudaki - uczestniczyli cierpliwie w Eucharystii. Po nabożeństwie całe bractwo wysypało się z kościoła, dołączyli licznie przybyli z innych stron miasta i okolicy, cały orszak się uformował i ruszył... Praktycznie przez całe miasto główną arterią za królami podążała wielka rzesza ludu - większość w koronach, inni bez, tu i ówdzie gwiazda albo inna dekoracja - wszyscy w radosnym nastroju i przy zimowej, ale nie bardzo mroźnej pogodzie. W mikrofon kleryk Adam ze starej parafii głosu nie szczędził, więc kolędy pobrzmiewały raźno i donośnie. I tak uroczyście i świątecznie pochód dotarł do kościoła Chrystusa Króla Wszechświata, gdzie monarchów ustawiono przed bożonarodzeniową szopką a reszta narodu zajęła miejsca jak komu starczyło. Wszyscy razem odśpiewali jeszcze jedną kolędę i aby radości świętowania dodać nieco słodkości, dobry anioł z wielkim koszem cukierków nuż począł wszystkich od najmłodszych poczynając słodyczami obdzielać. Zrazu dawał po jednym, a na koniec to i pełnymi garściami brać można było... Takie to Trzech Królów świętowanie u nas teraz nastało!

Nauczyciele z biskupem

3.01.2019

Znowu w naszej parafii gościliśmy biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Tym razem celem wizyty było tradycyjne już spotkanie noworoczne ze środowiskiem oświaty i wychowania. Zaproszeni byli wszyscy nauczyciele, wychowawcy, katecheci oraz inni pracownicy edukacji z całego dekanatu. Najpierw oczywiście miała miejsce Eucharystia, którą współcelebrował biskup Bronakowski. W wygłoszonej homilii podkreślał znaczenie postaw wychowawczych w złożonej dzisiejszej współczesności pełnej zakłamania, ucieczki w wirtualne światy, zgiełku medialnego i agresywnej promocji życia bez Boga. Następnie w sali parafialnej miała miejsce bardziej towarzyska część spotkania. Były wystąpienia, życzenia i śpiew kolęd. W serdecznej atmosferze przy kawie i smakołykach prowadzono ożywione rozmowy. Duża część swojego wystąpienie biskup Tadeusz poświęcił problemom trzeźwości podkreślając rolę szkoły w wychowaniu młodego pokolenia ku trzeźwości. Każdy z uczestników otrzymał tekst Narodowego Programu Trzeźwości, którego ks. biskup jest współautorem i gorącym orędownikiem.

Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie znikoma frekwencja - na zaproszenie odpowiedziało nie licząc duchownych 25 osób. Czyżby nauczycielom z Panem Bogiem nie było po drodze?

Nowy Rok

1.01.2019

W pierwszy dzień nowego 2019 roku w uroczystość Najświętszej Bożej Rodzicielki Maryi odwiedził naszą parafię biskup Tadeusz Bronakowski. Dostojny gość celebrował wszystkie poranne Msze święte i wytrwale głosił słowo Boże. W swojej homilii biskup Tadeusz wskazał na charakterystyczne znaki czasu: walkę z religią i Kościołem we wszystkich możliwych sferach, nachalne propagowanie świeckiego i bezbożnego trybu życia, szukanie za wszelką cenę wygody, bogactwa i przyjemności, brak szacunku dla człowieka i jego życia, zagrożenie demoralizacją dzieci i młodzieży, niezgoda, waśnie, konflikty i wojny. W tych realiach szczególnego znaczenia właściwa i stanowcza postawa każdego chrześcijanina, jedność w Kościele oraz wierność Bogu i Jego przykazaniom.

Zakończenie roku 2018

31.12.2018

W ostatni dzień roku kalendarzowego zebraliśmy się w naszej świątyni parafialnej by wspólnie razem wspominać tych, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności, by rozważać jak wszystko przemija i oddać cześć Bogu, który jest jedynym Panem czasu. W nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym dziękowaliśmy za otrzymane łaski, przepraszaliśmy za nasze niewierności i polecaliśmy się pod opiekę Bożemu Miłosierdziu. W Panu też pokładamy nadzieję na wszystko, co przyniesie nam nowy 2019 rok.

Świąteczny koncert MOD

30.12.2018

W pierwszą niedzielę po świętach Bożego Narodzenia, czyli w święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa, Miejska Orkiestra Dęta po batutą p. Pawła Podeszwika wystąpiła w naszym kościele ze świątecznym koncertem. Najpierw jednak była Msza święta, a czasie której orkiestrowe granie przeplatało się ze śpiewem scholi młodzieżowej pod kierunkiem p. Mirki Pomichowskiej. A potem już tylko piękne granie. Orkiestra wykonała kilka utworów z muzyki klasycznej i filmowej przeplatanych obficie popularnymi kolędami polskimi. Większość uczestników Eucharystii pozostała posłuchać koncertu i na pewno nikt tego nie żałował. W kościelnym wnętrzu dźwięcznie wybrzmiewały wszystkie instrumenty od klarnetów począwszy, przez saksofony, trąbki i puzony na tubie i perkusji kończąc. Dynamiczny zaś styl prowadzenia i komentarz p. Pawła Podeszwika nadawały koncertowi dodatkowej ostrości i polotu.

Wielkie dzięki za tę wspaniałą ucztę dla ucha i ducha!

Posłuchaj brawurowego wykonania Washington Post March:

Wizyta Świętego Mikołaja

26.12.2018

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia na Mszę św. o godz. 1100 przyszły chyba wszystkie dzieci. Wiadomo, ks. proboszcz zapowiedział wizytę św. Mikołaja. Mikołaj rzeczywiście zaraz po nabożeństwie raźno przyczłapał do ołtarza a za nim przyniesiono całkiem zgrabny, ale chyba walnie ciężki woreczek. Zaraz też wszystkie dzieciaki rzuciły się śpiesznie w jego kierunku. Tych najmniejszych, którym nie starczyło sił lub wzrostu dostarczyli rodzice na swoich ramionach. Mikołaj pro forma zapytał dzieci, czy były grzeczne, ale któż by się w takiej sytuacji przyznał do jakichkolwiek uchybień? Wszystkie pociechy wyglądały na wzór grzeczności i posłuszeństwa, więc Mikołaj radu nie radu zarządził odśpiewanie kolędy, uchylił swojego woreczka i jął rozdawać łakocie. Żadna wyciągnięta rączka nie pozostała bez nagrody. Co śmielsze dzieciaki nawet mogły się sfotografować u Mikołaja na kolanach. Takie niby nic, a tyle radości. Mikołaja oczywiście zapraszamy za rok, i za dwa i tak bez końca ... Bo chyba dzieci zawsze będą. Szkoda jedynie, że w każdą zwykłą niedzielę nie ma tylu dzieciaków przed ołtarzem.
A co Wy - rodzice - o tym myślicie?

Boże Narodzenie

25.12.2018

Po adwentowym oczekiwaniu uroczystą mszą pasterską wkroczyliśmy w Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie już pasterki były dwie: ta pierwsza o 22:00 dla mniej wytrwałych (których okazuje się zdecydowana większość) i ta druga o 24:00 dla tradycjonalistów. W podniosłej i radosnej atmosferze świętowaliśmy pamiątkę przyjścia na świat Bożego Dzieciątka. Śpiew kolęd, wspólna modlitwa, wypełniony kościół - to wszystko stworzyło niepowtarzalną atmosferę tej jedynej nocy, kiedy dla świata zajaśniała nadzieja Zbawienia.

Aby jednak nie być tylko biernymi uczestnikami zapragnijmy, by Boże Narodzenie było Bożym Narodzeniem! Zapragnijmy, by odzyskało swoją głębię! A przede wszystkim zapragnijmy, by ten, który narodził się w Betlejem "narodził się" także w wielu ludzkich sercach - w naszych sercach!

Betlejemskie Światło Pokoju

21.12.2018

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę Światło w ciemności i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Szwecji.

Jak co roku harcerze kolneńskiego hufca ZHP przynieśli światło do obu naszych kościołów, by wierni mogli stąd zabrać je do swoich domów na wigilijny stół.

Opłatek wspólnot

17.12.2018

Czas bezpośrednio przed świętami jest dla wszystkich bardzo cenny i zwykle ponad miarę wypełniony różnymi obowiązkami w ramach świątecznych przygotowań. Dlatego jeszcze w czasie trwania rekolekcji adwentowych spotkali się członkowie różnych wspólnot i grup parafialnych na spotkaniu opłatkowym. Dominowali ludzie z Gloriosy, ale był też prawie w całości chór parafialny, koło misyjne oraz przedstawiciele wspólnoty intronizacyjnej. W spotkaniu uczestniczył ks. proboszcz oraz ks. Adam Krawczyk. Rzecz jasna odczytano stosowną perykopę Ewangelii Łukaszowej, złożono życzenia - te oficjalne, publiczne i te prywatne, połamano się opłatkiem nie szczędząc serdecznych uścisków. A potem już czekały smakołyki świątecznego stołu. Niektórzy jednak wszakże zamiast konsumpcji wybrali śpiewanie kolęd. Tak więc było bardzo głośno wśród nocnej ciszy gdy się Chrystus rodzi, by znów wróciła cicha noc a anioł pasterzom mówił i pasterze pobieżeli ...

Rekolekcje adwentowe

16-18.12.2018

Jak co roku począwszy od trzeciej niedzieli Adwentu - tzw. niedzieli radości - rozpoczęły się w naszym kościele rekolekcje adwentowe. Codzienne spotkania ze Słowem Bożym przygotowywały nas na oczyszczenie naszych serc i sumień w sakramencie pojednania, by w stanie łaski uświęcającej oczekiwać zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego. Nauki rekolekcyjne głosił (po raz pierwszy w naszej parafii) ks. Tomasz Grabowski - dyrektor muzeum diecezjalnego w Łomży.

Seminarium GT

X-XII.2018

Od 22 października do 10 grudnia odbywało się w naszym kościele Seminarium Nowego Życia w Trójcy Świętej prowadzone przez ruch Gloriosa Trinita. To swego rodzaju rodzaj rekolekcji, 7 spotkań z uzdrawiającą mocą Słowa Bożego. Przez kolejne 7 poniedziałków po Mszy św. wieczornej spotykaliśmy się ze Słowem Bożym w katechezie kapłana, Słowo to rozważaliśmy wspólnie w grupach dzielenia i towarzyszyło nam ono przez wszystkie pozostałe dni tygodnia. Ostatnie ósme spotkanie tradycyjnie połączone jest z modlitwą wstawienniczą o wylanie darów Ducha Świętego na uczestników seminarium.

W seminarium uczestniczyło ok. 60 osób, w tym 25-osobowa grupa młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, wszyscy członkowie naszej wspólnoty GT oraz kilkanaście osób spoza wspólnoty. Katechezy kolejne głosili ks. Tomasz Święciński, ks. Stanisław Uradziński, ks. Wojciech Stefaniak, ks. Jacek Czaplicki i ks. Adam Krawczyk. Na katechezę często zostawało wiele osób nie uczestniczących w seminarium. Końcową modlitwę wstawienniczą wspomogła delegacja macierzystej wspólnoty GT z Łomży.

Bogu niech będą dzięki za zaangażowanie kapłanów, trynitarzy, liderów, wszystkich osób wspomagających i uczestników seminarium oraz za duchowe owoce tego dzieła.

Akatyst

7.12.2018

Akatyst (z gr. "nie siedzieć") - rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Zasadniczym tematem Akatystu jest udział Matki Boskiej w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego kościele. Przeplatają się w nim teksty odnoszące się do Matki Boskiej i Jezusa. Pierwsza połowa Akatystu dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeń z nim związanych i je poprzedzających. Druga połowa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyjścia Zbawiciela na ziemię. Akatyst składa się z 24 strof, które w greckim oryginale zaczynają się od kolejnych liter greckiego alfabetu. Strofy te to na przemian kondakiony (krótkie) i ikosy (dłuższe). Każdy kondakion kończy się refrenem "Alleluja", a ikos - inkantacją "Witaj, Oblubienico dziewicza". Jak każdy akatyst, ten również jest śpiewany i słuchany na stojąco.

W wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 7 grudnia po wieczornej Mszy świętej przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej nasz chór parafialny przy udziale ks. Adama Sierzputowskiego i p. organistki Teresy Adamczyk wykonał Akatyst ku czci Bogurodzicy. To piękne i emocjonalne przeżycie stało się udziałem znacznej grupy wiernych, która pozostała na wspólną modlitwę. Niezwykłość atmosfery podkreślał mrok panujący w świątyni rozświetlany świeczkami wotywnymi i jaśniejący blaskiem obraz Matki Boskiej.

Roraty

XII-2018

Kolejny raz rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i kościelny. „Adwent”, łacińskie „Adventus” - przyjście naszego Pana i Zbawiciela, którego nieustannie oczekujemy, wypatrujemy i na to spotkanie się przygotowujemy. Liturgia adwentowa wzywa nas do czuwania, abyśmy nie zmarnowali naszego życia. Adwent jest także czasem przygotowania na pamiątkę pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, tj. na Uroczystość Bożego Narodzenia. W czasie Adwentu szczególnie towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, Patronka adwentowego czuwania. Adwentowe oczekiwanie, to czas radosnego oczekiwania, gdyż przychodzi nasz Zbawiciel i nasz Pan, pełen miłosierdzia i przebaczającej miłości.

Szczególnym wyrazem tego oczekiwania są wotywne Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny tzw. roraty odprawiane o brzasku dnia, na które podążamy jeszcze w mroku nocy z zapaloną lampą w ręku.

Pod patronatem św. Cecylii

22.11.2018

Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata, Tyburcjusza. Z powodu wiary najpierw ścięto Waleriana i jego brata, a następnie aresztowano również Cecylię. Odmówiła ona oddania czci bożkom, została więc zamknięta w łaźni, a w piecu podgrzewającym wodę rozpalono jak największy ogień, by ją udusić. Ponieważ Cecylia przeżyła, postanowiono ją ściąć. Pomimo otrzymania trzech ciosów w szyję nie udało odciąć się jej głowy, Cecylia zmarła dopiero po trzech dniach.

Święta Cecylia jest patronką muzyki i śpiewu kościelnego.

W dzień swojej patronki po wieczornej Mszy św. - oczywiście ze śpiewem - członkowie chóru parafialnego z organistką i kapłanami spotkali się przy kawie i smakołykach, by wspólnie razem świętować. Oprócz dobrodziejstw stołu najwięcej było rzecz jasna śpiewu. Żałować należy jedynie, że tak mało ludzi garnie się do uwielbiania Boga swoim śpiewem.

Odpust Chrystusa Króla

25.11.2018

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela roku liturgicznego a jednocześnie główny odpust tytułu parafii i kościoła. Gościem specjalnym był w tym roku Ks. Adam FILIPOWICZ - ojciec duchowny WSD w Łomży. On też przez cały dzień głosił Słowo Boże. Kaznodzieja mocno podkreślał nieprzemijalność Chrystusowego królowania, jego boski charakter i pełną miłości treść, szczególnie w kontekście współczesnych trendów ucieczki od religii ku uciechom życia. Po Mszy świętej miała miejsce uroczysta procesja wokół kościoła. Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn Ciebie Boga wysławiamy. W nabożeństwie oprócz wiernych wzięli udział liczni kapłani z okolicznych parafii.

Gloriosa na Litwie

18.11.2018

Po ubiegłorocznej akcji inicjacji ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita na teren Litwy i wielu wyjazdach do Alytusa, Kowna i Mariampola są już konkretne owoce. Oto dzięki życzliwości i gorliwości kapłanów i sióstr zakonnych oraz zaangażowaniu świeckich powstała w Alytusie w parafii św. Kazimierza wiodąca wspólnota ruchu, która systematycznie uczestniczy w ważnych wydarzeniach i akcjach ewangelizacyjnych oraz dynamicznie się rozwija. Aby to litewskie centrum Gloriosy umocnić i ubogacić w trzecią niedzielę listopada przybyła tam spora delegacja z Włoch z członkami założycielami oraz ks. Andrzejem Święcińskim na czele. Rolę wspomagającą pełniły grupy z Łomży, Kolna, Giżycka, Grajewa i Białegostoku.

Goście uczestniczyli we wszystkich niedzielnych Mszach świętych wnosząc do liturgii piękne gloriosowe pieśni śpiewane na zmianę po litewsku, włosku i po polsku a ks. Andrzej niezmordowanie głosił Słowo Boże. Były też świadectwa, refleksje nad problemami ruchu ale też zwyczajne rozmowy, lepsze poznawanie się nawzajem i zacieśnianie nowych przyjaźni.

Dzień Zaduszny

2.11.2018

Kościół katolicki wspomina dziś wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Według nauki Kościoła – dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest „przedsionkiem nieba”. W Zaduszki wspominamy zmarłych potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła.

Tego dnia wspólne modlitwy w intencji zmarłych prowadziliśmy najpierw na starym a następnie na nowym cmentarzu, gdzie w tradycyjnej procesji odmawiano koronkę do Bożego Miłosierdzia. Potem zaś obydwaj proboszczowie przy nowym ołtarzu polowym wspólnie odprawili Mszę świętą w intencji zmarłych spoczywających na starym cmentarzu. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Uradziński - dziekan kolneński i proboszcz parafii św. Anny. Tego dnia była wyjątkowo ciepła i piękna pogoda. Bogu dzięki!

Wszystkich Świętych

1.11.2018

Wszystkich świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych Kościół uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak podają niektóre media - "Świętem Zmarłych". W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z wielkiej rzeszy świętych, o których pamięć wśród ludzi nieraz zaginęła. Uroczystość Wszystkich Świętych - jak każde święto w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.

W tym dniu wszyscy wspólnie uczestniczyliśmy w procesji z różańcem za zmarłych najpierw po starym a następnie po nowym cmentarzu. Tam też - po raz pierwszy przy nowym ołtarzu polowym - przy sprzyjającej cieplej pogodzie odprawiona została Msza święta za zmarłych. Eucharystię celebrował buskup senior Stanisław Stefanek z udziałem proboszczów obu kolneńskich parafii: ks. dziekana Stanisława Uradzińskiego i ks. Wojciecha Stefaniaka.

Zieleń wokół kościoła

X-2018

Wszyscy widzimy, jak z dnia na dzień na placu wokół naszego kościoła robi się coraz bardziej zielono. To wyrasta w szybkim tempie dobrze nawadniana - ostatnio również z nieba - posiana trawa. Prace przy urządzaniu zieleni przy naszej świątyni zostały praktycznie zakończone. Pełną krasę to wszystko uzyska pewnie w następnym sezonie, a może dopiero za kilka lat. Ale już dzisiaj możemy ocenić piękno, wdzięk ale też ogrom pracy włożony w zagospodarowanie całego terenu.

Ciesząc nasze oczy nie zapominajmy, że utrzymanie i pielęgnacja roślin i trawnika będzie wymagała systematycznej pracy i od czasu do czasu fachowych zabiegów. Dbajmy więc wszyscy o to nowe piękno i chrońmy je przed dewastacją i bezmyślnym zaśmiecaniem.

Kongregacja Gloriosa Trinita

20.10.2018

W ostatnią sobotę w Wyszkowie pod hasłem "Świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie" (J1 5,26b.27a) odbyła się Międzynarodowa Kongregacja Katolickiego Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. To wielkie wydarzenie zgromadziło kilkaset osób z Włoch, Białorusi, Litwy i Polski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: JE ks. Biskup Janusz Stepnowski, JE ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, założyciel ruchu ks. Andrzej Święciński, kapłani konsekrowani dla wspólnoty, kapłani - opiekunowie poszczególnych wspólnot GT oraz przedstawiciele władz samorządowych. Kongregacja to wielki święto wspólnoty, to czas i miejsce, gdzie każdy mógł doświadczyć żywej obecności Boga. Tematem przewodnim spotkania była ewangelizacja.

W I części zgromadzenia, Elena Pecori Giraldi - jedna z założycielek wspólnoty, członek Rady Generalnej, przypomniała obecnym, jakie są fundamenty tożsamości Gloriosa Trinita - pasja, komunia serc i ewangelizacja. Zwróciła uwagę na fakt, że bycie konsekrowanym w ruchu, to bycie powołanym, pobłogosławionym, połamanym przez Chrystusa i posłanym, by inni mogli "spożywać" i najeść się Boga do syta. Kolejna prelegentka - Magdalena Jakacka - członkini Rady Generalnej Ruchu oraz Rady Krajowej wspólnoty w Polsce, moderator liderów, tłumaczyła, że jedność i miłość we wspólnocie wymaga jedności z samym sobą, z drugim człowiekiem i z samym Bogiem, że trudny człowiek jest darem, a kryzys naturalnym elementem życia wspólnoty i błogosławieństwem, ponieważ prowadzi do ponownego narodzenia.

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny poprowadzony przez sekretarza generalnego GT ks. Jacka Czaplickiego na temat współczesnych narzędzi ewangelizacyjnych. Głos zabrali: s. Katarzyna Buczyńska z Lidy, Corso Pecori Giraldi - członek Rady Generalnej, Marcin Chodkowski członek Rady Krajowej oraz student informatyki Piotr Komorowski - trynitarz, członek Krajowej Rady Młodych ruchu GT. Zaprezentowali oni swoje doświadczenie ewangelizacyjne. Pomimo różnic kulturowych i narodowościowych, wszyscy podkreślali, że bycie ewangelizatorem wymaga wierności charyzmatowi i autentyczności, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie pomóc ludziom odkryć w sobie pragnienie Boga.

Centralnym punktem Kongregacji była uroczysta Msza Święta, koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który wygłosił do zebranych słowo, nawiązując do hasła przewodniego kongregacji, odwołał się do Światowego Dnia Misyjności, który obchodzony jest 21 października. Podkreślił, że działanie członków w ruchu to również misyjność.

Adoracja Najświętszego Sakramentu, poprowadzona przez założyciela ruchu ks. Andrzeja Święcińskiego, stała się szczególnym czasem uwielbienia Boga, który z mocą uzdrawiał serca i ciała obecnych. Ksiądz założyciel, w wygłoszonym do zebranych słowie, zwrócił szczególną uwagę na zadania świeckich w dziele ewangelizacji. Posługując się metaforą sieci, podkreślił, że zadaniem członków wspólnoty jest wyciągnięcie ludzi z sieci zarzuconych wcześniej przez kapłanów. Duch Święty, jak zaznaczył ks. Andrzej, jest trynitarny i zawsze do naszej relacji z Bogiem zaprasza trzecią osobę, którą mamy ewangelizować. Ksiądz Andrzej zachęcił równocześnie, byśmy prosili o dar chrześcijańskiej złości i odwagi, by upominać i stawać w prawdzie, ale zawsze z miłością.

Równie poruszające były wygłoszone przez osoby świeckie świadectwa. Mówiły one w bardzo przejmujący sposób o przemianie swojego życia, doświadczeniu żywej obecności Boga i roli, jaką odegrała w tym wspólnota GT. Swoje słowo skierował do wszystkich również JE Ks. Biskup Janusz Stepnowski, mówiąc m.in.: "…takie ruchy, jak ten ożywiają naszą diecezję, ale Gloriosa Trinita jest dla nas szczególna. Warto również podkreślić, że ten międzynarodowy ruch założył Kapłan z naszej diecezji".

Kongregację zakończył koncert uwielbienia. Prowadzeni przez Ducha Świętego uczestnicy spotkania z pełną otwartością serc dziękowali Bogu za dar wspólnoty Gloriosa Trinita.

Stadion Młodych

6.10.2018

"Włącz pełnię wiary" - pod takim hasłem odbyło się 6 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie 12-godzinne spotkanie rekolekcyjne Stadion Młodych. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu Prelegentów-Świadków Wiary - osób znanych i nieznanych, którzy dzielili się z uczestnikami doświadczeniem swojej wiary.

Młodzi ludzie zadają sobie pytania, o sens życia, o ich miejsce w świecie, szukają wzorców. Dlatego organizatorzy przedstawili im najlepszy z możliwych wzorów do naśladowania - Jezusa Chrystusa! Było to największe spotkanie ewangelizacyjne w Polsce w 2018 roku dla młodych ludzi!

Dla kogo? Dla każdego. Bo On kocha absolutnie każdego i czeka także na Ciebie.

Po co? Tylko Jezus potrafi sprawić, że w największym nawet tłumie poczujesz, jak jedyny i niepowtarzalny jesteś dla Niego!!

Co zyskam? Spotkasz ludzi i Boga, bo On nikomu, kto do Niego przychodzi, nie odmawia swej pomocy i miłości. Nikomu. Twoje problemy nie zaczną nagle znikać, ale jeśli uważnie posłuchasz, możliwe, że usłyszysz coś, co pomoże Ci je rozwiązywać. On na pewno da Ci swoją siłę i będzie uczył patrzeć na rzeczywistość Jego oczami. A taka perspektywa zmienia wszystko. Jeśli Mu na to pozwolisz, pomimo trudów, odkryjesz radość i cuda, nawet w najbardziej burej codzienności.

Z naszej parafii na Stadion Narodowy udała się liczna grupa (ponad 40 osób) młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Organizatorem i opiekunem wyjazdu był ks. Adam Krawczyk.

>> Nagranie światło i pieśń <<

Koronka do Miłosierdzia Bożego w przestrzeni publicznej

28.09.2018

Przełom września i października to ważny moment dla kultu Miłosierdzia Bożego. 28 września wspominamy bł. Michała Sopoćko. Ten cichy i pokorny kapłan stał się spowiednikiem i kontynuatorem misji św. Faustyny, której wspomnienie obchodzimy 5 października. Obie te postacie miały jedno ważne zadanie: przypomnieć światu o miłosiernej miłości Boga. Obie za życia nie doczekały się uznania, splendorów i poklasku. Zyskały za to świętość i wieczną pamięć. Dziś, wzorem Sługi Bożego Jana Pawła II, chrześcijanie na całym świecie propagują kult Miłosierdzia Bożego uznając to za swą życiową misję. Dzień beatyfikacji Michała Sopoćko 28 września jest dniem kolejnej Koronki, tym razem na całym świecie.

10 minut trzeba, aby z wiarą odmówić tę krótką modlitwę podyktowaną św. Faustynie przez Pana Jezusa. Zostało to zapisane w jej Dzienniczku i stało się modlitwą milionów chrześcijan na wszystkich kontynentach. Godzina 15.00 to godzina konania Jezusa na krzyżu - GODZINA MIŁOSIERDZIA - gdy wszystkie grzechy świata zostały odkupione. Stając na 10 minut do tej szczególnej modlitwy we wszystkich strefach czasowych chrześcijanie otaczają glob i zbawiają swoją ziemię, swoje miasto, swoją ulicę i samych siebie.

Tegoroczna koronka w parku miejskim przy znośnej pogodzie zgromadziła sporą rzeszę wiernych z kapłanami obydwu kolneńskich parafii. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców miasta iskrę Bożego Miłosierdzia. Trzeba tylko otworzyć serce na działanie Pana.

Koło Przyjaciół Misji

26.09.2018

Z inicjatywy ks. Adama Krawczyka zawiązało się parafialne Koło Przyjaciół Misji. Na inauguracyjnym spotkaniu ks. Adam nakreślił cele, zadania i formy działalności koła. Była też relacja z pobytu w Kamerunie jako przykład działalności misyjnej Kościoła oraz problemów trawiących kraje misyjne. Zebrani obejrzeli fragmenty nagrania z ingresu ks. Karola na proboszcza parafii katedralnej w macierzystej diecezji w Kamerunie.

Działalność Koła wynika z misyjnej natury Kościoła. Ojciec Święty – św. Jan Paweł II podkreślał, że wezwanie Chrystusa „idźcie i wy do mojej winnicy” dotyczy także świeckich. Każdy wierzący jest odpowiedzialny za misję głoszenia Chrystusa. W sposób szczególny czynią to misjonarze i misjonarki, a wierni łączą się z nimi poprzez pomoc duchową i materialną.

Prace przy urządzaniu zieleni

IX-2018

Trwają prace na placu przykościelnym przy aranżacji zieleni. Widzimy jak codziennie coś zmienia się w krajobrazie otaczającym naszą świątynię, coś przybywa i wyłania się z niebytu. Widzimy jak roboty trwają często do późnych godzin popołudniowych. Stopniowo pojawia się nasadzona zieleń. Zamontowane są już wszystkie ławeczki przy kapliczkach różańcowych. Oczyma wyobraźni możemy już usiąść na ławeczce (może nie w tym chłodzie, który nastąpił, ale przecież bywają lepsze dni) i spokojnie rozważyć wybraną tajemnicę i odmówić dziesiątek różańca. Widzimy, jak otoczenie kościoła nabiera kształtu i pięknieje z każdym dniem.

Wdzięczni Panu Bogu i ludziom, dzięki którym to się dzieje, angażujmy się gorliwie w życie naszej wspólnoty parafialnej.

Otwarty nowy dom dla wspólnoty GT

10.09.2018

Jednym z filarów pobożności i elementem charyzmatu ruchu Gloriosa Trinita jest atelier - cotygodniowe spotkanie modlitewne w małej grupie w prywatnym domu. Właśnie kolejne osoby zdecydowały się otworzyć swój dom na potrzeby wspólnoty. Gosia i Wojtek dojrzeli do tej decyzji na rekolekcjach wakacyjnych w Kruklanakch. Tam ich decyzję zaakceptował i pobłogosławił ks. Jacek Czaplicki - krajowy sekretarz Ruchu. Teraz u progu nowego roku formacyjnego zostało to publicznie ogłoszone, a w czasie pierwszej powakacyjnej adoracji liderów nowego atelier pobłogosławił ks. Adam Krawczyk - opiekun naszej wspólnoty GT. Gosi i Wojtkowi życzymy wytrwałości i zdobywania nowych entuzjastów Trójcy Przenajświętszej.

Prace wokół kościoła

IX-2018

Na placu przykościelnym rozpoczęły się roboty zmierzające do nowego zagospodarowania terenu. Zadanie o nazwie "Zagospodarowanie terenu zielenią przy kościele parafialnym oraz budowa ogólnodostępnego palcu zabaw" finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Część dotycząca placu kościelnego obejmuje: odtworzenie trawnika, nasadzenia z roślinności przy kapliczkach, nasadzenia drzew liściastych tworzących powiązania kompozycyjne z otoczeniem kościoła, oddzielenie nasadzeń od trawnika za pomocą obrzeży wys. 45 mm, założenie automatycznego systemu podlewania obejmującego powierzchnię trawnika oraz nasadzeń, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod ławkami i montaż elementów małej architektury w postaci 20 szt. ławek parkowych przy kapliczkach na nawierzchni utwardzonej. Teren będzie wyposażony w instalację do nawadniania roślin oraz trawnika.

Pielgrzymka duchowa

1-14.08.2018

15.08.2018 10:29:42 W tym roku idzie już 34. pielgrzymka naszej diecezji na Jasną Górę. Nie wszyscy jednak mogą iść na pątniczy szlak. Ale wszyscy mogą zostać pielgrzymami duchowymi. Kolejny rok w naszej parafii zorganizowana została Grupa Biała św. Jana Pawła II. Codziennie w dni pielgrzymki spotykamy się o 20:30 na Eucharystii i na Apelu Jasnogórskim łącząc się duchowo z pątnikami i wspierając ich swoją modlitwą. Białe msze gromadzą dużą ilość wiernych. Przychodzą ludzie z autentycznej potrzeby i wszyscy bez wyjątku angażują się we wspólne nabożeństwo. Niepowtarzalną atmosferę ubogaca grupa muzyczna pod kierunkiem p. Mirki, która już długo przed rozpoczęciem śpiewa maryjne pieśni. Uroczystość kończy zawsze wspólny krąg i pieśń wieczorna. I oczywiście błogosławieństwo. Niezwykły klimat białych mszy daje okazję do pogłębionej refleksji i pięknych religijnych przeżyć.

34. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę dotarła 13 sierpnia przed tron Maryi i złożyła u Jej stóp swoje i nasze intencje. Tego dnia jest wigilia wielkiego święta - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zatem w przeddzień tego święta po raz ostatni duchowi pielgrzymi spotkali się w świątyni, by wziąć udział w bezkrwawej ofierze Mszy św. i Apelu Jasnogórskim. Ostatni raz (w tym roku) wybrzmiała Bogurodzica i refren Apelu, ostatni raz krąg opasujący całą świątynię kołysał się w rytmie "Cichy zapada zmrok". Jakaś nutka melancholii zakradła się do niejednego serca, że te piękne dni i spotkania dobiegły końca. Ale przecież nic się nie kończy - Maryja jest ciągle z nami, a na ołtarzu codziennie sprawowana jest Eucharystia - nasz entuzjazm i żarliwość nie muszą i nie powinny osłabnąć. Wręcz odwrotnie - powinny trwać i umacniać się.

Przez te wszystkie dni spotkań Białej Grupy prowadziła nas swoją modlitwą bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Rozważania nad tą modlitwą do Ducha Świętego i Maryi oraz życiem Mariam - Małej Arabki odsłaniały przed nami niezmierzoną głębię wiary, nieskończoną miłość Boga, ukazywały wzory i przykłady jak żyć, jak kochać, jak wierzyć. Te słowa i natchnienia Ducha Świętego chłonęliśmy jak gąbka i z zapartym tchem, by niczego nie uronić. Wielkie dzięki kapłanom, którzy prowadzili apele, grupie muzycznej i wszystkim, którzy współtworzyli tę niepowtarzalną atmosferę!

Zdjęcie grupowe w pełnej rozdzielczości (do pobrania i wydruku): >> Grupa <<

Poświęcenie pojazdów

22.07.2018

Stara tradycja podaje, że święty Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym. Poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania za panowania cesarza Decjusza (ok. 250 r.). Jako swojego patrona czcili świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców, a jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych.

"Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków."

Zwyczaj święcenia pojazdów ukierunkowany jest nie na samochody, ale na ludzi, którzy z nich korzystają. Tu nie chodzi o parę kropel, żeby one spadły na poszczególne samochody. Tu chodzi o kierowcę; zawsze chodzi o człowieka. Poświęcenie samochodu powinno mobilizować kierowców, a nie zwalniać od odpowiedzialności za bezpieczną jazdę.

Rekolekcje letnie GT

30.06-7.07.2018

Tegoroczne wakacyjne rekolekcje ruchu Gloriosa Trinita odbywają się aż w czterech miejscach i terminach. Nasza wspólnota tym razem wybrała Kruklanki k. Giżycka, by z uwagi na bliską odległość ułatwić dojazd mniej mobilnym osobom. Uczestnicy z Kolna w liczbie 18 osób stanowili widoczną grupę wśród całej 150-osobowej wspólnoty rekolekcyjnej. Dzień rekolekcyjny toczył się utartym trybem: jutrznia, śniadanie, przerwa, msza święta, czas wolny, obiad, koronka, różaniec, kolacja, przerwa i adoracja na zakończenie dnia. Tryb ten sam, ale każdy dzień był inny zarówno pod względem tematu przewodniego jak i sposobów realizacji. Hasłem przewodnim rekolekcji było zdanie "Duch Święty wszystkiego nas nauczy", oczywiście w kontekście ewangelizacji, bo Gloriosa jest ruchem ewangelizacyjnym. Jeden dzień tradycyjnie przeznaczono do zagospodarowania we własnym zakresie - jedni korzystali z plaży i jeziora, inni pojechali zwiedzać Giżycko bądź inne pobliskie miejsca. A wieczorem tego dnia wspólne świętowanie przy ognisku i przeróżnych zabawach. Najwięcej jednak było wspólnej modlitwy. Szczególnie gorącą atmosferą pełną dynamiki ducha charakteryzowały się wieczorne adoracje Najświętszego Sakramentu. Wartość dodaną stanowiły spotkania i wzajemne poznawanie się ludzi z różnych wspólnot (Łomża, Wyszków, Ełk, Giżycko, Kolno, Białystok, Litwa), nowe przyjaźnie i często długie nocne rozmowy. A to wszystko w atmosferze pełnej życzliwości, otwarcia, radości przebywania z braćmi i z Panem a jednocześnie wyciszenia i separacji od zgiełku codziennej gonitwy. Rekolekcje to czas swoistego "ładowania akumulatorów" wiary, czas odbudowy wewnętrznego pokoju i nabierania nowego entuzjazmu. Z tym radosnym bagażem wracamy do swojej codzienności by ochoczo podejmować stare obowiązki i nowe wyzwania.

Rekolekcje prowadzili z właściwą sobie werwą i charyzmą ks. Jacek Czaplicki i ks. Jerzy Abramowicz.
Wielkie Bóg zapłać!

Kolonie dla dzieci

VI-2018

Jak co roku na początku wakacji przy naszej parafii wspólnie z parafią św. Anny zorganizowano dochodzące kolonie dla dzieci. Motywem przewodnim i hasłem tegorocznych kolonii było „Odkrywanie piękna ojczystej ziemi”. Tylko jednego dnia pogoda zmusiła do zmiany planów i zorganizowania zajęć na miejscu i pod dachem. W pozostałe dni grupa wyjeżdżała w różnych kierunkach, by - jak głosi hasło - odkrywać i poznawać piękno naszej ojczystej ziemi. Tak więc był wyjazd do Giżycka i zwiedzanie twierdzy Boyen - zabytku architektury militarnej, a przy okazji spacer przez port jachtowy i obserwacja działania obrotowego mostu zwodzonego. Był wyjazd do Świętej Lipki i zwiedzanie sanktuarium Matki Boskiej Jedności Chrześcijan, wizyta w skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie i przy okazji w Łomży, gdzie oprócz przekąski w KFC grupa odwiedziła port rzeczny a najdłużej zatrzymała się na przyportowym placu zabaw. Na koniec nastąpił wyjazd do Kurowa i zwiedzanie Narwiańskiego Parku Narodowego. Jednym słowem moc wszelakich atrakcji, emocji i przeżyć.

Opiekunami na koloniach byli ks. Adam Sierzputowski, ks. Grzegorz Karwowski i troje wolontariuszy.

Pielgrzymka chóru

23.06.2018

Jak co roku chór parafialny odbył tradycyjna pielgrzymkę do różnych ciekawych miejsc o charakterze religijnym. Na dobry początek poszło muzeum diecezjalne w Łomży, gdzie są zgromadzone bardzo ciekawe zbiory i eksponaty związane z kultem religijnym. Następne w kolejności było Wąsewo, gdzie uczestnicy nawiedzili sanktuarium Matki Boskiej Wąsewskiej z łaskami słynącym obrazem. Ważnym miejscem na trasie była Zuzela - miejsce urodzin i dzieciństwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tutaj oprócz pięknego kościoła chórzyści zwiedzili muzeum Prymasa Tysiąclecia w byłej szkole powszechnej. Dalej przez Ciechanowiec droga prowadziła do Hodyszewa i sanktuarium Matki Boskiej Pojednania oraz zabytkowej kapliczki przy źródełku Krynica. W drodze powrotnej grupa pomodliła się na grobie budowniczego naszego kościoła ks. Jana Lucjana Grajewskiego w Zambrowie.

Z uwagi na wielość wydarzeń w czerwcu tego roku i zbieżność różnych terminów w pielgrzymce wzięli udział tylko niektórzy chórzyści. Pomysłodawcą i przewodnikiem był jak zawsze ks. proboszcz Wojciech Stefaniak,

Ewangelizacja na jeziorach

23.06.2018

- pod takim hasłem i a mottem „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt 4,19) wspólnota Gloriosa Trinita z Giżycka zorganizowała z dużym rozmachem spotkanie modlitewne dla członków całego ruchu. Oprócz miejscowych, którzy siłą rzeczy stanowili wyraźną dominantę, przybyły grupy z Ełku, Łomży, Kolna, Rzekunia i spora grupa z Alytusa na Litwie ze swoim kapłanem i siostrami zakonnymi. Wydarzenie rozpoczęła wspólna Msza święta połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele św. Brunona w Giżycku. Następnie obiadowy posiłek a potem do portu, na statek i w rejs. Uczestnicy zapełnili cały pokład statku, który przez kilka godzin opłynął prawie całe jezioro Niegocin. Na dobry początek była kawa i słodki deser. Cała reszta czasu to prawie klasyczne wspólnotowe atelier. Z uwagi na dużą liczbę osób dominował śpiew - po polsku, ale i po litewsku. Wysłuchaliśmy kilku katechez, jako że płynęło z nami czterech kapłanów, oraz kilku świadectw. W międzyczasie syciliśmy się urokliwym widokiem mazurskiej przyrody. Nasyceni pięknem i natchnieniami Ducha Świętego wróciliśmy do portu. Wszakże to jeszcze nie był koniec. Zamiast kolacji spotkaliśmy się przy ognisku i grillu nad brzegiem jeziora u podnóża hotelu Europa. Tutaj oczywiście konsumpcja, ale bardziej spotkania z przyjaciółmi, odnawianie znajomości, wymiana informacji i uprzejmości i pamiątkowe zdjęcia. Po pięknym dniu powrót do domu urokliwą trasą z mnóstwem przeżyć, doznań i nowego zapału ewangelizacyjnego. Bogu niech będą dzięki!

Konsekracja kościoła

9.06.2018

Do tej niepowtarzalnej uroczystości przygotowywaliśmy się przez cały miniony rok. Nasz kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata został w sobotę 9 czerwca poświęcony przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, który przewodniczył konsekracyjnej Mszy świętej. W uroczystości wzięli również udział biskup Tadeusz Bronakowski, biskup senior Stanisław Stefanek, licznie przybyli kapłani, zaproszeni goście (ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy) oraz zgromadzeni parafianie.

Po procesyjnym wejściu do kościoła przywitał gości Andrzej Duda - burmistrz Kolna oraz nasz parafianin. Przypomniał przy tym postać śp. ks. prałata Jana Lucjana Grajewskiego - budowniczego tej świątyni. Proboszcz ks. kanonik Wojciech Stefaniak wygłosił słowo powitalne podkreślając, że świątynia, w której się gromadzimy, to owoc ludzkiego trudu i Bożego błogosławieństwa. Konsekracja zaś to oddanie Bogu tego przybytku na własność. Ks. proboszcz poprosił biskupa o poświęcenie naszego kościoła, aby był dla nas ludzi domem bożym i bramą do nieba.

Na początku główny celebrans dokonał pobłogosławienia wody i poświęcenia ołtarza, ścian świątyni, sprzętów znajdujących się w kościele, wiernych, jak również poświęcił tablicę upamiętniającą uroczystość oraz kaplice różańcowe.

Po czytaniach mszalnych biskup Janusz wygłosił homilię, w której nawiązał do o historii powstania parafii, budowie kościoła, a także o odpowiedzialności parafian. Podziękował też parafianom za trud wybudowania i wyposażenia świątyni. Słowa podziękowania skierował także do ks. proboszcza Wojciecha Stefaniaka za starania i wielkie wyczucie estetyczne w procesie wyposażania kościoła. Pogratulował doprowadzenia do końca procesu budowy, który kończy właśnie moment konsekracji. Biskup zachęcał parafian do częstego korzystania z parafialnej świątyni.

Po homilii ks. Artur Szurawski - kanclerz kurii odczytał specjalny dokument, o poświęceniu świątyni oraz ołtarza. Następnie dokument ten został podpisany przez biskupa Janusza Stepnowskiego, pozostałych biskupów, proboszcza parafii oraz zaproszonych kapłanów, przedstawicieli władz i wiernych. Dokument sporządzono w trzech egzemplarzach. Jeden z nich oraz relikwię świętych męczenników: św. Marii Teresy Goretti - dziewicy i męczennicy, św. Prospera - męczennika z czasów rzymskich, a także monetę bitą w bieżącym roku, zamknięto w specjalnej tulei i włożono pod mensę ołtarza.

Następnie, po ośpiewaniu litanii do wszystkich świętych, biskup Janusz dokonał namaszczenia ołtarza świętym Krzyżmem. Cztery oznaczone miejsca na ścianach świątyni namaścili: bp Tadeusz Bronakowski i bp Stanisław Stefanek. Po rytuale namaszczenia nastąpiło okadzenie ołtarza, ścian i wiernych a ołtarz przykryto obrusem. Poświęcony kościół został teraz oświetlony - zapalono świece na ołtarzu oraz w czterech miejscach namaszczenia. Dalej uroczysta Eucharystia przebiegała według zwykłego porządku.

Na zakończenie wyrazy podziękowania na ręce dostojnych celebransów złożyli przedstawiciele parafii oraz ks. proboszcz Wojciech Stefaniak. Po udzielonym błogosławieństwie, wierni mogli ucałować ołtarz i uzyskać odpust zupełny.

Uroczysty obrzęd konsekracji kończy okres przygotowania świątyni do sprawowania kultu Bożego. Jest to najważniejszy i niepowtarzalny moment w historii każdego kościoła, który staje się w pełni Domem Bożym a dla wiernych bramą niebios. Starajmy się, by z tej łaski obficie i ochotnie korzystać.

Film z uroczystości konsekracji

Przygotowania do konsekracji

V-VI.2018

Do tego wielkiego wydarzenia nasza parafia przygotowywała się od ponad roku. Już kilka tygodni wcześniej na froncie kościoła zawisł baner informujący wszystkich o dacie konsekracji. Na ołtarzu pojawiła się aplikacja z figurą nauczającego Chrystusa wpisaną w krąg wszechświata, a na lektorium aplikacja symbolizująca mądrość Słowa Bożego. Na czterech ścianach świątyni marmurowe krzyże i świeczniki tzw. zacheuszki znaczą miejsca, gdzie będą namaszczane mury kościoła. Przed wejściem nad wmurowanym kamieniem węgielnym zawisła piękna tablica upamiętniająca moment poświęcenia kościoła. Przez szereg dni wystawione były na widok publiczny relikwie świętych męczenników, które zostaną złożone w mensie ołtarza. Wreszcie otoczenie kościoła i domu parafialnego zostało pięknie udekorowane.

To tylko widoczne elementy naszych przygotowań. Poza naszymi oczami pozostaje ogromny wysiłek modlitewny, ofiarność ludzi dobrej woli, żmudna praca biurowa i działania logistyczne, troska i niepokój serca zaangażowanych osób z ks. proboszczem na czele. Za to wszystko wielkie Bóg zapłać!

Zakończenie oktawy Bożego Ciała

7.06.2018

Przez cały tydzień po uroczystości Bożego Ciała w czasie wieczornego nabożeństwa śpiewaliśmy nieszpory eucharystyczne oraz uczestniczyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem. Zakończenie oktawy tzw. "Ostatni nieszpór" obchodziliśmy zgodnie z tradycją szczególnie licznie i uroczyście. Po procesji nastąpiło błogosławieństwo oraz poświęcenie pierwocin ziół i kwiatów, które przynosimy do kościoła w formie wianków. Poświęcone wianki przechowywane są w domach przez cały rok. Na zakończenie uroczystości nastąpiło specjalne błogosławieństwo dzieci przez nałożenie rąk.

Boże Ciało

31.05.2018

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, po łacinie "Corpus Christi" lub "Corpus Domini" zaliczana jest do świąt dogmatycznych, tj. ukazujących Prawdy Wiary. Boże Ciało nie jest znane ani prawosławnym, ani protestantom.

Pewien czeski ksiądz Piotr z Pragi nie wierzył w realną obecność Zbawiciela w konsekrowanej Hostii. Postanowił więc w 1263 r. odbyć pielgrzymkę do Rzymu, aby umocnić swoją wiarę przy grobie św. Piotra. Zatrzymał się w miejscowości Bolsena (środkowe Włochy). Podczas odprawienia Najświętszej Ofiary w miejscowym kościółku św. Krystyny zaraz po wypowiedzeniu słów Konsekracji krople krwi zaczęły spływać z Hostii na ręce kapłana i na rozłożony korporał ołtarza. Ogarnięty strachem Piotr z Pragi chciał początkowo ukryć ten fakt, ale potem przerwał Mszę Świętą i udał się pośpiesznie do pobliskiego Orvieto, gdzie zatrzymał się sam papież Urban IV. Ojciec Święty wysłuchał relacji strwożonego księdza i zarządził zbadanie całej sprawy, w wyniku czego jeszcze w tym samym roku Hostia i zakrwawiony korporał zostały uroczyście przewiezione z Bolseny do Orvieto, gdzie spoczęły w tamtejszej katedrze i gdzie do dziś są przechowywane.

11 sierpnia 1264 r. tenże sam papież Urban IV ustanowił - na pamiątkę Mszy Bolseńskiej - Święto Bożego Ciała dla całego Kościoła katolickiego, a w 1311 r. papież Klemens V przeznaczył na obchodzenie tego święta czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Pierwsza procesja eucharystyczna odbyła się natomiast 19 czerwca 1264 r, a poprowadził ją uliczkami Orvieto sam Urban IV w towarzystwie licznie zgromadzonych kardynałów i prałatów oraz tłumów wiernych adorujących nie tylko konsekrowaną Hostię, lecz także korporał z plamami Krwi Chrystusowej.

"W święto Bożego Ciała odnawia się szczególna obecność Chrystusa na ulicach, placach i drogach. Przemawia On do nas zgromadzonych już nie żywym słowem Ewangelii, jak ongiś, ale jakże bardzo wymownym milczeniem eucharystycznym. W tym milczeniu białej Hostii niesionej w monstrancji są wszystkie Jego słowa, jest całe Jego życie oddane na ofiarę Ojcu za każdego z nas. Starajmy się tak uczestniczyć w kulcie publicznym Bożego Ciała, aby tajemnica Chrystusa jeszcze głębiej przeniknęła całe nasze życie."

Św. Jan Paweł II

Poświęcenie krzyża GT

28.05.2018

Nasza wspólnota Gloriosa Trinita (Chwalebna Trójca) wzbogaciła się o nowy znak - duży krzyż będący symbolem ruchu. Jest to krzyż trynitarny - zawiera symbole całej Trójcy Świętej: trójkąt oka Opatrzności jest symbolem Boga Ojca, krzyż symbolem Chrystusa o ptak o kształcie gołębicy symbolem Ducha Świętego. Krzyż jest darem od członka łomżyńskiej wspólnoty GT. W poniedziałek 28 maja na mszy świętej ks. Adam Krawczyk - opiekun wspólnoty GT w naszej parafii - krzyż ten uroczyście pobłogosławił i poświęcił. Znak ten będzie od teraz stale towarzyszyć modlitwom i spotkaniom wspólnoty.

GT - Jubileusz ks. Andrzeja

27.05.2018

W ostatnich dniach maja kapłani obchodzą swoje rocznice i jubileusze święceń. Srebrny jubileusz 25-lecia święceń obchodził także ks. Andrzej Święciński - założyciel ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita. W tym celu przyjechał z liczną delegacją włoskiej wspólnoty GT z Mediolanu, gdzie od wielu lat na co dzień posługuje. Uroczysta Msza św. jubileuszowa została odprawiona w niedzielę 27 maja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, gdzie ks. Andrzej tworzył przed laty pierwsze polskie struktury ruchu GT. Mszę św. współcelebrował ks. prałat Jerzy Abramowicz, który świętował swoją 40-tą rocznicę święceń, a który opiekuje się wspólnotą Gloriosy w swojej parafii. Na tę uroczystość - oprócz Włochów - przybyły wspólnoty z całej Polski a także z Litwy. Nabożeństwo przebiegło w niezwykle podniosłej atmosferze.

Kolejnym elementem obchodów byóło spotkanie z jubilatem wszystkich wspólnot w obszernej auli Jana Pawła II. Był wspólny posiłek, ale oczywiście w centrum uwagi znajdował się ks. Andrzej, któremu złożono gorące podziękowania i serdeczne życzenia. Były kwiaty i prezenty, uściski i uprzejmości. Od wszystkich polskich wspólnot Gloriosa Trinita ks. Andrzej otrzymał w darze piękny pozłacany kielich mszalny z pateną z pamiątkowym napisem. Jubilat wielokrotnie dziękował Bogu i ludziom za swoje kapłańskie lata, dzielił się wspomnieniami, refleksją i wskazaniami do bycia we wspólnocie. Nie zabrakło też licznych budujących świadectw. Całe świętowanie przebiegło w atmosferze radości, braterstwa i komunii serc umacniając jedność poszczególnych członków i wspólnot ruchu Gloriosa Trinita.

Rocznica święceń

26.05.2018

W ostatnią sobotę maja na wieczorne nabożeństwo zjechało do nas kilkunastu kapłanów z różnych stron diecezji. Tego dnia bowiem ks. Adam Krawczyk i cały (prawie) jego rocznik świętowali w naszym kościele 6-tą rocznicę swoich święceń kapłańskich. Gościem specjalny był ks. profesor Marian Jamiołkowski, który również wygłosił Słowo Boże, podkreślając trud i znaczenie posługi kapłańskiej. Życzenia świętującym kapłanom złożyli przedstawiciele wspólnoty Gloriosa Trinta, której ks. Adam jest opiekunem.

Tego samego dnia swoją rocznicę święceń - ale już 28. - obchodził nasz ks. proboszcz Wojciech Stefaniak. Wszystkich kapłanów otoczmy wdzięczną modlitwą i życzmy obfitości łask Bożych na dalsze kapłańskie lata.

Biały tydzień

20-25.05.2018

Przez cały tydzień druga grupa dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie i z Rupina w swych uroczystych białych strojach przychodziła na wieczorne nabożeństwo by uczestniczyć we Mszy świętej i nabożeństwie majowym. W kolejnych dniach święcone były różne akcesoria i prezenty jakie dzieci otrzymały w dzień swojej pierwszej Komunii. W drugi dzień poświęcone zostały różańce i książeczki do nabożeństwa. Obecność dzieci i zwiększona frekwencja dodawały piękna i głębi codziennym nabożeństwom. Niech przeżycia tego tygodnia będą i dla nas dorosłych impulsem do większej gorliwości w wierze.

Pierwsza Komunia Święta

20.05.2018

Maj - najpiękniejszy miesiąc w roku, miesiąc poświęcony Maryi - jest również miesiącem pierwszych Komunii świętych. W trzecią niedzielę miesiąca 28-osobowa grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i z Rupina właśnie po raz pierwszy przyjęła Ciało Chrystusa. Wcześniej były przygotowania, pierwsza spowiedź, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i podpisanie zobowiązań. Nad całością przygotowań dzieci czuwał ks. Adam z pomocą pań katechetek. W sam dzień komunii w niezwykle uroczystej atmosferze na Mszy świętej dzieci przystąpiły po raz pierwszy do sakramentu Eucharystii.

Otoczmy te dzieci oraz ich rodziców szczerą modlitwą, aby pozostały wierne Panu i dotrzymały złożonych przyrzeczeń.

Procesja Fatimska

13.05.2018

W rocznicę rozpoczęcia objawień w Fatimie a także w rocznicę zamachu na Jana Pawła II trochę inaczej niż tradycyjnie przeszliśmy wokół naszego kościoła za figurką Matki Boskiej Fatimskiej. Po Mszy wieczornej i nabożeństwie majowym wyszliśmy z naszego kościoła odmawiając po czterech stronach świątyni kolejne dziesiątki różańca. Ostatnią tajemnicę odmówiliśmy już przy ołtarzu wewnątrz kościoła. Na zakończenie odśpiewaliśmy i Apel Jasnogórski i przyjęliśmy błogosławieństwo. W różańcu fatimskim wzięli udział prawie wszyscy obecni na wieczornym nabożeństwie. I nic dziwnego - przecież Maryja to nasza najlepsza Matka i Polski Królowa.

Odpust św. Floriana

6.05.2018

Święty Florian to drugi patron naszej parafii, herbowy patron naszego miasta a także patron strażaków. Nic też dziwnego, że w dorocznym odpust tego świętego wzięli udział strażacy ze swoimi sztandarami. Oprócz gości honorowych w gronie strażaków (tych ochotniczych) tradycyjnie znaleźli się również czołowi przedstawiciele władz samorządowych. Najświętszą Ofiarę sumy odpustowej w koncelebrze z ks. proboszczem Wojciechem Stefaniakem celebrował i okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. Łukasz Polkowski. Odpustowe obchody zakończyła procesja dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewanie hymnu Ciebie Boga wysławiamy. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem było ostatnim akordem uroczystej celebry.

Uroczystość 3 Maja

3.05.2018

W 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchody miejskie tego święta narodowego, które łączy się z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, rozpoczęły się w naszym kościele podniosłą Mszą świętą z udziałem władz, pocztów sztandarowych oraz delegacji organizacji społecznych, kombatanckich, związkowych, i licznie przybyłych mieszkańców Kolna. Uroczystość uświetniła obecność wielu zaproszonych kapłanów oraz orkiestra - strażacka oczywiście. A przed orkiestrą mażoretki młode i bardzo młode. Po nabożeństwie przy pięknej pogodzie w asyście orkiestry zgromadzeni przeszli ulicami miasta w tradycyjnej manifestacji. Jej stałymi punktami są dąb wolności i mogiły poległych żołnierzy na starym cmentarzu, gdzie mają miejsce przemówienia oraz składane są wieńce i kwiaty. W tym roku w 100-lecie odzyskania niepodległości świętowaliśmy szczególnie uroczyści. Oprócz tego co zwykle było uroczyste odczytanie preambuły Konstytucji 3 Maja, odśpiewanie pieśni przez połączone chóry dzieci i młodzieży oraz grupa historyczno-rekonstrukcyjna, która dwukrotnie dawała salwę honorową. Po części oficjalnej na placu przed budynkiem KOKiS władze miasta zorganizowały piknik gdzie częstowano zupą węgierską, lodami i napojami. Miłośnicy historii mogli natomiast oglądać pojedynki bronią z epoki, przymierzyć różne gadżety z dawnych czasów oraz zobaczyć i usłyszeć prawdziwy wiwat z armatki wiwatówką zwanej. A to wszystko za sprawą grupy historyczno-rekonstrukcyjnej, która uatrakcyjniła tegoroczne obchody.

Spotkanie po bierzmowaniu

30.04.2018

W ciepły - prawie jak w lato - sobotni wieczór, po Mszy świętej, młodzież, która w tym roku otrzymała sakrament bierzmowania, spotkała się wraz ze swoim księdzem prowadzącym (ks. Adam Krawczyk) a także innymi kapłanami w ogrodzie parafialnym. Tam przy grillu lub ognisku z kiełbaskami można było - już na luzie - porozmawiać, wymienić uwagi, pobyć ze sobą i przyjemnie spędzić czas.

Bierzmowanie nie może być bowiem uroczystym pożegnaniem młodego człowieka z Kościołem (jak to czasem się zdarza) aż do ślubu. Chcemy wszyscy tych młodych ludzi widzieć widzieć w naszym kościele w każdą niedzielę i przy innych okazjach. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

Sakrament bierzmowania

23.04.2018

Jak co roku młodzież klas drugich gimnazjum przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego w obecności zaproszonych księży z całego dekanatu udzielił JE ks. biskup ordynariusz Janusz Stepnowski. Grupa kilkudziesięciu osób uzyskała umocnienie w wierze poprzez otwarcie się na dary Ducha Świętego. W podniosłej uroczystości uczestniczyły całe rodziny i liczna rzesza parafian oraz gości. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania prowadził ks. Adam Krawczyk, któremu należą się szczególne podziękowania.

Zdjęcia grupowe w pełnej rozdzielczości: >>Dziewczęta<<     >>Chłopcy<<

Adopcja duchowa

9.04.2018

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego celebrujemy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Papież Jan Paweł II ustanowił ten Dzień w celu budzenia wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia. Chodzi przede wszystkim o ochronę dziecka poczętego.

Podczas wieczornej Mszy św. odbyła się celebracja duchowej adopcji. Spora grupa osób zobowiązała się codziennie przez 9 miesięcy modlić w intencji poczętego dziecka, którego imię tylko Bogu jest wiadome, by mogło to dziecko bezpiecznie przyjść na świat i być z miłością przyjęte przez swoich rodziców.

MODLITWA CODZIENNA
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Wielkanoc

1.04.2018

Po niezwykle obfitych w wydarzenia i przeżycia religijne dniach Świętego Triduum Paschalnego doczekaliśmy wielkanocnego poranka. To najpiękniejszy poranek w całym roku nie tylko liturgicznym. Z radosnym śpiewem Alleluja wszyscy wierni wychodzą z Najświętszym Sakramentem poza mury świątyni by głosić całemu światu radosną wieść o Zmartwychwstaniu.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest najbardziej przełomowym wydarzeniem w ludzkich dziejach. To wydarzenie przyniosło wszystkim nową nadzieję: od tej pory mieć nadzieję nie znaczy czekać na coś, co ma się dopiero wydarzyć. Znaczy być pewnym, że to się już dokonało, ponieważ "Pan zmartwychwstał i króluje żywy"!

Cieszcie się i radujcie zastępy aniołów w niebie, raduj się ziemio cała,
albowiem Jezus Chrystus - Pan nasz zmartwychwstał!

Wielka Sobota

31.03.2018

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego. Jej obchody rozpoczynają się w noc poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Jej radosna liturgia należy już do obchodów dnia zmartwychwstania.

Liturgia Światła:  Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz niosący świecę trzykrotnie wznosi okrzyk Światło Chrystusa!, wierni zaś odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W kościele zapala się światło. Zostaje wtedy odśpiewane Orędzie Paschalne (Exsultet).

Liturgia Słowa:  Przed epistołą śpiewa się uroczyste Gloria, podczas którego rozbrzmiewają dzwony milczące od Wielkiego Czwartku, następnie odmawiana jest Kolekta. Po Ewangelii zwykle ma miejsce krótka homilia.

Liturgia Chrzcielna:  W jej trakcie następuje odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych, potem błogosławieństwo wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Liturgia Eucharystyczna:  W jej trakcie wierni przyjmują konsekrowany chleb (Ciało Chrystusa). Nie różni się ona od liturgii eucharystycznej podczas każdej mszy świętej. Na zakończenie kapłan odśpiewuje zazwyczaj uroczyste błogosławieństwo, po którym następuje rozesłanie wiernych.

Wielki Piątek

30.03.2018

Liturgia Wielkiego Piątku jest przejrzysta, jasna, prosta w swej surowości i powadze. Stanowią ją: liturgia słowa wraz z modlitwą powszechną, adoracja krzyża, komunia św. i procesja do grobu Pańskiego. Liturgia przedstawia i pozwala przeżyć misterium Chrystusa w jedności historiozbawczej. Chrystus oddający życie na krzyżu jest cierpiącym Sługą, przez swoją śmierć za swoich wykonuje wolę Ojca Niebieskiego, otwiera przystęp do Ojca. Męka Chrystusa, Jego uniżenie nie stanowi przegranej. Opis męki w ujęciu Janowym silnie podkreśla królewską godność Chrystusa. Kolor czerwony szat liturgicznych jest nie tyle kolorem męczeństwa, ile kolorem królewskiej purpury. Wierni umocnieni słowem Bożym podejmują modlitwę w różnych ważnych intencjach, aby skutki zbawienia objęły wszystkich ludzi i zjednoczyły Kościół wokół Zbawiciela. W adoracji krzyża bardzo charakterystycznie ujęte jest całe misterium paschalne. Nie ukazuje się krzyża bez zmartwychwstania. Modlitwa po Komunii świętej dziękuje Bogu za nowe życie dane przez mękę i zmartwychwstanie, dopełnia w ten sposób wizję misterium paschalnego.

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa

30.03.2018

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa ulicami miasta już od kilku lat stała się tradycją w naszej parafii. Pod przewodnictwem ks. proboszcza przez obydwa osiedla za krzyżem podążała liczna rzesza wiernych śpiewając pieśni pasyjne i wsłuchując się w stacyjne rozważania. To niezwykłe uliczne misterium było dla jego uczestników głębokim przeżyciem religijnym i jednocześnie publicznie wyznanym świadectwem wiary. Ta manifestacja przywiązania do Jezusa Zbawiciela była potrzebna nie tylko uczestnikom procesji, ale też tym, którzy pozostali w domach - może u kogoś z nich obudziła się świadomość, że Jezus umarł także za niego.

Wielki Czwartek

29.03.2018

W kościołach parafialnych odprawia się w Wielki Czwartek tylko jedną mszę świętą przez cały dzień. Jest to wieczorna msza Wieczerzy Pańskiej - pamiątka ostatniej wieczerzy, jaką Jezus spożył wraz ze swymi uczniami w przeddzień Jego męki i śmierci. Tego wieczoru biorąc do rąk chleb i wino przemienił je w swoje ciało i swoją krew, czyniąc z nich pokarm i napój dla swoich wyznawców. Ustanawiając w ten sposób sakrament Eucharystii, polecił apostołom, by w przyszłości czynili to na Jego pamiątkę.

Dzień ten jest świętem stanowym wszystkich kapłanów. Z tej okazji naszym drogim księżom życzymy obfitości darów Ducha Świętego i wytrwałości w swojej posłudze. Ogarniajmy ich nie tylko w ten dzień szczerą modlitwą, by mimo swych niedoskonałości byli dla nas dobrymi przewodnikami po drogach i bezdrożach naszej wiary.

Niedziela Palmowa

25.03.2018

W Niedzielę Palmową podczas Eucharystii uroczyście proklamuje się Ewangelię o Męce Pańskiej. Kościół z pietyzmem czyta Mękę Pańską i wsłuchuje się w nią. Opis Męki Jezusa jest dla wierzącego chrześcijanina okazją do spotkania się z cierpiącym Zbawicielem. Każdy z nas jest w tej Męce obecny, każdy z nas może się zidentyfikować z postawami tych, którzy byli przyczyną cierpień Jezusa, i dla każdego z nas są przygotowane owoce tej Męki, byśmy patrząc na Tego, który się wydał, mogli przeżywać nasze nawrócenie.

Wchodzimy w czas Wielkiego Tygodnia. Niech te dni, przeżywanie liturgii i nasza osobista refleksja nad wydarzeniami pasyjnymi pozwolą nam bardziej odkrywać prawdę o sobie i być w prawdzie wobec wydarzeń naszego życia oraz wobec wszystkich, z którymi się spotkamy i żyjemy w naszych wspólnotach rodzinnych, w sąsiedztwie, w pracy, w parafii. Niech ta prawda woła we mnie: „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!”. A kiedy zdarzy się coś, co będzie przypominało krzyk wznoszony przeciw Jezusowi: „Na krzyż z Nim!”, niech dotrze do mnie prawda nawrócenia, właśnie dzięki spojrzeniu na postawę Jezusa. Niech prawda o tym, że czasem coś negatywnego rodzi się w moim sercu, nie będzie tłumiona. Gdy to zobaczę, niech zwycięży prawda nawrócenia. Stale bowiem jest mi dawana szansa powrotu. „Będą patrzeć na tego, którego przebili” – dopóty, dopóki nie zobaczą, że On im przebacza. Ta prawda nie może zamilknąć!

Jest to czas nawrócenia! Także we mnie może dokonywać się objawienie Bożej sprawiedliwości – zwycięstwo prawdy, która prowadzi do pokory i komunii z bliźnimi.

Dzień skupienia Gloriosa Trinita

17.03.2018

W sobotę przed V niedzielą Wielkiego Postu do ośrodka Caritas w Ptakach k. Nowogrodu zjechało kilkadziesiąt osób z ruchu Gloriosa Trinita by w tym pięknym miejscu nad rzeką Pisą i z dala od codziennego zgiełku przeżyć wspólnotowy dzień skupienia. Większość przybyła z Łomży ze wspólnot w parafii Miłosierdzia Bożego i Św. Krzyża, ale była też spora grupa z Kolna oraz osoby z Wizny i Piątnicy. Po porannej kawie pierwszym elementem formacji duchowej była katecheza wprowadzająca, którą z właściwą sobie estymą wygłosił ks. prałat Jerzy Abramowicz. Potem nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu w rycie ruchu Gloriosa Trinita. Oczywiście wszystko bogato przeplatane wspólnym śpiewem. W przerwie obiadowej - oprócz samego obiadu oczywiście - trwały liczne spotkania, rozmowy, dyskusje i wymiana informacji w małych grupach oraz indywidualnie. Mimo pięknej słonecznej pogody, mróz i niemiły wiaterek sprawiły, że tylko nieliczni wybrali się na spacer nad rzeką czy po lesie. Posileni spotkaliśmy się podzieleni na małe grupy, by w atelier podzielić się refleksjami i świadectwem wiary. I zaraz potem w kaplicy na koronce do Miłosierdzia Bożego, której części prowadziły poszczególne wspólnoty. Bezpośrednio po koronce nastąpiła Eucharystia, którą sprawował i piękną homilię wygłosił ks. prałat. Jeszcze tylko dziesiątek różańca i ... nie wiadomo kiedy dzień upłynął. Aby w drodze powrotnej nikomu nie burczało w brzuchu, ostatnim elementem była kolacja.

Ubogaceni Słowem Bożym, wspólną modlitwą oraz radością spotkania sióstr i braci dziękujemy Bogu za ten czas zatrzymania i refleksji oraz wszelkie owoce duchowe, jakie stały się naszym udziałem.

Droga Krzyżowa

II1-2018

Droga Krzyżowa stanowi jedną z bardziej znanych praktyk pobożnych, cieszących się wielką popularnością. Niezwykłe znaczenie tego nabożeństwa płynie stąd, że rozpamiętuje się w nim ostatni i najboleśniejszy etap życia Chrystusa, związany z Jego męką i śmiercią na krzyżu. W nabożeństwie tym chodzi przede wszystkim o zrozumienie wymowy owej bolesnej drogi, którą przemierzył Chrystus aby światu przynieść zbawienie. Poszczególne wydarzenia rozwijają się i osiągają szczyt dramatycznego napięcia w śmierci Chrystusa, która w świetle chrześcijańskiej nadziei przekonuje nas, że pomiędzy ofiarą krzyża a historią ludzkości istnieje najgłębsza relacja zbawcza.

Droga Krzyżowa powstała z pragnienia postępowania śladami Chrystusa. Jest ona medytacją i duchową pielgrzymką po śladach Zbawiciela. Przez rozważanie dramatu pasyjnego przygotowujemy się do bardziej owocnego wniknięcia w sens tajemnicy, która dokonuje się na ołtarzu. Rozważanie męki naszego Pana jest owocną praktyką religijną i jest ważnym elementem w procesie wielkopostnego nawrócenia.
Trudno jednak nazwać rozważaniem męki Jezusa Chrystusa uczestnictwo wielkiej rzeszy dorosłych w Drodze Krzyżowej dla dzieci. Jest to co najwyżej pobożne nawiedzenie świątyni.

Rekolekcje wielkopostne

11-13.03.2018

Jeśli przyjąłeś Ukrzyżowanego jako swojego Zbawiciela, to wcale nie znaczy, że Krzyż nie jest dla Ciebie radykalnym znakiem zapytania? Zastanów się, dlaczego Bóg zbawił Cię pozwalając się przybić do kawałka drewna? Dlaczego właśnie w ten sposób? Dlaczego nie uczynił tego przysłowiowym "pstryknięciem palcami"? Przecież jest wszechmocny!

Św. Ignacy Loyola proponuje ćwiczenie duchowne zwane "kolokwium pod krzyżem": Wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszącego na krzyżu rozmawiać z Nim (pytając Go), jak to On, będąc Stwórcą, do tego doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do życia śmierci doczesnej i do konania za moje grzechy. Podobnie patrząc na siebie samego pytać się siebie: Com ja uczynił dla Chrystusa? Co czynię dla Chrystusa? Com powinien uczynić dla Chrystusa? I tak widząc Go w takim stanie przybitego do krzyża, rozważyć to, co mi się wtedy nasunie.

Ważne jest, aby choć na chwilę stanąć pod Chrystusowym krzyżem. Kim jestem, ja, stojący pod dwoma skrzyżowanymi belkami: rzymskim żołnierzem, uczonym w Piśmie, łotrem (po prawej lub po lewej stronie), setnikiem, Marią Magdaleną, Janem...? A mój krzyż? Co sprawia, że czasem czuję się jak człowiek o unieruchomionych (przybitych?) rękach i nogach? Czy Krzyż na Kalwarii oświetla mój osobisty krzyż? Pytań jest wiele.

Rekolekcje to czas odpowiedzi. Na najważniejsze pytania.

Módlmy się również za tych wszystkich, którzy święty czas rekolekcji ominęli szerokim łukiem. Módlmy się o ich nawrócenie i zawrócenie z fałszywej drogi szukania tylko wygody i przyjemności, życia bez Boga i z pustką w sercu.

Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. Łukasz Polkowski - nasz parafianin. Wielkie Bóg zapłać za ich trud, wysiłek i ofiarną posługę!

Rozpoczynamy Wielki Post

14.02.2018

Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.

Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Adoracja Gloriosa Trinita

2018-01-22

Po raz kolejny gości w Polsce założyciel Katolickiego Ruchu Ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita ks. Andrzej Święciński, który na co dzień pracuje w Mediolanie. Odwiedzając kolejne wspólnoty przybył także do Kolna. Tutaj wspólnie z naszymi kapłanami sprawował wieczorną Eucharystię a następnie poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji z niezwykła i właściwą dla siebie charyzmą poprowadził modlitwę i wygłosił porywającą katechezę. W końcowej fazie służył ciężko chorym modlitwą wstawienniczą, w czasie której wielu doznało spoczynku w Duchu Świętym. Na tę niecodzienną modlitwę nasz kościół zapełnił się nie tylko wiernymi z naszej parafii i miasta - przybyło także wielu ludzi z okolicznych wspólnot GT a nawet spora delegacja z Giżycka. Muzycznie wspierał naszą wspólnotę zespół z Łomży.

Po adoracji tradycyjnie miała miejsce agapa, gdzie przy kawie, kanapkach i smakołykach prowadzono przyjacielskie rozmowy, wymieniano serdeczności oraz informacje. Wszyscy oczywiście cisnęli się do ks. Andrzeja, który nikomu nie odmówił ciepłego słowa, życzliwego wsparcia, uśmiechu i błogosławieństwa.

Bogu niech będą dzięki za ten wielki powiew Ducha Świętego, który stał się udziałem wielu uczestników adoracji.

Nauczyciele z biskupem

17.01.2018

W ostatnią środę gościliśmy w naszej parafii biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Celem wizyty było doroczne spotkanie z nauczycielami, wychowawcami i katechetami dekanatu kolneńskiego. Najpierw była wspólna Eucharystia, którą w towarzystwie przybyłych księży i naszego proboszcza celebrował dostojny gość. W wygłoszonej homilii ks. biskup położył nacisk na kwestię wolności zarówno tej zewnętrznej, jak i wewnętrznej, podkreślając szczególne znaczenie osobistego przykładu i postawy nauczyciela. Po Mszy św. odbyło się w sali parafialnej spotkanie gości z kadrą pedagogiczną. Oprócz życzeń, wystąpienia ks. biskupa w temacie trzeźwości narodu , wspólnego śpiewania kolęd i słodkiego poczęstunku nie zabrakło serdecznych rozmów na tematy - a jakże - oświatowe. Na spotkanie przybyło zaledwie dwadzieścia kilkoro pedagogów. Tyle mniej więcej kadry liczy jedna średniej wielkości szkoła, a w samym Kolnie jest pięć dużych placówek. Wygląda więc na to, że większość nie czuje potrzeby przyznawania się do Pana Boga, Kościoła i swojego środowiska. A jak trwoga to do kogo?

Koncert kolęd PSM

14.01.2018

Zgodnie z utartą i już wieloletnią tradycją w połowie stycznia z koncertem kolęd i pastorałek wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Kolnie. Mali artyści wystąpili pod kierunkiem p. Anny Nadolnej, która również prowadziła konferansjerkę. Najpierw kilka kolęd wykonał chórek dziewczęcy a potem do głosu doszli instrumentaliści. Dominowała gitara i klarnet, ale był też jeden akordeonista. Koncertowi przysłuchiwała się liczna publiczność, a w pierwszych rzędach oczywiście podekscytowani i dumni rodzice. Każde wykonanie zebrało gromkie brawa i aplauzy. Na koniec wszyscy wspólnie przy akompaniamencie instrumentów odśpiewali kolędę "Wśród nocnej ciszy" a ks. proboszcz serdecznie podziękował za to piękne wydarzenie.

Odnowienie figur w prezbiterium

I-2018

Mało kto chyba już pamięta, że płaskorzeźby w prezbiterium przedstawiające Chrystusa Króla Wszechświata oraz personifikacje Ducha Świętego i czterech ewangelistów były kiedyś śnieżnobiałe. Upływ czasu a szczególnie pamiętny pożar kilka lat temu zrobiły swoje - figury stały się szarobure. W kontekście zbliżającej się konsekracji naszego kościoła niezbędne więc stało się ich odnowienie. Przez prawie cały tydzień artysta p. Józef Krasnodębski ze swoim pomocnikiem wykonywali prace renowacyjne. Figury zostały oczyszczone i na nowo pozłocone. Znowu jak dawniej są czyste i śnieżnobiałe. I niech tak zostanie na zawsze.

Spotkanie opłatkowe GT

10.01.2018

Wprawdzie święta już dość dawno minęły, ale ciągle jeszcze odbywają się świąteczne i opłatkowe spotkania. Tradycyjnie na spotkaniu ruchu Gloriosa Trinita gościem specjalnym miał być biskup Tadeusz Bronakowski, ale się rozchorował i rolę gospodarza pełnił ks. Jacek Czaplicki. Tegoroczne spotkanie odbyło się w parafii Krzyża Świętego w Łomży, gdzie pod kierunkiem ks. Grzegorza Chełstowskiego działa silna wspólnota GT. Oczywiście najpierw była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Jacek i on też skierował do zebranych Słowo Boże. W pięknym nowym kościele ochoczo rozbrzmiewały kolędy a ołtarz usytuowany pod dachem stajenki otaczało grono kapłanów. Po wspólnej modlitwie wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Na ten czas zdążył dojechać nasz opiekun ks. Adam Krawczyk, więc nasza radość była tym większa. Gorącym uściskom i szczerym, braterskim życzeniom nie było końca. Następnie miejscowa wspólnota zaprosiła wszystkich na agapę w pobliskim Centrum Katolickim, gdzie na stole dla gości czekał obfity i różnorodny poczęstunek. Przy tej okazji - jak zawsze - spotykają się starzy i nowi przyjaciele by toczyć ze sobą długie rozmowy i cieszyć się nawzajem w duchu wspólnoty.

Orszak Trzech Króli

6.01.2018

Objawienie Pańskie to zbawcze spotkanie Wcielonego Syna Bożego z wszystkimi ludami ziemi, których symbolem są Trzej Mędrcy. Stając przed Dzieciątkiem Jezus, w którym rozpoznają oczekiwanego mesjańskiego Króla, mędrcy padają na twarze przejęci czcią, po czym składają symboliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Podobnie jak oni, każdy z nas zostaje dziś wezwany, aby wobec Wcielonego Słowa ponowić swój akt wiary, składając w darze nie tyle dobra materialne, co raczej samego siebie jako ofiarę świętą i oczekiwaną. Właśnie dzięki tej ofierze z siebie chrześcijanin staje się znakiem nowego człowieczeństwa odkupionego przez Chrystusa i świadkiem tajemnicy Bożej miłości.

W tym roku po raz kolejny manifestowaliśmy publicznie nasze przywiązanie do Chrystusa i tradycji objawienia uczestnicząc w Orszaku Trzech Króli. Po uroczystej Eucharystii w kościele św. Anny przeszliśmy tłumnie za nimi zdobni w korony przez całe miasto śpiewając kolędy aż do kościoła Chrystusa Króla. Dzięki zaangażowaniu władz miasta oraz Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu uczestnicy orszaku wyposażeni byli nie tylko w korony, ale także w śpiewniki i oczywiście powiewały na czele piękne kolorowe flagi. Na miejscu w nowym kościele jeszcze wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu scholi dziecięcej pod kierunkiem p. Anny i Pawła Podeszwików. Pogoda była wyjątkowo łaskawa - jasny i ciepły prawie wiosenny dzień - nastroje wśród uczestników wyśmienite, także należy uznać nasz kolneński orszak za bardzo udany. I tak powinno być - tak nam dopomóż Bóg!

Nowy Rok z biskupem

1.01.2018

Tradycji stało się zadość! Bo przecież od wielu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia - czy to w drugi dzień świąt, czy na Nowy Rok - odwiedzał nas biskup Tadeusz Bronakowski. Mieliśmy więc znowu okazję i satysfakcję wspólnie z naszym pasterzem rozpoczynać kolejny rok życia parafii i każdego z nas. Dostojny gość sprawował oczywiście Eucharystię i wygłosił do nas Słowo Boże. W homilii biskup Tadeusz zarysował całą gamę wyzwań i trudności jakie stoją przed Kościołem, przed naszą ojczyzną i przed każdym wierzącym. Zachęcał jednocześnie, aby tym bardziej iść za głosem Chrystusa drogą wiary, nadziei i miłości, by pozostać wiernym nauczaniu Kościoła w jedności z Ojcem Świętym i umacniać nasze wspólnoty parafialne. Wdzięczni za pasterską posługę i nauczanie prośmy Boga Wszechmogącego, aby na ten nowy czas błogosławił obficie nam wszystkim, naszej ojczyźnie i całemu Kościołowi powszechnemu.

Zakończenie starego roku

31.12.2017

Przemija postać tego świata. Za nami kolejny rok. W ostatni dzień starego roku pochłaniają ludzi przygotowania do balów i zabaw. Jednak wielu z nas znalazło czas, by przyjść do świątyni i we wspólnocie wiernych razem z kapłanami uczestniczyć w Eucharystii. Było to nabożeństwo żałobne za wszystkich zmarłych w mijającym roku z naszej parafii. Lampki pamięci na krzyżu to symbol naszej łączności z tymi zmarłymi. Jednocześnie było to nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Dziękowaliśmy Bogu za wszelkie dobro jakim nas obdarzył, przepraszaliśmy za nasze słabości, grzechy i zaniedbania jakich nam przecież nie brakowało, prosiliśmy też Pana o łaski na nowy czas, który się przed nami otwiera.

Święta z Mikołajem

26.12.2017

Jak to zwykle w minionych latach bywało, odwiedził nas w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia święty Mikołaj. Były poważne obawy, czy aby dojedzie, bo to ani mrozu, ani śniegu przecież nie ma. Jednak dojechał! Zaraz po Mszy świętej pojawił się w kościele zapowiadany od dawna i gorąco przyzywany przez najmłodszych. Wszystkie dzieci razem z rodzicami zaraz otoczyły go ciasnym kręgiem oczekując smakołyków. A Mikołaj - jak to Mikołaj - najpierw dzieci przepytał, czy były grzeczne, posłuszne itd. Potem zaczął marudzić, więc i kolędę dzieci musiały zaśpiewać. Ale smakołyków nie żałował, każdemu się dostało. Na koniec kto tylko chciał - już za darmo - mógł sobie z Mikołajem fotkę pstryknąć, na kolana mu się wdrapać, za brodę pociągać (czy aby prawdziwa?), laski trochę potrzymać, czy też innej bliskości zażyć.

Pasterka

25.12.2017

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że Bóg jest z nami. Dokonał On tego przez przyjście na świat w ludzkiej postaci Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie to czas szczególnych łask, które pomagają nam zapomnieć o problemach tak bardzo nas nurtujących i wczytać się w sens Bożego Słowa, które przemienia nasze żydzie, pobudza do działania, a nawet ocala od tego, co dla nas jest wielkim niebezpieczeństwem. Prostota i pokora tych świąt polega na przyjęciu objawionej prawdy: Bóg tak bardzo ukochał człowieka, że nie oszczędził nawet swojego Jednorodzonego Syna.

"Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany" - ta radosna nowina rozbrzmiewała w naszej świątyni, która zgromadziła liczną rzeszę wiernych i zainaugurowała okres Narodzenia Pańskiego. Modliliśmy się wspólnie do Bożego Dzieciątka o błogosławieństwo dla świata, ojczyzny i dla nas samych.

Rekolekcje adwentowe

17-19.12.2017

Tradycyjnie już w III niedzielę Adwentu, która nazywana jest niedzielą radości (Gaudete), rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Przez trzy dni spotykaliśmy się w należytym skupieniu na naukach rekolekcyjnych, by dobrze przygotować się do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wielu wiernych wykorzystało ten czas i zwiększoną obecność kapłanów posługujących w konfesjonałach, by już teraz wyspowiadać się i czystym sercem oczekiwać upragnionych świąt. W tym roku rekolekcje prowadził nasz rodak ks. Łukasz Polkowski, który w swych naukach wracał do Dekalogu, czyli fundamentu naszej wiary. Z uwagi na wyjątkową krótkość tegorocznego Adwentu rekolekcje wypadły praktycznie tuż przed świętami. I bardzo dobrze.

Męski różańcowy opłatek

17.12.2017

Okres przedświąteczny to czas spotkań przy wigilijnym stole. Nie inaczej było w Kole Żywego Różańca Mężczyzn św. Wojciecha. Panowie spotkali się w obecności ks. proboszcza, by po wyśpiewaniu "Wśród nocnej ciszy" i wysłuchaniu ewangelicznego opisu narodzenia Pana Jezusa przełamać się opłatkiem, wyściskać się serdecznie i złożyć sobie nawzajem najlepsze życzenia.
Błogosławionych świąt...
Dużo zdrowia...
Wiele radości...
Bożego błogosławieństwa...             Daj Boże za rok...
A po opłatku nie żałując gardeł panowie wyśpiewali kilka popularnych kolęd.
"Gdy modlą się mężczyźni, drży piekło" - to znane powiedzenie ma w sobie ziarno prawdy.

Przyszła zima ...

XII-2017

Przyszła zima ...
Jest pięknie i biało, jak dawno w grudniu nie bywało.
Czekamy na święta ...

Opłatkowe atelier Gloriosa Trinita

15.12.2017

Adwent w tym roku wyjątkowo krótki - najkrótszy z możliwych. Święta tuż, tuż. W grupach modlitewnych, wspólnotach, kołach i zespołach nastał czas spotkań opłatkowych. Bo ta prawdziwa wigilia - 24 grudnia - jest zarezerwowana dla rodziny. Kolneńska wspólnota Gloriosa Trinita spotkała się na wspólnym atelier pod przewodnictwem ks. Adama Krawczyka, by po modlitwie uwielbienia i dziękczynienia podzielić się opłatkiem. Najpierw oczywiście Łukaszowa Ewangelia i krótka katecheza kapłana. A potem ... Popłynęły radosne kolędy, zachrupał łamany opłatek ... Radosnym uściskom i serdecznym życzeniom nie było końca. Jak w ludowej pastorałce: Wszyscy wszystkim ślą życzenia. W zgodzie i radości oczekujemy na przyjście Pana.

Roraty

XII.2017

Adwent (łac. adventus – przyjście) – w kościołach chrześcijańskich okres poprzedzający Święto Bożego Narodzenia, przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.
Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt katolickich, czas pojednania z Bogiem i ludźmi. Adwent to także czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Tradycją w Kościele są odprawiane w tym okresie o świcie Msze Święte, zwane roratami. Są to msze ku czci Najświętszej Maryi Panny na pamiątkę zwiastowania przez archanioła Gabriela, iż zostanie Matką Syna Bożego. Przed Mszą św. roratnią śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Akatyst

7.12.2017

W ostatni piątek, czyli wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po Mszy świętej wieczornej miało miejsce w naszym kościele niecodzienne wydarzenie. Nasz chór parafialny (nieliczny wprawdzie - bo ludzie do śpiewania Panu Bogu nie garną się niestety) pod kierunkiem p. organistki Teresy Adamczyk i przy udziale ks. Adama Sierzputowskiego wykonał Akatyst ku czci Bogurodzicy. Jest to starożytny hymn liturgiczny pochodzący z Konstantynopola. Pieśń składa się z 24 strof, z których krótsze kondakiony kończą się refrenem "Alleluja!", a dłuższe ikosy inkantacją "Witaj, Oblubienico dziewicza." Przed udekorowanym obrazem Matki Boskiej, w półmroku rozświetlanym świecami wotywnymi płynęły uroczyście kolejne strofy. Ta niepowtarzalna atmosfera i stojąca postawa, w której należy śpiewać i słuchać akatystu, to istotne elementy piękna tego wieczoru. Całość zakończyła modlitwa dziękczynna. Szkoda jedynie, że mimo wcześniejszych zapowiedzi i ogłoszeń zechciała w tym pobożnym przedsięwzięciu wziąć udział jedynie nieliczna grupa wiernych.

Jubileusz LO w Kolnie

1.12.2017

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kolnie miała miejsce niezwykła uroczystość. Po pierwsze uroczyście poświęcono, otwarto i przekazano społeczności szkolnej - po wielu latach oczekiwania - nową halę sportową. Po drugie, niejako korzystając z okazji, zorganizowano obchody jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły. (Po prawdzie wypada to dopiero w 2018 roku, ale mniejsza o ten jeden rok.) Uroczystość rozpoczęła Msza święta sprawowana pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Wzięła w niej udział cała społeczność szkolna oraz wielu znakomitych gości. Ważnym elementem jubileuszu była ceremonia przekazania nowego sztandaru szkoły. Szczególnie ciepłe powitanie zgotowano byłym dyrektorom i emerytowanym nauczycielom liceum. W części artystycznej młodzież szkolna przedstawiła inscenizację opartą na kanwie fragmentów "Pana Tadeusza" - epopei narodowej pióra Adama Mickiewicza patrona szkoły.

Odpust parafialny

26.11.2017

Ostatnia niedziela roku liturgicznego - uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - w naszej parafii główny odpust tytułu kościoła i parafii. W tym roku zbiegło się to z zakończeniem wizytacji kanonicznej parafii. Gościł zatem u nas biskup Tadeusz Bronakowski, który również głosił Słowo Boże. Na Mszy św. o 9:30 kilka par małżeńskich, które obchodziły okrągłe jubileusze, uroczyście odnowiło przyrzeczenia małżeńskie. Wydaje się jednak, że większości jubilatów zabrakło odwagi, by wyjść na środek i publicznie to uczynić. Z kolei na Mszy św. o 11:00 nasz biskup wprowadził do służby liturgicznej 16 nowych ministrantów przygotowanych przez ks. Adama Sierzputowskiego.

Suma odpustowa zgromadziła licznych parafian a śpiewy liturgiczne wykonywał chór parafialny i schola dziecięca pod kierunkiem p. Pawła Podeszwika. W obecni licznych kapłanów z okolicznych parafii wszyscy razem dziękowaliśmy Bogu w Trójcy Jedynemu za otrzymane łaski, przepraszaliśmy za zaniedbania i uchybienia a także prosiliśmy o dalszą królewską opiekę nad naszą parafią. Zwieńczeniem odpustowych obchodów była uroczysta procesja wokół kościoła a następnie odśpiewanie hymnu Ciebie Boga wysławiamy i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Kapliczki różańcowe oświetlone

XI-2017

Prace przy kapliczkach różańcowych przy naszym kościele można uznać za zakończone. W ostatnim czasie zamontowano lampki oświetleniowe, doprowadzono zasilanie i ... efekt możemy obserwować idąc na wieczorną Mszę świętą, albo jeszcze lepiej po wieczornym nabożeństwie. Płaskorzeźby rozjaśnione ukośnie padającym światłem bogate są w cienie i półcienie uwydatniając plastycznie treść obrazów, która prezentuje się chyba nawet lepiej niż za dnia. Tak, jak wianuszek światełek poszczególnych tajemnic różańcowych otacza wokół naszą świątynię, tak niech Najświętsza Maryja Panna swoją opieką otacza to miejsce modlitwy i całą naszą wspólnotę parafialną.

Wszystkich Świętych

1.11.2017

Wbrew powszechnym opiniom i naszym prywatnym odczuciom, Wszystkich Świętych nie jest dniem smutnym. Właśnie tego dnia Kościół raduje się z faktu, że wielu spośród zmarłych dostąpiło zbawienia i przebywa w niebie, a pamięć o nich ciągle tkwi w naszych sercach oraz umysłach. Według wiary chrześcijańskiej, każdy z nas jest powołany do świętości, gdyż Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Uroczystości przypadające na pierwszy dzień listopada wyrażają powołanie do świętości i dają nadzieję na życie wieczne - u Boga w niebie oraz w pamięci potomnych.

Święto Wszystkich Świętych ma źródło w kulcie męczenników i sięga IV wieku. W Antiochii czczono wówczas pamięć o bezimiennych męczennikach, których wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Kiedy w 610 r. papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, nakazał złożyć w niej liczne relikwie i poświecił budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Męczenników. Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie święto Wszystkich Świętych, podczas którego czczono jedynie Maryję i męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom. Papież Grzegorz III w 731 przeniósł uroczystość z 1 maja na pierwszy dzień listopada. Kolejny papież, Grzegorz IV w 837 rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci zarówno męczenników, jak i wszystkich świętych Kościoła katolickiego.

Gloriosa na Litwie - Kowno

22.10.2017

Ruch ewangelizacyjny Gloriosa Trinita nie ustaje w wysiłkach, by rozwijać się na Litwie. Dzięki przychylności biskupa diecezji Vilkaviskis już druga parafia wyraziła zainteresowanie i gotowość ożywienia swojego życia duchowego poprzez powstanie wspólnoty charyzmatycznej. Tym razem jest to parafia św. Kazimierza w Kownie. Ciekawy nowy kościół w kształcie korony stoi obok starego drewnianego po zachodniej stronie Niemna. Tutaj w niedzielny bardzo zimny poranek zjechała liczna grupa ewangelizatorów głównie z Łomży, ale też z Grajewa i Kolna. Przewodniczył ks. Jacek Czaplicki z pomocą ks. Grzegorza Chełstowskiego. Uczestniczyliśmy we wszystkich trzech przedpołudniowych Mszach świętych prezentując wspólnotowy śpiew i obrzędowość. Ks. Jacek wygłosił dwie homilie oraz szereg komentarzy. Było też świadectwo żołnierza z Alytusa, gdzie wspólnota GT już się zawiązała. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością miejscowych kapłanów - szczególnie ks. proboszcza - oraz wiernych. U nich, chyba jeszcze bardziej jak u nas, do kościoła uczęszczają głównie osoby starsze a młodzieży jest niewiele. Wierzymy, że z pomocą Ducha Świętego tutaj również ewangelizacyjny zasiew wyda właściwy plon.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

14.10.2017

Dnia 14 października 2017 roku grupa pielgrzymów z ks. proboszczem Wojciechem Stefaniakiem udała się do Gietrzwałdu - miejsca, gdzie 140 lat temu objawiła się Matka Boża dwóm dziewczynkom. W Polsce jest to jedyne uznane przez Kościół miejsce objawień maryjnych. O godzinie 11:30 uczestniczyliśmy we wspólnym różańcu w bazylice, a następnie w Eucharystii. Po Mszy Św. spotkanie obok kapliczki, z przewodnikiem, który zapoznał nas z historią objawień. Rozpoczęły się one 27 czerwca i trwały do 16 września 1877 roku. Matka Boża ukazała się 160 razy. Zazwyczaj miało to miejsce podczas modlitwy różańcowej. W swoim orędziu Maryja wzywa do modlitwy i pokuty, prosi, aby Różaniec stał się naszą codziennością. Przez cały dzień towarzyszył nam deszcz i mżawka. Pod parasolami udaliśmy się do pobłogosławionego przez Matkę Bożą źródełka po wodę, która przynosi ulgę cierpiącym i uzdrawia z wielu dolegliwości. Potem przeszliśmy obok kapliczek Drogi Krzyżowej. Bardzo szybko upłynął czas pobytu w tym wyjątkowym miejscu. Udaliśmy się w drogę powrotną do Kolna.

To nie przypadek, że byliśmy w Gietrzwałdzie u Matki Bożej, że mogliśmy wsłuchiwać się w Jej słowa. To doskonały czas przemyśleń, modlitwy, miejsce do refleksji nad życiem i służbą drugiemu człowiekowi. Dziękujemy Ci Maryjo, za Twoją obecność i matczyną opiekę w drodze do Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Różaniec do granic

7.10.2017

"Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata" - prosiła Maryja pastuszków w Fatimie. Odpowiadając na ten apel w święto Matki Boskiej Różańcowej w ojczyźnie naszej miała miejsce wielka akcja modlitewna "Różaniec Do Granic". Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, okazaliśmy wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Było to też przeproszenie i wynagrodzenie za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Błagaliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

Do granic mamy dość daleko, więc modliliśmy się w naszym kościele. Po Mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu odmówiliśmy nabożnie wszystkie cztery części Różańca Świętego błagając Boga Wszechmogącego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie grzeszników oraz ratunek dla Polski i całego świata.

Pielgrzymka do Fatimy

19-25.09.2017

W setną rocznicę objawień z 1917 r. do Fatimy udała się pielgrzymka z naszej parafii z ks. proboszczem Wojciechem Stefaniakiem na czele. Oprócz nawiedzenia miejsc związanych z objawieniami oraz sanktuarium w Fatimie, pielgrzymi odwiedzili wybrane miejsca kultu religijnego w Portugalii.

Pielgrzymka to nie tylko podróż

Pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w Fatimie w Portugalii to bardzo wielkie przeżycie duchowe i fizyczne. Dzięki temu wyjazdowi mogliśmy doświadczyć osobiście mocy tego niezwykłego miejsca. W uznanych objawieniach z 1917 r. Matka Boska ukazuje nam wielką czułość i matczyne zatroskanie ofiarując jednocześnie miłość, współczucie, pomoc i obronę. Żywo też uczestniczy w trudach pielgrzymiego czasu nie tylko człowieka wiary, ale i poszukującego. Szczególnie pragnie być blisko najbiedniejszych podkreślając ich godność i niezbywalne prawa. Poprzez swoje orędzie pragnie skierować ludzkość na właściwe tory zbawienia. To Ona budzi nadzieję na dobrą przyszłość. Zawsze można się z ufnością schronić w Jej matczynych ramionach.

Dzięki naszej pielgrzymce mogliśmy poznać środowisko życia Łucji, Hiacynty i Franciszka. Odwiedziliśmy ich domy i odbyliśmy drogę krzyżową ścieżkami, którymi chodzili pastuszkowie do miejsca objawień. W miejscu tym jest Kaplica Objawień, w której odbywają się Msze święte w różnych językach, międzynarodowy różaniec, wieczorna procesja ze świecami i Eucharystia na Placu Modlitwy, który pomieści 1 mln pielgrzymów. W bazylice Matki Bożej Różańcowej pochowani są błogosławieni Franciszek i Hiacynta oraz widząca siostra Łucja. Najważniejsze cele naszej pielgrzymki to: umocnienie w wierze, podkreślenie jedności z Kościołem powszechnym, oddanie czci Najświętszej Maryi Pannie jako znak budowania świata zgodnego z wolą Bożą oraz zawierzenie się Matce Bożej i ufne ofiarowanie życia Bogu miłosiernemu.

Po 3-dniowym pobycie w samej Fatimie zwiedziliśmy niektóre miasta Portugalii i znaczące zabytki: Batalha - klasztor Santa Maria da Vitória (MB Zwycięskiej), Nazare - urocza wioska rybacka z kościołem Nossa Senora, Alcobaca - opactwo cystersów, Tomar - klasztor Templariuszy Convento de Cristo, Coimbra - dawna stolica Portugalii z katedrą i miejscem pobytu s. Łucji.

W piątym dniu przejechaliśmy do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostella w Hiszpanii - wielkiego centrum pielgrzymkowego. Na koniec zwiedzaliśmy stolicę Portugalii Lizbonę z jej starą dzielnicą i zabytkami.

Wzruszeń, wrażeń i przeżyć z Fatimy nie da się zapomnieć. Tryska tam niewyczerpane źródło wielkich łask, cudów fizycznych a jeszcze bardziej cudów duchowych, których strumienie rozlewają się nie tylko na Portugalię, ale na cały Kościół i świat. Bogu niech będą dzięki i Maryi z tę pielgrzymkę oraz jej obfite owoce.

Jadwiga

Nagrania filmowe:     >> Procesja ze świecami <<          >> Różaniec <<          >> Okadzanie bazyliki <<

Kapliczki różańcowe

IX-2017

Jeszcze przed dożynkami dobiegły końca prace przy kapliczkach różańcowych. Trwały one etapami już od dłuższego czasu. Wokół kościoła powstała wijąca się zakosami ścieżka, na której stoją kapliczki z kolejnymi tajemnicami Różańca Świętego. Teraz możemy je ogarnąć w kompletnej całości. W każdej kapliczce zamontowana jest płaskorzeźba wykonana w złotawym piaskowcu przedstawiająca scenę danej tajemnicy. Pod obrazem jest tabliczka z nazwą oraz wykazem fundatorów. Ta swoista droga różańcowa stanowi ważne dopełnienie i ubogacenie przestrzeni wokół naszej świątyni.

Otoczenie naszego kościoła jest otwarte, nie ogranicza go żaden mur, płot ani nawet parkan. Ta otwartość jest jawną zachętą, aby aby z obszaru profanum wejść w krąg sacrum. Tym najbardziej zewnętrznym elementem miejsca świętego jest właśnie droga różańcowa. Można ją przejść w całości, a może tylko zatrzymać się przy jednej kapliczce na dziesiątek różańca albo choćby popatrzeć i przez chwilę kontemplować scenę ewangeliczną ...

Spływ kajakowy

22.09.2017

W przedostatnią sobotę września grupa ochotników w różnym wieku (szkoda, że tak nieliczna) pod wodzą ks. Adama Krawczyka, który rzecz całą zorganizował, spłynęła kajakami rzeką Pisą. Wodowanie i start nastąpił w Koźle za mostem, a potem z nurtem rzeki przez Ptaki do Ciecior. Pogoda jak na wrzesień była wyjątkowo sprzyjająca - ciepło, lekki wietrzyk, niewielkie zachmurzenie. Rzeka po ostatnich deszczach notuje wyjątkowo wysoki poziom wody i miejscami rozlewa się szeroko po okolicznych łąkach. Podziwiać można było przepiękne widoki, obserwować ptactwo wodne i wędkarzy czatujących na zdobycz. Dodatkową atrakcją było dwukrotne płynięcie na skróty - nie nurtem lecz po rozlanych łąkach. Po wylądowaniu obowiązkowe ognisko i pieczone kiełbaski, które po kilku godzinach na wodzie smakowały wybornie.

Płynęła równolegle z nami grupa młodzieży z Turośli pod opieką ks. Tomasza. Niestety jedna załoga zaliczyła wywrotkę na wodzie i konieczna była interwencja strażackiej ekipy ratowniczej.

Gloriosa na Litwie - Alytus

17.09.2017

Papież Jan Paweł II w czasie swej wizyty w 1991 roku w Łomży w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wypowiedział prorocze słowa, iż to miejsce stanie się platformą ewangelizacyjną na wschód. W 1993 roku podobne słowa wypowiedział papież w Rydze, który tym razem mówił, iż odnowa Kościoła w krajach bałtyckich dokona się dzięki dynamicznym ruchom i wspólnotom kościelnym.

Ruch Gloriosa Trinita za natchnieniem Ducha Świętego i prowadzony Bożą opatrznością właśnie dociera do kolejnych parafii na Litwie, które pragną odnowić ducha wiary i ożywić zaangażowanie osób świeckich w Kościele. W sobotę 16 września duża grupa członków ruchu z różnych wspólnot (Łomża, Wyszków, Giżycko, Kolno, Ełk) pod przewodnictwem ks. Jacka Czaplickiego - krajowego sekretarza ruchu - gościła w parafii św. Kazimierza w dekanalnym mieście Alytus. Uczestnicząc w dwóch Mszach świętych prezentowaliśmy charyzmat Gloriosy i nasz wspólnotowy śpiew a ks. Jacek głosił Słowo Boże. Ważnym elementem było świadectwo o roli wspólnoty w ożywianiu i rozwoju wiary. Oczywiście nie mogło zabraknąć choćby krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej zgodnie z charyzmatem naszego ruchu.

Inicjatywa ewangelizacyjna GT spotkała się z wielką życzliwością miejscowych kapłanów i żywym zainteresowaniem uczestników liturgii. Mamy nadzieję, że już wkrótce powstanie tam pierwsza na Litwie wspólnota ruchu Gloriosa Trinita.

Pogrzeb dzieci utraconych

16.09.2017

W ostatnią sobotę odbył się w naszym kościele pierwszy pogrzeb dzieci utraconych. Słowo wstępne skierował do obecnych ks. dr Jacek Kotowski - Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej. Wykład "Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu" wygłosił ks. dr Robert BĄCZEK - wykładowca WSD w Łomży. Następnie po wniesieniu przez rodziców urny z prochami dzieci zmarłych przed narodzinami rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Janusza Stepnowskiego. Brało w niej udział 15 kapłanów z całego dekanatu oraz liczne grono rodziców i wiernych.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Komunalnym przy wybudowanym staraniem władz miasta Grobie Dzieci Utraconych. Tam miała miejsce modlitwa i złożenie urny z prochami dzieci w grobie. Na zakończenie uczestnicy wypuścili w niebo białe balony napełnione helem, które szybując w górę do nieba symbolizowały dusze nienarodzonych dzieci. Na kolejne lata nasza parafia podjęła się organizować takie pogrzeby raz do roku.

Dożynki diecezjalne

10.09.2017

Wielkie święto - doroczne dożynki diecezjalne w tym roku zorganizowała nasza parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Pasterz Diecezji Łomżyńskiej biskup Janusz Stepnowski podziękował rolnikom za tegoroczne zbiory, za ich codzienny trud i za chleb, który dzięki ich pracy mamy na naszych stołach.

Na dożynki przybyły delegacje parafii z całej diecezji. Każda z delegacji przywiozła ze sobą tradycyjnie wieniec dożynkowy, a także kosze z darami. Oprócz rolników przybyli też znakomici goście: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, wojewoda i wicewojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego, posłowie oraz burmistrzowie i wójtowie wielu miast i wsi. Uroczystej sumie dożynkowej w licznej koncelebrze przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup Stepnowski. Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe.

W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkurs na wieńce dożynkowe. W kategorii wieńców tradycyjnych pierwsze miejsce zajęła parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, drugie miejsce komisja przyznała parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie za wieniec wykonany przez mieszkańców wsi Czerwone, natomiast trzecie parafii św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. W kategorii wieńców nowoczesnych pierwsze miejsce zajęła parafia św. Izydora w Drążdżewie, drugie miejsce parafia katedralna z Łomży, zaś trzecie parafia św. Stanisława Kostki z Zalasu.

Po Eucharystii aż do wieczora plac przykościelny tętnił życiem - festyn dożynkowy kusił licznymi występami, wystawami i prezentacjami o charakterze rolniczym, gastronomią oraz atrakcjami dla najmłodszych.

Gloriosa Trinita - Litwini w Łomży

9-09-2017

Ruch ewangelizacyjny Gloriosa Trinita przekracza kolejne granice. Po wizycie studyjnej delegacji z sekretarzem krajowym ks. Jackiem Czaplickim na czele u biskupa Mariampola (sąsiednia diecezja litewska) ruch GT został zaproszony do prowadzenia akcji ewangelizacyjnej i zainicjowania wspólnot GT w kilku parafiach na Litwie. Pierwszą z nich będzie parafia św. Kazimierza w dekanalnym mieście Alytus - wielkości mniej więcej Łomży. Właśnie delegacja z tej parafii z ks. Rimantasem VENSLOVA gościła w ostatnią sobotę w Łomży. Celem spotkania było nie tylko nawiązanie kontaktów, ale przede wszystkim poznawanie i wchodzenie w charyzmat ruchu Gloriosa Trinita. Kulminacją wizyty była wspólnotowa Eucharystia w kościele Miłosierdzia Bożego w Łomży, wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z wzajemną modlitwą wstawienniczą oraz agapa i spotkanie informacyjne. Mimo bariery językowej - jedyną osobą znającą obydwa języki jest siostra Emmanuela z Alytusa - spotkanie odbyło się w atmosferze wielkiej życzliwości, radości i zapału ewangelizacyjnego. Już wkrótce grupy w różnych wspólnot Gloriosy będą udawać się na Litwę, by tam prowadzić akcję ewangelizacyjną.

Zarówno w spotkaniu sobotnim jak i w planowanym wyjazdach będą uczestniczyć przedstawiciele naszej kolneńskiej wspólnoty GT. Notabene w parafii św. Kazimierza w Alytusie kilka lat lat temu gościła pielgrzymka rowerowa z naszej parafii z ks. proboszczem Wojciechem Stefaniakiem. Nie jest więc to miejsce dla nas całkiem nowe. Niech Pan błogosławi tym przedsięwzięciom i wszystkim, którzy czynnie zaangażują się w realizację hasła "Idźcie i głoście!"

Rajd Święta Lipka

2.09.2017

W pierwszą sobotę września, już po raz dziewiąty, miłośnicy dwóch kółek z Kolna uczestniczyli w Rajdzie Rowerowym Kolno - Święta Lipka - Kolno. W pochmurny poranek, o godzinie 6 rano spod naszego Kościoła wyruszyli w kierunku Pisza, Rucianego-Nidy i Mrągowa. Pogoda w tym roku wyjątkowo nie była sprzyjająca. Od Rucianego-Nidy do Świętej Lipki Rajd przebiegał w deszczu. Około godziny 10:30, po pokonaniu 100 km, sześcioosobowa grupa (Andrzej, Bogdan, Edward, Janusz, Kazimierz i Stanisław) zameldowała się w Sanktuarium w Świętej Lipce. Ze względu ciągłe opady deszczu i niepomyślne prognozy, uczestnicy podjęli decyzję o szybszym niż zazwyczaj powrocie do Kolna. Oddali jedynie pokłon Matce Jedności Chrześcijan i po krótkim odpoczynku, około godziny 11 wyruszyli w drogę powrotną. Po pokonaniu 200 kilometrów, około godziny 16, wszyscy uczestnicy, przemoknięci i dobrze schłodzeni, zameldowali się w Kolnie. Był to z pewnością najtrudniejszy z dotychczasowych rajdów. Bogu niech będą dzięki.